Kwintesencja (fizyka)

hipotetyczna forma ciemnej energii

Kwintesencja (łac. quinta essentia, „piąty żywioł, piąta esencja”) – hipotetyczna forma ciemnej energii, postulowanej jako czynnik wyjaśniający obserwowane przyspieszanie ekspansji Wszechświata.

Kwintesencją jest pole skalarne o równaniu stanu (wiążącym ciśnienie z gęstością energii ) gdzie jest mniejsze od W ogólności, gęstość kwintesencji, jak i jej równanie stanu zmieniają się w czasie i przestrzeni, w przeciwieństwie do stałej kosmologicznej, która jest statyczna, ze stałą gęstością energii i

Wiele modeli kwintesencji częściowo rozwiązuje problem stałej kosmologicznej. W tych modelach pole kwintesencji ma gęstość, która jest niewiele mniejsza od gęstości energii promieniowania aż do momentu, w którym gęstość ta staje się równa gęstości materii, po czym kwintesencja zachowuje się podobnie jak „zwyczajna” ciemna energia.

Specjalnymi przypadkami kwintesencji są: energia fantomowa (ang. phantom energy), dla której [1] oraz kwintesencja kinetyczna (ang. k-essence), która ma niestandardową formę energii kinetycznej.

PrzypisyEdytuj

  1. R.R. Caldwell. A phantom menace? Cosmological consequences of a dark energy component with super-negative equation of state. „Physics Letters B”. 545 (1–2), s. 23–29, 2002. DOI: 10.1016/S0370-2693(02)02589-3.