Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – jedno z ostrowieckich liceów z tradycjami sięgającymi pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Posiada obecnie 19 oddziałów, w których uczy 40 pedagogów. Do szkoły uczęszcza 580 uczniów.

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
liceum ogólnokształcące
Ilustracja
Państwo

 Polska

Miejscowość

Ostrowiec Świętokrzyski

Adres

ul. Rosłońskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data założenia

9 lutego 1913

Patron

Joachim Litawor Chreptowicz

Liczba uczniów

~500

Liczba nauczycieli

40

Dyrektor

Małgorzata Górecka-Smolińska

Wicedyrektorzy

Piotr Pobiega

Członkostwo

Szkoła stowarzyszona z UNESCO

Położenie na mapie Ostrowca Świętokrzyskiego
Mapa konturowa Ostrowca Świętokrzyskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Położenie na mapie województwa świętokrzyskiego
Mapa konturowa województwa świętokrzyskiego, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Położenie na mapie powiatu ostrowieckiego
Mapa konturowa powiatu ostrowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Ziemia50°56′46,3″N 21°22′57,7″E/50,946194 21,382694
Strona internetowa

Budynek liceum znajduje się przy ul. Rosłońskiego 1.

HistoriaEdytuj

Szkoła powstała decyzją Kuratorium Okręgu Warszawskiego z dnia 9 lutego 1913 jako 4-klasowe prywatne progimnazjum męskie. Jej pierwszy budynek, przy ulicy Iłżeckiej, zapisał miastu w testamencie lekarz Jan Głogowski. Pierwszy dyrektor szkoły, Stefan Czapliński, przybył do Ostrowca z Warszawy, na zaproszenie ostrowieckiej inteligencji. Wybuch I wojny światowej stał się powodem zamknięcia progimnazjum. Jednakże już w lipcu 1915 roku Rada Opiekuńcza powołała na stanowisko dyrektora progimnazjum Sławomira Czerwińskiego. Natomiast progimnazjum przekształcono w pełne gimnazjum już jako szkoła polska. W listopadzie 1915 r. prefekt gimnazjum ks. Władysław Muszalski zorganizował I Ostrowiecką Drużynę Harcerską im. M. Langiewicza. W 1917 roku gimnazjum przeniesiono na teren byłych koszar rosyjskich znajdujących się przy ul. Polnej 54. 1 września 1919 gimnazjum upaństwowiono, a już w roku następnym odbyła się pierwsza matura, do której przystąpiło siedmiu maturzystów.

W 1923 roku nadano gimnazjum imię Joachima Chreptowicza[1].

Kalendarium
Rok Wydarzenia
1910 Dr Jan Głogowski, inicjator utworzenia męskiej szkoły średniej w Ostrowcu Świętokrzyskim, na mocy testamentu oddaje swój dom na potrzeby nowo powstającej szkoły.
1913 W lutym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej w domu Żaka zostaje otwarte czteroklasowe prywatne progimnazjum męskie.

Szkołę organizuje nauczyciel szkoły średniej z Warszawy – Stefan Czapliński. Naukę w szkole pobiera od czerwca 1913 roku około 100 uczniów.

1915 Szkoła przestaje istnieć podczas wakacji po roku szkolnym 1914/1915. Powołana zostaje Rada Opiekuńcza Progimnazjum wraz z dyrektorem szkoły Sławomirem Czerwińskim.

W roku szkolnym 1915/1916 rozpoczyna swoją działalność prywatne progimnazjum z polskim językiem wykładowym. Uczy się w nim 198 uczniów pochodzących z dawnego progimnazjum, a także z innych szkół.

1916 Dotychczasowe progimnajzum przekształcone zostaje na gimnazjum.

W ciągu jednego roku szkolnego liczba uczniów wzrasta ze 198 do 334. Z tego powodu zapada decyzja o przeniesieniu części klas do wynajętych izb w domach przy ulicy Słowackiego. Powstaje Rada Opiekuńcza Szkoły. Ma ona duże uprawnienia: proponowała i zatwierdzała dyrektora szkoły, wpływała na fundusze szkoły, decydowała o zwalnianiu z opłat lub przyznawaniu ulg w opłatach dla niezamożnej młodzieży.

1917 Rada Miejska w zamian za przejęcie dotychczasowego budynku, w którym znajduje się szkoła wydzierżawia dla niej od kupca Pfeffera dawne koszary wojsk rosyjskich przy ul. Polnej.

Dyrektorem szkoły zostaje Bolesław Hulewicz dążący do upaństwowienia gimnazjum.

1919 Owocują starania dyrektora szkoły, Bolesława Hulewicza – 1 września 1919 gimnazjum zostaje upaństwowione pod warunkiem „(...)że miasto zamiast używalności domu po św. p. Dr Janie Głogowskim będzie do 1926 roku wypłacało czynsz za wynajęcie posesji od p. Józefa Pfeffera(...).”

Ks. Władysław Muszalski zakłada w szkole drużynę harcerską. Pierwszym drużynowym zostaje Józef Szelchaus. W szkole zaczynają działalność koła: historyczno-literackie, matematyczno przyrodnicze, sportowe. Wydana zostaje gazetka szkolna „Na szkolnej ławie”.

1920 Miejsce ma pierwszy w historii szkoły egzamin maturalny, który zdaje siedmiu uczniów.

Szkoła okrywa się żałobą z powodu śmierci czterech z sześciu harcerzy – uczniów ostrowieckiej szkoły, którzy poszli na front wojny polsko-bolszewickiej.

1921 Dyrektorem gimnazjum zostaje Wilhelm Romiszewski.
1923 Dnia 2 maja 1923 odsłonięta zostaje tablica poświęcona pamięci poległych na wojnie polsko-bolszewickiej harcerzy, którzy byli uczniami ostrowieckiego gimnazjum.

Tego samego dnia nadane zostaje szkole imię Joachima Chreptowicza, które utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Odbywa się poświęcenie sztandaru szkoły oraz tablicy pamiątkowej ku czci harcerzy. W Warszawie powstaje Akademickie Koło Ostrowiaków, które poprzez stały kontakt z uczniami, zaznajamia ich z warunkami panującymi na wyższych studiach i pomaga im w wyborze uczelni. Założona zostaje biblioteka (3 tysiące woluminów). Ponadto każda klasa otrzymuje liczącą 50 książek podręczną biblioteczkę.

1928 Działalność rozpoczyna samorząd szkolny „Bratnia Pomoc”, organizowane są liczne koła naukowe oraz koło dramatyczne działające pod przewodnictwem ówczesnego polonisty prof. Barańskiego.
1932 Od 1932 roku Państwowe Gimnazjum Męskie zaczyna być oparte na programie sześciu klas szkoły powszechniej – mieści się w niej 4-letnie gimnazjum oraz 2-letnie liceum o kierunkach: humanistycznym i matematyczno-fizycznym.
1933 Gimnazjum i Liceum zostają przeniesione do gmachu po zlikwidowanym Seminarium Nauczycielskim (obecnie w tym miejscu znajduje się III LO im. W. Broniewskiego).
1934 Kierownictwo w szkole po śmierci dyrektora Romiszewskiego na krótko przejmuje Jan Rosłoński – dotychczasowy nauczyciel historii. Ustępuje on ze stanowiska na rzecz nowo mianowanego dyrektora, Stanisława Jury.
1937 Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 zostało utworzone „Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu” (państwowa szkoła średnią ogólnokształcąca, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matematycznym i humanistycznym[2]. Pod koniec lat 30. szkoła funkcjonowała pod adresem ulicy Henryka Sienkiewicza 67[2].
1939 Wybuch wojny powoduje likwidację Szkoły. W czasie trwania II wojny światowej w budynku szkolnym stacjonują żołnierze niemieccy, którzy niszczą dokumenty i pomoce naukowe.

W trakcie wojny niektórzy nauczyciele gimnazjum i liceum organizowali tajne komplety w prywatnych mieszkaniach.

1940 Dyrektor Stanisław Jura nawiązuje kontakt i współpracę z tajnymi władzami Krakowskiego Okręgu Szkolnego oraz organizuje sieć tajnego nauczania.

W latach 1940-1942 trwają wzmożone prześladowania nauczycieli. Wielu z pedagogów ostrowieckiej szkoły aresztowano, wielu też zginęło.

1945 12 lutego 1945 dyrektor Jura przeprowadza w swoim domu pierwsze zebranie organizacyjne.

W dniu 7 marca zostaje otwarte Państwowe Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza. Całość ulokowana jest w zniszczonym budynku przy ulicy Sienkiewicza. W kwietniu 1945 roku do szkoły uczęszcza już 226 uczniów. 20 maja 1945 dyrektorem po Stanisławie Jurze, który opuścił stanowiskio, zostaje powołany przez kuratorium nauczyciel historii Jan Rosłoński.

1947 Szkoła wraca do własnego budynku przy ulicy Polnej.
1948 Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja 1948 szkoła zostaje przemianowana na 4-letnią Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego.

Połączone zostają działające dotychczas na terenie szkoły organizacje młodzieżowe: ZWM, OMTUR, ZMW, „Wici” i ZHP. Działalność ideowo-polityczną wśród młodzieży od tej pory prowadził ZMP, kierowany przez Adama Kałużę.

1952 Towarzystwo Przyjaciół i Dzieci przejmuje Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego.

Do budynku szkoły wprowadza się Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. W tym roku szkoła liczy 330 uczniów.

1958 20 i 21 września 1958 odbywa się I Zjazd Absolwentów szkoły. Ma on miejsce w 45. rocznicę założenia szkoły, a bierze w nim udział około 300 dawnych uczniów.

Podczas zjazdu podjęte zostają uchwały dotyczące budowy nowego budynku szkolnego „Pomnika Tysiąclecia”, a także przywrócenie szkole nazwy Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza.

1964 26 września 1964 szkoła zostaje oddana do użytku. Autorem planu lokalizacji szkoły jest inżynier Józef Reński (absolwent), który wykonał go bezinteresownie. Instytucją, która zainwestowała w całe przedsięwzięcie została Huta im. Marcela Nowotki, a OPBP w Ostrowcu dopięło planu zostając wykonawcą.

Szkole zostaje przekazany z CRZZ czek na sumę 100.000,00 złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na urządzenie pracowni. Wyrażone zostaje także uznanie dla osiągnięć szkoły na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej. Dyrektor Jan Rosłoński w 40-lecie jego pracy pedagogicznej odznaczony zostaje medalem „Za zasługi dla Kielecczyzny”.

1965 1 lutego 1965 dotychczasowy dyrektor Jan Rosłoński odchodzi na emeryturę. Jego obowiązki przejmuje Eugeniusz Chmielewski, dotychczasowy inspektor szkolny w Ostrowcu i wychowanek liceum.
1966 Dnia 17 kwietnia 1966 odsłonięta zostaje tablica poświęcona pamięci żołnierzom Armii Krajowej, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Otwarta zostaje nowa sala gimnastyczna. W szkole uczy się w tym roku 482 uczniów. Szkoła zostaje uznana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego za wiodącą i zostaje w niej ulokowany Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

1968 Uruchomiona zostaje stołówka dla uczniów i nauczycieli.
1970-1975 Zorganizowane zostają klasy profilowane: podstawowa, matematyczna-fizyczna, humanistyczna oraz biologiczno-chemiczna.

W roku szkolnym 1974-75 szkoła zostaje wpisana w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO. Warto nadmienić, że liceum zostało wyróżnione w ten sposób jako pierwsza placówka w Ostrowcu i druga w Kuratorium Kieleckim.

1976 Na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły – Eugeniusz Chmielewski. Obowiązki dyrektora przejmuje dotychczasowy wicedyrektor i nauczyciel Lucjan Stojek.
1978 Ma miejsce III Zjazd Absolwentów.
1980 Ustanowione zostaje święto patrona szkoły. Od teraz odbywać się będzie ono w dniu 4 marca każdego roku (tego dnia zmarł J. Chreptowicz).
1981 Umiera zasłużony dla liceum nauczyciel i były dyrektor – Jan Rosłoński. Na jego cześć nazwano jego imieniem uliczkę prowadzącą do szkoły od ul. Polnej.
1985 Liceum zostaje wpisane do Złotej Księgi Zasłużonych dla miasta Ostrowca.
1987 Liceum zostaje przyjęte w poczet szkół zrzeszonych w Klubie Najstarszych Szkół Polskich.
1988 Odbywa się IV Zjazd Absolwentów.
1990 7 listopada 1990 z okazji 72 rocznicy odzyskania niepodległości odsłonięta zostaje wmurowana po wielu latach tablica z 1923 roku poświęcona pamięci poległych harcerzy.

Powstaje Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza.

1993 Liceum zajmuje wraz z IV LO im. J. Słowackiego w Kielcach i LO im. M. Reja w Jędrzejowie pierwsze miejsce w wojewódzkim rankingu szkół średnich[potrzebny przypis].
2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Chreptowicza zajmuje 44 miejsce w kraju w rankingu szkół organizowanym przez redakcję „Rzeczpospolitej”.
2004 Po raz pierwszy odbywa się matura łączona z egzaminem wstępnym na AGH.

W roku szkolnym 2004/2005 liceum przystępuje do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą.

2005 Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoły z klasą”.

Liceum zajmuje 3 miejsce w województwie i 100 w kraju w rankingu szkół prowadzonym przez „Rzeczpospolitą”.

2007 Szkoła zajmuje 7 miejsce w województwie i 165 w kraju w corocznym rankingu „Rzeczpospolitej”.

Podczas pożegnania maturzystów prezes Towarzystwa Absolwentów, p. Ewa Stencel wręcza certyfikaty odnawiające świadectwa dojrzałości p.p. Witoldowi Zapałowskiemu w 75-lecie matury i Janowi Pękalskiemu w 70-lecie matury.

2008 Liceum Ogólnokształcące nr II obchodzi 95-lecie istnienia.
2010 Odbywa się Apel Katyński związany z katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem oraz tragedią katyńską z czasu II wojny światowej. Posadzony zostaje także dąb w ramach akcji sadzenia Dębów Pamięci w szkołach w całym kraju. Sadzenie tych drzew ma na celu zachowanie pamięci i uczczenie mordu polskiej inteligencji w Katyniu i na terenie byłego Związku Radzieckiego. Dla LO nr 2 im. J. Chreptowicza przypadło sadzenie Dębu Pamięci w hołdzie kapitana Mariana Matyszczaka zamordowanego w Charkowie.
2012 Spotkanie założycielskie Świętokrzyskiego Klubu Najstarszych Szkół (LO im. J. Chreptowicza jest jednym z założycieli). Wicedyrektor Piotr Pobiega został wybrany prezesem ŚKNSz (wrzesień 2012 r.)
2013 Uroczyste obchody 100-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcące nr II. Zostaje zakupiony nowy sztandar szkoły.

Dyrektorzy szkołyEdytuj

Uczniowie i absolwenci[3]Edytuj

Organizacje w szkoleEdytuj

 • LOP
 • PCK
 • PTTK
 • Klub Europejski "Eurochreptus"
 • SKS
 • koło polonistyczne
 • koło historyczne
 • koło dziennikarskie
 • koło matematyczne

Współpraca z innymi instytucjami

 • Starostwo Powiatowe
 • Dom Opieki Społecznej
 • Dom Dziecka w Małachowie
 • Miejskie Centrum Kultury

Języki obceEdytuj

Uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, i rosyjskiego.

II LO w statystykachEdytuj

 • Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2000 – miejsce 152
  • Wojewódzki Ranking Szkół Średnich 2000 – miejsce 6
 • Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2001 – miejsce 44
  • Wojewódzki Ranking Szkół Średnich 2001 – miejsce 8
 • Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2002 – miejsce 186
  • Wojewódzki Ranking Szkół Średnich 2002 – miejsce ?
 • Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2003 – miejsce 229
  • Wojewódzki Ranking Szkół Średnich 2003 – miejsce ?
 • Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2005 – miejsce 100
  • Wojewódzki Ranking Szkół Średnich 2005 – miejsce 3
 • Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2006 – miejsce 181
  • Wojewódzki Ranking Szkół Średnich 2006 – miejsce 10
 • Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2007 – miejsce 165
  • Wojewódzki Ranking Szkół Średnich 2007 – miejsce 7
 • Ogólnopolski Ranking Liceów "Perspektywy" 2016 – miejsce 206
  • Wojewódzki Ranking Liceów "Perspektywy" 2016 – miejsce 3
 • Ogólnopolski Ranking Liceów "Perspektywy" 2017 – miejsce 236
  • Wojewódzki Ranking Liceów "Perspektywy" 2017 – miejsce 3
 • Ogólnopolski Ranking Liceów "Perspektywy" 2018 – miejsce 216
  • Wojewódzki Ranking Liceów "Perspektywy" 2018 – miejsce 3
 • Ogólnopolski Ranking Liceów "Perspektywy" 2019 – miejsce 115
  • Wojewódzki Ranking Liceów "Perspektywy" 2019 – miejsce 3

PrzypisyEdytuj

 1. yoyo.pl - Portail d'informations, www.chreptus2.yoyo.pl [dostęp 2017-11-24].
 2. a b Wykaz państwowych liceów i gimnazjów ogólnokształcących Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego”. Nr 8, s. 266-267, 31 października 1938. 
 3. Lista absolwentów. Towarzystwo Absolwentów Liceum im. J.Chreptowicza w Ostrowcu Św.. [dostęp 2016-09-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-14)].
 4. A. Śledzińska: Absolwenci "Chreptowicza" nie przynoszą mu wstydu. [dostęp 2010-10-06].
 5. Absolwenci LO nr II im. Chreptowicza z 1984 roku. [dostęp 2011-12-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (5 marca 2016)].
 6. Strona Instytutu Historii UJ. jazon.hist.uj.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-30)]..
 7. Absolwenci LO nr II im. Chreptowicza z 1971 roku. [dostęp 2014-01-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (4 marca 2016)].

Linki zewnętrzneEdytuj