Otwórz menu główne

Lista dzieł Rogiera van der Weydena

lista w projekcie Wikimedia
Rogier van der Weyden, grafika Cornelisa Corta, 1572

Lista dzieł Rogiera van der Weydena – lista dzieł przedstawiciela szkoły niderlandzkiejRogiera van der Weydena.

Dzieła Rogiera van der Weydena dzieli się na trzy podstawowe kategorie: malarstwo sakralne, malarstwo portretowe oraz miniatury. W zakresie malarstwa sakralnego należy uwzględnić malowane retabula ołtarzowe przeznaczone do kościołów i kaplic (Sąd Ostateczny, Zdjęcie z krzyża, Ołtarz Św. Kolumby) oraz obrazy i retabula mniejszego formatu służące prywatnej dewocji (Ołtarz Sforzów, Tryptyk rodziny Braque). W przypadku tryptyków Rogier van der Weyden nie ograniczył się do powszechnej w gotyku formuły ołtarza szafkowego z ruchomymi skrzydłami bocznymi, lecz także w oeuvre artysty były znane tryptyki składające się z trzech części ale wszystkie tworzące jednolitą całość (Tryptyk Św. Jana, Tryptyk Miraflores, Ołtarz Siedmiu Sakramentów). Ponadto artysta tworzył pojedyncze obrazy (Opłakiwanie, Madonna z Dzieciątkiem). W przypadku portretów oprócz pojedynczych portretów w ujęciu popiersiowym artysta tworzył dyptyki, zestawiając świecką postać z Maryją i Dzieciątkiem Jezus.

Datowanie obrazów RogieraEdytuj

Tylko kilka dzieł Weydena, mających źródłowo-archiwalne potwierdzenia, można datować z dużą dokładnością. W trzech przypadkach: Zdjęcie z krzyża (wersja z Prado), Tryptyk z Miraflores, Ukrzyżowanie z kartuzji Scheut atrybucja malarza jest udokumentowana. W przypadku kilku dzieł czas powstania można ustalić na podstawie przesłanek historyczno-dokumentalnych oraz (z mniejszą dokładnością) badań dendrochronologicznych[1]).

Lista dziełEdytuj

Lista dzieł Rogiera van der Weydena[2]
Lp. Tytuł obrazu Rok powstania Rozmiar
(cm)
Kolekcja Grafika
Erwin Panofsky
(1953)
Martin Davies[3]
(1972)
Dirk de Vos[4]
(1999)
Lorne Campbell[5]
(1994)
Stephan Kemperdick[6]
(1999/2007)
1 Maria tronująca w niszy[a] (1430-1432) (1430-1432) (1425-1430) ok. 1440[b] (1430-1440) 15,8 × 11,4 Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie  
2 Święty Jerzy walczący ze smokiem[c] (1430-1435) (1430-1435) (1425-1430) ok. 1440[d] (1430-1440) 15,2 × 11,8 National Gallery of Art w Waszyngtonie[7]  
3 Madonna stojąca w niszy[e] 1430-1432 1430-1432 1430-1432 ok.1440[f] - 18,9 × 12,1 Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu  
4 Święta Katarzyna[g] 1432 1432 1430-1432 ok.1440[h] - 18,8 × 12,1 Muzeum Historii Sztuki  
5 Nawiedzenie 1432-1434 1432-1434 1435-1440 ok.1440[i] 1440-445 57,5 × 36,2 Museum für Bildenden Kunst w Lipsku  
6 Tryptyk Zwiastowania 1434-1435 przed 1440 zaraz po 1434[j] ok. 1440[k] 1434-1454 86,3 × 92,3
89,4 × 36,7
Luwr (część środkowa)
Galleria Sabauda w Turynie (skrzydła)
 
7 Św. Łukasz rysujący portret Madonny 1434-1535 1435-1440 1435-1436 1432-1442 1435-1440 137,7 × 110,8 Museum of Fine Arts w Bostonie  
8 Zdjęcie z krzyża 1434-1435 przed 1443 1430-1435 przed 1443 1435-1440 220,5 × 259,5 Muzeum Prado w Madrycie  
9 Maria z Dzieciątkiem i świętymi
Czytająca Maria Magdalena
ok. 1436-1437 po 1438 1445[l] 1432-1442 1438-1454 62,2 × 54,4 National Gallery w Londynie[8]
Museu Calouste Gulbenkian w Lizbonie
 
10 Madonna Durán 1436-1437 1436-1437 1432-1435 1432-1442 1440 100 × 52 Muzeum Prado  
11 Tryptyk z Miraflores 1437-1438 przed 1445 63,5 × 38,1 (63,5 × 114 razem) Capilla Real (Kaplica Królewska) katedry w Granadzie (tablice Adoracja Dzieciątka i Opłakiwanie)
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (Chrystus pojawiający się Marii)
12 Tryptyk z Miraflores 1437-1438 przed 1445 1442-1445 1432-1442 1440/1442-1445 74 × 44,5 (74 × 133,5 razem) Gemäldegalerie w Berlinie  
13 Tryptyk Ukrzyżowania 1440 1440 1443-1445 1432-1442 1445-1447 96 × 69 (tablica środkowa), 101 × 139 (skrzydła) Muzeum Historii Sztuki  
14 Sąd Ostateczny 1445-1451 1443-1452 1443-1451 1443-1451 1450-1451 220 × 109 (tablica środkowa); 137,5 × 82 (tablice skrzydeł dolne wewnętrzne), 137,5 × 54,5 (dolne skrajne); 74,5 × 54,5 (górne); 220 × 547,6 (całość) Hôtel-Dieu w Beaune  
15 Jean Wauquelin przekazuje księciu Filipowi Dobremu księgę Kronik Haiaut
(miniatura dedykacyjna w Chroniques de Hainaut)
1446 1446 1447 - 1448 42,3 × 28,8 (karta)
14,8 × 19,7 (pole miniatury)
Biblioteka Królewska Belgii w Brukseli  
16 Złożenie do grobu 1450 1449-1450 1463-1464 1445 1460[m] 111 × 96 Galeria Uffizi we Florencji[9],  
17 Madonna Medici 1450 1449-1450 - po 1450 1460 61,7 × 46,1 Städel Museum we Frankfurcie nad Menem  
18 Tryptyk Braque 1451-1452 1452-1453 1452-1453 1452 1452 41 × 69 (tablica środkowa)
41 × 34 (skrzydła)
Luwr  
19 Tryptyk Bladelina 1452-1455 1444 1445-1448 1432-1442 1445-1448 93,5 × 92 (tablica środkowa)
93,3 × 41,7 (skrzydło lewe);
93,5 × 41,2 (skrzydł0 prawe)
Gemäldegalerie  
20 Ołtarz św. Jana Chrzciciela 1452-1455 1451-1453 1453-1455 1450-1455[n] 1455-1460 77 × 48 (trzy tablice) Gemäldegalerie  
21 Tryptyk Siedmiu Sakramentów 1452-1455 1451-1456 1440-1445 1440-1445 1445-1450 204 × 99 (tablica środkowa)
122,8 × 65,7 (skrzydła)
Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii  
22 Ukrzyżowanie z Marią i św. Janem pod krzyżem 1455-1460 1455-1460 1463-1464 1464 - dwie tablice:180,3 × 92,6 (lewa); 180,3 × 92,3 (prawa) Museum of Fine Arts w Bostonie  
23 Tryptyk św. Kolumby 1458-1459 1460-1460 1450-1456 1451-1459 1455 139,5 × 152,0 (tablica środkowa); 139,4 × 72,9 (skrzydła) Stara Pinakoteka w Monachium  
24 Opłakiwanie ze świętymi i donatorem 1460 1462 niedatowane 1460-1480[o] 80,6 × 130,1 Mauritshuis w Hadze  
25 Ukrzyżowanie z kartuzji Scheut 1462 1454-1464 1454-1455 po 1454 ok. 1460 325 x 192 Escorial  
26 Dyptyk Jeana Grosa niedatowany niedatowany 1455-1460 po 1450 1450-1460 38,7 × 28,5 (Madonna);

38,5 × 28,8 (portret)[10]
Musée des beaux-arts w Tournai
Art Institute of Chicago
  
27 Dyptyk Jeana de Froimonta 1460 1460 1463-1464 po 1464 1460-1475 51,5 × 33,5 (Madonna);

51,1 × 33,2 (portret)
Musée des beaux-arts w Caen

Królewskie Muzea Sztuk Pięknych w Brukseli
  
28 Dyptyk Philippe’a de Croÿa brak datowania brak datowania 1460 (portret)
1460-1464 (Madonna)
przed 1461 ok. 1460 50,8 × 33 (wizerunek Madonny)
51 × 33,6 (portret Croÿa)
Madonna - Huntington Library w San Marino (Stany Zjednoczone)
Portret Philippe’a de Croÿ - Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii
  
29 Grupa Opłakiwań

Opłakiwanie (Londyn)
Opłakiwanie (Bruksela)
Opłakiwanie (Madryt)
Opłakiwanie (Berlin - wersja warsztatowa)
1445-1450 1445-1450 brak datowania
1450-1464
brak datowania
brak datowania - warsztat Rogiera 37 × 46,7 (Londyn)
32,5 × 47,2 (Bruksela)
47 × 4,5 (Madryt)
45 × 33 (Berlin)
National Gallery
Królewskie Muzea Sztuk Pięknych
Prado
Gemäldegalerie
   

Dzieła niewymienione w katalogach przed 1990 rokiemEdytuj

Dzieła nie wymienione w katalogach przed 1990 rokiem
Lp. Tytuł obrazu Rok powstania Rozmiar
(cm)
Kolekcja Grafika
Dirk de Vos
(1999)
Lorne Campbell
(1994)
Stephan Kemperdick
(1999/2007)
30 Ukrzyżowanie 1425-1430 1440-1445 79,3 × 49,4 Gemäldegalerie  
31 Św. Małgorzata i Apolonia 1445-1455 1445-1448[p] 60,5 × 36 (skrzydło tryptyku) Gemäldegalerie  
32 Madonna z dzieciątkiem 1461-1462 1460 31,8 × 22,7 Museum of Fine Arts w Houston  
33 Portret Karola Śmiałego 1461-1462 brak datowania - kopia 1460[q] 50,9 × 33,6 Gemäldegalerie  
34 Portret młodzieńca - do 1464 1460 19 × 14,5 Upton House  

PortretyEdytuj

Portrety
Lp. Tytuł obrazu Rok powstania Rozmiar
(cm)
Kolekcja Grafika
Erwin Panofsky
(1953)
Martin Davies
(1972)
Dirk de Vos
(1999)
Lorne Campbell
(1994)
Stephan Kemperdick
(1999/2007)
35 Portret modlącego się mężczyzny 1430-1435 1430-1435 31,8 × 23,2 Metropolitan Museum of Art[11]  
36 Portret kobiety w białym czepcu 1435 1435 1432-1435 wczesny 144-1445 49,1 × 33 Gemäldegalerie  
37 Francesco d’Este 1444-1475 1450-1460 1455-1460 lata pięćdziesiąte ok. 1460 29,8 × 20,4 Metropolitan Museum of Art[12]  
38 Portret mężczyzny 1455 1455 1450-1455 lata pięćdziesiąte 1455-1460 32 × 22,8 Muzeum Thyssen-Bornemisza[13]  
39 Mężczyzna ze strzałą
Antoni, Wielki Bastard Burgundzki
1456-1464 1460 1461-1462 po 1456 po 1460 38,4 × 28 Królewskie Muzea Sztuk Pięknych  
40 Portret kobiety 1460 1460 po 1466[r] 38,6 × 29,2 National Gallery w Londynie[14]  
41 Portret damy 1464 1464 1463-1464 lata sześćdziesiąte ok. 1460 37 × 27 National Gallery of Art[15]  

Dzieła zaginione, znane z powtórzeń i kopiiEdytuj

Dzieła zaginione, znane z powtórzeń lub kopii
Lp. Tytuł obrazu Rok powstania Rozmiar
(cm)
Kolekcja Grafika
Erwin Panofsky
(1953)
Martin Davies
(1972)
Dirk de Vos
(1999)
Lorne Campbell
(1994)
Stephan Kemperdick
(1999/2007)
42 Sprawiedliwość Trajana i Sprawiedliwość Herkinbalda - - 1439-1441 (I tab.);
1439-1444; 1445-1446; 1447-1448
- 1435-1439 (I tab.);
1435-1441; po 1435 (tab.III-IV)
cykl czterech tablic z ratuszu brukselskiego  
43 Ołtarz z Batalha (Madonna z Dzieciątkiem adorowana przez Filipa Dobrego, jego syna i żonę Izabelę Portugalską) - - 1448-1449 - - znany z XVIII-wiecznego rysunku z Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbonie
44 Portret Filipa Dobrego (bez chaperonu) - - brak datowania brak datowania - - trzy kopie: w madryckim Pałacu Królewskim;
w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych
w Gemäldegalerie w Berlinie;
 
 
 
45 Portret Izabeli Portugalskiej
pendant do Portret Filipa Dobrego (bez chaperonu)
- - ok. 1445 brak datowania przed 1451 46 × 36,2 replika z roku 1500 w J. Paul Getty Museum w Los Angeles[16]  
46 Filip Dobry w charperonie - - po 1450 - - 29,6 × 21,3 kopie w Musée des beaux-arts w Dijon i w Windsorze  

Dzieła o wątpliwej atrybucji, warsztat Rogiera van der Weydena i jego naśladowcyEdytuj

Dzieła o wątpliwej atrybucji, warsztat Rogiera van der Weydena i naśladowcy
Lp. Tytuł obrazu Rok powstania Rozmiar
(cm)
Kolekcja Grafika
Erwin Panofsky
(1953)
Martin Davies
(1972)
Dirk de Vos
(1999)
Lorne Campbell
(1994)
Stephan Kemperdick
47 Portret otyłego mężczyzny - - brak datowania - - kopia według obrazu Roberta Campina w Muzeum Thyssen-Bornemisza  
48 Tryptyk Abegg - - - - 1440-1447 102 × 70 cm Riggisberg  
48 dyptyk Madonna (nieznana) i Portret Jana I, księcia Kliwii - - 1459-1460 po 1451 - Luwr  
49 Sen papieża Sergiusza i Ekshumacja św. Huberta - - - ok. 1440 1437-1440
1439-1454 (warsztat)
90 × 81,6
89,9 × 81,2 (warsztat)
J. Paul Getty Museum[17]
National Gallery
  
50 Tryptyk Alessandra Sforzy (Tryptyk Ukrzyżowania) - - - ok. 1445 (warsztat) 1445-1460 (warsztat lub naśladowca) 60,5 × 51,6 (tablica środkowa)
60,5 × 25,8 (skrzydło lewe)
53,7 × 19 (skrzydło prawe)
Królewskie Muzea Sztuk Pięknych  
51 Tryptyk z donatorem i ze św. Janem Chcicielem i św. Barbara
(skrzydła Ołtarza Heinricha von Werla)[18]
- - - - 1438 101 × 47 Prado  
52 Portret mężczyzny z książką
(Guillaume de Fillastre)[19]
- - - - 1440-1450 44,5 × 34,1 Courtauld Institute Gallery  
53 Czytający młody mężczyzna - - - - 1450-1452 47 × 37,1 National Gallery[20]  
54 Św. Hieronim z lwem - - - - 1460 (warsztat) Detroit Institute of Arts[21]

UwagiEdytuj

 1. Obrazy Maria tronująca w niszy i Święty Jerzy walczący ze smokiem uznawane są tablice tego samego zespołu - tryptyku
 2. Campbell przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 3. Obrazy Maria tronująca w niszy i Święty Jerzy walczący ze smokiem uznawane są tablice tego samego zespołu - tryptyku
 4. Campbell przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 5. Obrazy Maria stojąca w niszy i Święta Katarzyna uznawane są tablice tego samego zespołu - dyptyku
 6. Campbell przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 7. Obrazy Maria tronująca w niszy i Święty Jerzy walczący ze smokiem uznawane są tablice tego samego zespołu - dyptyku
 8. Campbell przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 9. Campbell przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 10. Według De Vosa przynależność skrzydeł do części centralnej nie jest pewne, choć są dziełem Rogiera i jego współpracowników, który wykonał cześć pejzażu; głowa donatora przemalowana po połowie XVI wieku
 11. Campbell przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 12. De Vosa grupuje obraz jako część monumentalnego tryptyku Sacra Conversazione, nie zachowanego w całości pt. Maria z Dzieciątkiem i świętymi; inna część tryptyku zachowała się w Lizbonie (Museu Calouste Gulbenkian, d. Fundação Calouste Gulbenkian) pt. Św. Józef i Św. Katarzyna (obie 21 × 54,4) ok. 1445
 13. Według Kemperdicka Weyden i jego warsztat
 14. Campbell przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 15. Kemperdick przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena lub nasladowcy
 16. Kemperdick przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena
 17. Warsztat Weydena
 18. Campbella przypisuje powstanie obrazu warsztatowi Weydena

PrzypisyEdytuj

 1. Ziemba Tom II 2008 ↓, s. 243.
 2. Lista na podstawie pracy Erwina Panofsky'ego, Early netherlandish Painting, 1953, za: Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. Niderlandzkie malarstwo tablicowe, t. II, s. 231
 3. Martin Davies, Rogier van der Weyden. An Essay with a Critical Catalogue of Paintings Assigned to him and to Robert Campin, London: Phaidon, 1972
 4. Dirk de Vos, Rogier van der Weyden. Das Gesamtwerk, München: Hirmer, 1999 (''Rogier van der Weyden. The Complete Works, Antwerp 1999)
 5. Lorne Campbell, Rogier Van Der Weyden and His Workshop, „Proceedings of the British Academy” 84, 1994, s. 1-24
 6. Stephan Kemperdick Rogier van der Weyden, 1999/2007; katalog wystawowy S. Kemperdick, J. Sander, Der Meister von Flemalle und Rogier van der Weyden, 2008-2009
 7. Obraz w kolekcji
 8. Obraz w National Gallery
 9. www.virtualuffizi.com Informacje o obrazie ze strony Virtual Uffizi
 10. Obraz w Chicago (Art Institute of Chicago)
 11. Obraz w Metropolitan Museum
 12. Obraz w Metropolitan Museum
 13. Obraz w Muzeum Thyssen-Bornemisza
 14. Obraz w National Gallery
 15. Obraz w National Gallery of Art
 16. Obraz w Getty Museum
 17. Obraz w J. Paul Getty Museum
 18. Tryptyk przypisywany jest Robertowi Campinowi
 19. przypisywany również Robertowi Campinowi/ Mistrzowi z Flemalle
 20. Obraz w National Gallery
 21. Obraz

BibliografiaEdytuj

 • Antoni Ziemba: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. Niderlandzkie malarstwo tablicowe Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. ISBN 978-83-235-0443-6.