Lubuskie Trójmiasto

Lubuskie Trójmiasto (skrót LT lub L3M) – stowarzyszenie, do którego należy osiem gmin województwa lubuskiego: miasto Zielona Góra (miejsce siedziby LT), miasto Nowa Sól, gmina Sulechów, gmina Czerwieńsk, gmina Nowogród Bobrzański, gmina Otyń, gmina Świdnica i gmina Zabór.

Dane statystyczneEdytuj

Wszystkie dane według stanu na 31 grudnia 2020.

Herb
Gmina Powierzchnia
(km²)
Populacja
 
Zielona Góra
278,32
140 892
 
Nowa Sól
21,80
38 191
 
Sulechów
236,66
26 540
 
Czerwieńsk
195,93
10 041
 
Nowogród Bobrzański
259,41
9381
 
Otyń
91,64
7079
 
Świdnica
160,80
6685
 
Zabór
93,34
4409
 
Razem
1337,90
243 218

LokalizacjaEdytuj

Osią komunikacyjną Lubuskiego Trójmiasta jest droga ekspresowa S3.

Centrum naukowym i kulturalnym LT jest Zielona Góra. Kształcenie na poziomie wyższym w regionie zapewnia Uniwersytet Zielonogórski oraz ośrodki dydaktyczne Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także dwie prywatne szkoły wyższe. W Sulechowie znajduje się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a w Nowej Soli ZOD Akademii Górniczo-Hutniczej[1] w Krakowie.

HistoriaEdytuj

Pomysł utworzenia Lubuskiego Trójmiasta narodził się w 2003 r. Porozumienie o współpracy między trzema miastami podpisane zostało 7 kwietnia 2004[2]. 8 czerwca 2006 postanowieniem sądu rejonowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest równoznaczne z początkiem jego prawnego funkcjonowania. Na przestrzeni kilkunastu lat, Lubuskie Trójmiasto realizowało szereg działań na rzecz rozwoju partnerskich miast. Ścisła współpraca dotyczyła nie tylko działań skupiających się wokół gospodarki i turystyki. W centrum zainteresowań znalazły się także projekty komunikacyjne i logistyczne.

Punktem zwrotnym w kilkunastoletniej historii Lubuskiego Trójmiasta był 2020 r., gdy prezydenci Nowej Soli i Zielonej Góry oraz burmistrz Sulechowa podjęli decyzję o reaktywacji stowarzyszenia oraz jego rozszerzeniu o kolejnych 5 gmin (Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór), by skuteczniej sięgać po środki unijne. Po przystąpieniu do Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, wszystkie gminy członkowskie utworzyły Zielonogórsko–Nowosolski Obszar Funkcjonalny (ZNOF), w oparciu o który będą realizowane inwestycje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021–2027.

Główne celeEdytuj

 1. Budowa szybkiej kolei relacji Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól, wraz z centrami przesiadkowymi;
 2. Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, omijającej miejscowości Przylep, Płoty i Czerwieńsk, prowadzącej przez most w Pomorsku i łączącej się docelowo z planowanym węzłem drogi ekspresowej S3 Sulechów Północ;
 3. Budowa drugiego etapu obwodnicy południowej Zielonej Góry, prowadzącej do węzła drogi ekspresowej S3 Niedoradz;
 4. Budowa ciągu komunikacyjnego południowej części Zielonogórsko–Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 5. Budowa spójnej sieci ścieżek rowerowych, łączących miejscowości Zielonogórsko–Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym łączenie ze sobą w system ścieżek już istniejących;
 6. Wdrażanie rozwiązań usprawniających żeglugę na Odrze;
 7. Realizacja projektów oświatowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności ofert edukacyjnych placówek oświatowych;
 8. Realizacja projektów generujących pogłębioną, niekonkurencyjną specjalizację placówek służby zdrowia;
 9. Realizacja projektów związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych;
 10. Realizacja projektów turystycznych i inwestycji infrastrukturalnych z zakresu turystyki;
 11. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wsparcia i rozwoju kapitału przyrodniczego (rewitalizacja terenów zielonych).

Podstawy prawne funkcjonowaniaEdytuj

LT działa jako stowarzyszenie gmin na podstawie ustawy o samorządzie gminnym[3]. Subsydiarnie stosuje się do niego przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach[4].

PrzypisyEdytuj

Link zewnętrznyEdytuj