Marta Smolińska

polska historyczka i krytyczka sztuki, wykładowczyni akademicka

Marta Cecylia Smolińska (ur. 28 kwietnia 1975) – polska historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw, wykładowczyni akademicka, profesora zwyczajna[1][2][3].

Marta Smolińska
Ilustracja
profesora zwyczajna nauk humanistycznych
Specjalność: sztuka nowoczesna i współczesna
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2003-06-23 – historia

Habilitacja

2013-03-18 – historia sztuki

Profesura

2021-12-14

Stanowisko

profesora zwyczajna

Kierownik Katedry Historii Sztuki i Filozofii: UAP; Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa; Katedra Historii Sztuki i Filozofii

ŻyciorysEdytuj

W latach 1994–1999 studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[4]. Uniwersytet ukończyła pisząc rozprawę Noce modernistów. Promotorem był dr hab. Wojciech Suchocki, prof UAM. W 2003 roku obroniła doktorat na Wydziale Historycznym, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Młody Mehoffer. Promotorem jej pracy był dr hab. Wojciech Suchocki, prof UAM[5]. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego rozprawą Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku (Toruń 2012). Recenzentkami były: prof. dr hab. Maria Poprzęcka, dr hab. Maria Hussakowska, dr hab. Anna Markowska, prof. UW, oraz prof. dr hab. Piotr Piotrowski[6]. W 2021 uzyskała tytuł profesory zwyczajnej (dziedzina nauk humanistycznych)[3].

W latach 2003–2014 pracowała jako adiunktka w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu, od 2014 jest profesorką w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu[7], a od 1 października 2016 jest kierowniczką tejże Katedry[8].

Jest trzykrotną stypendystką Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – dwa razy w Program Start. Stypendia dla Młodych Uczonych (edycja 2005 i 2006), raz w Program Kwerenda (edycja 2008). Jest stypendystką DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2012); laureatką fellowship w Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien an der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (2014); laureatką fellowship Stiftung Hans Arp w Berlinie (2015)[9]; stypendystką DAAD na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz w Centralnym Instytucie Historii Sztuki w Monachium (2018)[10]. Jest członkinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki[11].

Marta Smolińska jest kuratorką wystaw sztuki współczesnej. Autorką publikacji z historii sztuki[12], a także tekstów krytycznych (m.in. na łamach „artluka”[13][14][15], „Arteonu”[16], „Exit”[17][18], „O.pl”[19][20][21][22]).

W kręgu zainteresowań Marty Smolińskiej jest przede wszystkim sztuka i teoria sztuki oraz krytyka artystyczna II połowy XX wieku oraz wieku XXI. Zajmowała się również sztuką około 1900 roku, sztuką I połowy XX wieku, a także nieprzedstawiającym obrazem sztalugowym i procesami przemian, jakim podlegał on po roku 1945. Zajmuje się m.in. związkami projekcji wideo i obrazu sztalugowego od lat 60. do współczesności, zjawiskiem haptyczności w sztuce współczesnej i przewartościowaniem hierarchii zmysłów, zagadnieniem cielesności obrazu, antropologią skóry w malarstwie, motywem włosów w sztuce współczesnej oraz nieczytelnością w relacji do pisma i palimpsestu. Analizuje również nowe typy pomników i antypomników (np. antypomniki nomadyczne), a także wybranymi nurtami współczesnej sztuki austriackiej, rumuńskiej i tureckiej. Koncentruje się na przekraczaniu wizualności i pytaniach o materię sztuki oraz strategiach jej odbioru[23].

W swojej ostatniej książce z 2020 Haptyczność poszerzona. Zmysł dotyku w sztuce polskiej II połowy XX i początku XXI wieku napisała:

Jako historyczka i krytyczka sztuki oraz kuratorka kilka lat temu dałam się owładnąć haptycznej gorączce. Jej efekt stanowi ta właśnie książka, w której dotykam skomplikowanej problematyki związanej z kulturową historią zmysłu dotyku, przewartościowaniem hierarchii zmysłów w ponowoczesności oraz z tzw. sztuką haptyczną i sposobami jej odbioru. Przede wszystkim jednak redefiniuję pojęcie haptyczności, traktując ten fenomen nie tylko jako modalność wzroku, lecz również jako modalność słuchu, smaku i węchu, a także zmysłu równowagi i zmysłu kinestetycznego (propriocepcja), przy czym te dwa ostatnie dodaję do tradycyjnej listy pięciu zmysłów.

Marta Smolińska, Haptyczność poszerzona, s.13.

PublikacjeEdytuj

 • Marta Smolińska, Bez tonu pewności. Sejsmografia sztuki współczesnej, seria: Myśleć sztuką. Monografie teoretyczek i teoretyków WEAiK UAP, Wydawnictwo UAP, Poznań 2021.
 • Marta Smolińska: Haptyczność poszerzona. Zmysł dotyku w sztuce polskiej II połowy XX i początku XXI wieku. Kraków: Universitas, seria ARS VETUS ET NOVA, 2020, s. 390+10 il.. ISBN 978-83-242-3664-0.
 • Rzeźba dzisiaj 3. Sztuka i natura. Parki rzeźby / Sculpture Today 3. Art. And Nature. Sculpture Parks, red. Eulalia Domanowska, Marta Smolińska, materiały pokonferencyjne, Orońsko 2018[24].
 • A-geometria. Hans Arp i Polska / A-Geometry. Hans Arp and Poland, red. Marta Smolińska, Maike Steinkamp, wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2017[25].
 • Re-Orientierung. Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs, red. Burcu Dogramaci i Marta Smolinska, Kadmos, Berlin 2017[26].
 • Marta Smolińska, Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji / Julian Stańczak. Op art and the dynamics of perception, wyd. Muza, Warszawa 2014[27].
 • Marta Smolińska, Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012[4].
 • Marta Smolińska, Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej, wyd. Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010, ISBN 978-83-61886-10-5[4].
 • Marta Smolińska-Byczuk, Młody Mehoffer, wyd. Universitas, Kraków 2004[4].

Kuratorka wystawEdytuj

Wybrane recenzje i tekstyEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Smolińska Marta – UAP Poznań, uap.edu.pl [dostęp 2019-12-14].
 2. Polska Bibliografia Naukowa, pbn.nauka.gov.pl [dostęp 2020-12-08].
 3. a b Prof. dr hab. Marta Cecylia Smolińska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2022-01-30].
 4. a b c d Dr hab. Marta Cecylia Smolińska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-12-14].
 5. Młody Mehoffer w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-12-14].
 6. Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-12-14].
 7. „Otwieranie obrazu: twórczość Bartosza Kokosińskiego a przemiany malarstwa nieprzedstawiającego” – wykład prof. Marty Smolińskiej – Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, tarasin.pl [dostęp 2019-12-14].
 8. Katedra Historii Sztuki i Filozofii – UAP Poznań, uap.edu.pl [dostęp 2019-12-10].
 9. Stiftung Arp – Research & Projects – Fellowships & Abstracts, FELLOWS 2015, stiftungarp.de [dostęp 2019-12-24].
 10. Prof. Dr. Marta Smolińska – Zentralinstitut für Kunstgeschichte, zikg.eu [dostęp 2019-12-10].
 11. Marta Smolińska – Autorzy – Wydawnictwo UMK, wydawnictwo.umk.pl [dostęp 2019-12-14].
 12. Wyniki poszukiwań, bg.cm.umk.pl [dostęp 2019-12-14].
 13. artluk, artluk.com [dostęp 2019-12-14].
 14. artluk, artluk.com [dostęp 2019-12-14].
 15. artluk, artluk.com [dostęp 2019-12-14].
 16. Arteon – magazyn o sztuce, arteon.pl [dostęp 2019-12-14].
 17. EXIT nowa sztuka w polsce, kwartalnik.exit.art.pl [dostęp 2019-12-14] [zarchiwizowane z adresu 2020-08-08].
 18. EXIT nowa sztuka w polsce, kwartalnik.exit.art.pl [dostęp 2019-12-14].
 19. Wyszywanie postfeminizmu – Magazyn O.pl, O.pl Polski Portal Kultury [dostęp 2019-12-14] (pol.).
 20. Jan Berdyszak: druga strona ściany – Magazyn O.pl, O.pl Polski Portal Kultury [dostęp 2019-12-14] (pol.).
 21. Soczystość obrazów – Magazyn O.pl, O.pl Polski Portal Kultury [dostęp 2019-12-14] (pol.).
 22. I am glad if I can… – Magazyn O.pl, O.pl Polski Portal Kultury [dostęp 2019-12-14] (pol.).
 23. Marta Smolińska, zakładka osobowa na stronie UAP.
 24. Rzeźba dzisiaj 3. Sztuka i natura. Parki rzeźby / Sculpture Today 3. Art. And Nature. Sculpture Parks.
 25. A-geometria. Hans Arp i Polska / A-Geometry. Hans Arp and Poland.
 26. Re-Orientierung. Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs.
 27. Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji / Julian Stańczak. Op art and the dynamics of perception.
 28. Bettina Bereś. Wyprałam.
 29. Ewa Kuryluk. Człekopejzaż.
 30. A-geometria. Hans Arp i Polska. monet.mnp.art.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-10)]..
 31. #biblioteka.
 32. Nieczytelność: kon-teksty pisma.
 33. O włos!
 34. (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku.
 35. Mdłości.
 36. Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki.
 37. Magdalena Moskwa. Cielesność obrazu.
 38. Złote włosy Małgorzaty.
 39. Krzywo zbliżają się do swego celu wszystkie rzeczy dobre.
 40. Wystawa instalacji i filmów video Aleksandry Ska.
 41. Polnische Küche Magdaleny Frey.
 42. Recenzja jako przestępstwo.
 43. Dotkliwe (z)ranienie. Cielesność obrazu w twórczości Magdaleny Moskwy.

Linki zewnętrzneEdytuj