Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Mapa z 28 krajami członkowskimi

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency – IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) 18 listopada 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

Do prac MAE należą również badania, rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii związanych z energetyką – szczególnie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ze współpracą międzynarodową. MAE stanowi też podstawowe źródło statystyczne jako instytucja stale śledząca aktualną sytuację na międzynarodowych rynkach paliwowych i energetycznych.

MAE nie zajmuje się energią jądrową, oprócz jej wkładu do całkowitego bilansu energetycznego i gospodarki. Tematyką energii jądrowej zajmują się Agencja Energii Jądrowej przy OECD i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przy ONZ. Kraje Członkowskie MAE utrzymują całkowite rezerwy wynoszące 4 miliardy baryłek ropy naftowej, z których 1,4 miliarda jest podtrzymywane przez rządy na wypadek wystąpienia kryzysu. Duża część rezerw jest utrzymywana w postaci gotowych produktów naftowych.

Status członków MAE uzyskało 28 krajów należących do OECD, w tym kraje UE oraz Norwegia i Szwajcaria z Europy, USA i Kanada z Ameryki Płn. oraz Japonia, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia.

Obecnie MAE przewodniczy Holenderka Maria van der Hoeven.

Kraje członkowskie MAEEdytuj

Wstąpić do tej organizacji może tylko kraj należący do OECD. Ostatnim krajem, który wstąpił do MAE, była Polska (25 września 2008[1]). Do MAE nie należy 2 starszych członków OECD: Islandia i Meksyk oraz przyjęte do OECD w 2010 r. Chile, Izrael, Słowenia i Estonia.

Interwencje MAEEdytuj

  • W 1991 roku podczas I wojny w Zatoce Perskiej
  • W 2005 roku MAE zwolniła rezerwy w wysokości 2 milionów baryłek dziennie na okres miesiąca po tym, jak Huragan Katrina wpłynął na drastyczne zmniejszenie produkcji w USA.
  • W 2011 roku MAE uwolniła rezerwy w wysokości 60 milionów baryłek ropy i produktów naftowych w związku z przerwaniem dostaw z ogarniętej wojną domową Libii.

Przynależność PolskiEdytuj

Przynależność Polski do MAE poprzedzona wieloletnimi działaniami polegającymi m.in. na zmianach i tworzeniu nowych regulacji prawnych w celu wypełnienia wymogów MAE szczególnie w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu rezerw, ograniczanie popytu itd. doprowadziła do przyjęcia Polski w poczet członków Agencji, co znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa w zakresie dostępności paliw ciekłych, ale również umożliwia Polsce udział w pracach i kształtowanie kwestii związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa energetycznego/energetyki (efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zakłóceń w dostawach gazu ziemnego, technik czystego spalania węgla) najważniejszej organizacji międzynarodowej w tym obszarze[2].

PrzypisyEdytuj

  1. [1]
  2. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4 (78) 30 grudnia 2011.

Linki zewnętrzneEdytuj