Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii

Organ sądowy zajmujący się zbrodniami w czasie wojny w Jugosławii

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY; niderl. Voormalig Joegoslavië Tribunaal) – międzynarodowy trybunał utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 maja 1993.

Budynek siedziby Trybunału w Hadze

Zakres działania edytuj

Trybunał sądzi zbrodnie wojenne popełnione na terytorium byłej Jugosławii od dnia 1 stycznia 1991 r. Jego siedzibą jest Haga w Holandii.

Jurysdykcji MTKJ podlegają sprawcy 4 kategorii czynów:

Wśród dokumentów, na których Trybunał szczególnie często opiera swe oskarżenia, należy wymienić:

Skład edytuj

Trybunał składa się z 11 stałych sędziów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, z listy przedstawionej przez Radę Bezpieczeństwa (na 4 lata, z prawem ponownego wyboru). Ponadto do składów orzekających mogą być powoływani tzw. sędziowie ad litem. Aktualnie w ICTY zasiadają[1]:

Sędziowie stali edytuj

Prezes:

Wiceprezes:

Sędziowie:

Sędziowie ad litem edytuj

Prokurator edytuj

Głównym prokuratorem Trybunału jest od 1 stycznia 2008 roku Belg Serge Brammertz, który zastąpił na tym stanowisku pochodzącą ze Szwajcarii Carlę del Ponte.

Skazani edytuj

Odbywanie kary edytuj

Artykuł 24 Statutu pozwala jedynie na wymierzanie kary pozbawienia wolności (bez możliwości orzeczenia kary śmierci). Osoby skazane przez MTKJ odbywają kary pozbawienia wolności w państwach członkowskich ONZ, które wyraziły zgodę na wykonywanie wyroków Trybunału. Z państwami tymi MTKJ zawiera dwustronne umowy o wykonywaniu wyroków. Dotychczas MTKJ podpisał takie umowy z kilkunastoma państwami, w tym m.in. Austrią, Hiszpanią, Francją, Danią, Szwecją, Norwegią i Finlandią. W imieniu Polski 18 września 2008 r. odnośną umowę podpisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj