Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

polski urząd administracji rządowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny[1]. Resort został utworzony 3 stycznia 1918 przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego jako Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy[2].

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Logo
Ilustracja
Siedziba ministerstwa przy
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

3 stycznia 1918
17 listopada 2015
13 grudnia 2023

Siedziba

Warszawa

Minister

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Sekretarz stanu

Aleksandra Gajewska, Łukasz Krasoń

Adres
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej”
Ziemia52°13′48,5″N 21°01′09,6″E/52,230139 21,019333
Strona internetowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało 7 października 2020 przekształcone w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej[3]. 12 sierpnia 2021 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wyniku, którego do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej włączono ponownie sprawy działu praca z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii[4]. 13 grudnia 2023 rozporządzeniem Rady Ministrów Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostało ponownie przekształcone w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[5].

Kierownictwo edytuj

Zakres działania ministra edytuj

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • stosunków pracy i warunków pracy;
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych.

Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;
 • rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;
 • przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
 • uwarunkowań demograficznych w kraju;
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • kombatantów i osób represjonowanych;
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Struktura organizacyjna edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Pracy III Rzeczypospolitej.

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne[11]:

 • Departament Analiz Ekonomicznych
 • Departament Budżetu
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 • Departament Ekonomii Społecznej
 • Departament Funduszy
 • Departament Informatyki
 • Departament Integracji Społecznej
 • Departament Komunikacji i Promocji
 • Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Departament Polityki Demograficznej
 • Departament Polityki Rodzinnej
 • Departament Pomocy Społecznej
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Prawny
 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Ubezpieczeń Społecznych
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Kontroli i Audytu
 • Biuro Ministra
 • Biuro Obsługi Ministerstwa
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Organ podległy ministrowi[12]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[13]:

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[13]:

Historia edytuj

W latach 1987–1999 zadania z zakresu spraw zatrudnienia, świadczeń i ubezpieczeń społecznych wykonywało Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Po wprowadzeniu działów administracji rządowej jego miejsce w rządzie Jerzego Buzka zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 października 1999[14] Urząd obsługiwał ministra właściwego do spraw dwóch działów: praca i zabezpieczenie społeczne.

W 2003 rząd Leszka Millera postanowił połączyć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Gospodarki. Nowy resort został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2003[15] pod nazwą Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i obsługiwał następujące działy: gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka i zabezpieczenie społeczne. W 2004 kolejnego przekształcenia dokonał rząd Marka Belki. Rozporządzeniami Rady Ministrów z 2 maja 2004[16][17] dotychczasowe Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podzielono na dwa urzędy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy (gospodarka, praca, rozwój regionalny i turystyka) oraz Ministerstwo Polityki Społecznej (zabezpieczenie społeczne).

W 2005 rząd Kazimierza Marcinkiewicza przywrócił Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zostało ono utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 października 2005 r.[18] poprzez przekształcenie Ministerstwa Polityki Społecznej, do którego włączono część komórek organizacyjnych zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Odtworzony resort ponownie przejął sprawy obsługi dwóch działów: praca i zabezpieczenie społeczne. Od 2 marca 2007 do 25 czerwca 2007 i ponownie od 14 sierpnia 2007 urząd wykonywał również zadania związane z obsługą działu sprawy rodziny, który 9 września 2010 został przekształcony w dział rodzina.

W 2015 rząd Beaty Szydło dokonał zmiany nazwy ministerstwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2015[19] (z mocą od 16 listopada 2015) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało przemianowane na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przekształcenie to nie było związane ze zmianą kompetencji resortu).

7 października 2020, w wyniku reorganizacji rządu Mateusza Morawieckiego z ministerstwa wydzielono obsługę działu administracji rządowej praca wcielając zadania z tego zakresu do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii utworzonego w wyniku przekształcenia Ministerstwa Rozwoju[3][20].

Lista ministrów edytuj

Lp. Zdjęcie Imię i Nazwisko

(partia polityczna)

Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość urzędu Rząd Ministerstwo
1.   Longin Komołowski (RS AWS)

(1948–2016)

19 X 1999 19 X 2001 731 dni Rząd Jerzego Buzka Ministerstwo pracy i polityki społecznej
2.   Jerzy Hausner (SLD / bezpartyjny)

(ur. 1949)

19 X 2001 7 I 2003 810 dni Rząd Leszka Millera Ministerstwo pracy i polityki społecznej
(2.) 7 I 2003 2 V 2004 115 dni Rząd Leszka Millera Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej
(2.) 2 V 2004 31 III 2005 333 dni

(łącznie:1258 dni)

Rząd Leszka Millera Ministerstwo gospodarki i pracy
3.   Krzysztof Pater (bezpartyjny)

(ur. 1961)

2 V 2004 24 XI 2004 206 dni Pierwszy rząd Marka Belki Ministerstwo polityki społecznej
4.   Izabela Jaruga-Nowacka (UP / UL)

(1950–2010)

24 XI 2004 31 X 2005 341 dni Drugi rząd Marka Belki Ministerstwo polityki społecznej
5.   Krzysztof Michałkiewicz (PiS)

(ur. 1953)

31 X 2005 5 V 2006 185 dni Rząd Kazimierza Marcinkiewicza Ministerstwo pracy i polityki społecznej
6.   Anna Kalata (Samoobrona RP)

(ur. 1964)

5 V 2006 14 VII 2006 70 dni Rząd Kazimierza Marcinkiewicza Ministerstwo pracy i polityki społecznej
(6.) 14 VII 2006 13 VIII 2007 395 dni

(łącznie: 465 dni)

Rząd Jarosława Kaczyńskiego Ministerstwo pracy i polityki społecznej
7.   Joanna Kluzik-Rostkowska (PiS)

(ur. 1963)

13 VIII 2007 16 XI 2007 95 dni Rząd Jarosława Kaczyńskiego Ministerstwo pracy i polityki społecznej
8.   Jolanta Fedak (PSL)

(1960–2020)

16 XI 2007 18 XI 2011 1463 dni Pierwszy rząd Donalda Tuska Ministerstwo pracy i polityki społecznej
9.   Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)

(ur. 1981)

18 XI 2011 22 IX 2014 1039 dni Drugi rząd Donalda Tuska Ministerstwo pracy i polityki społecznej
(9.) 22 IX 2014 16 XI 2015 420 dni

(łącznie: 1459 dni)

Rząd Ewy Kopacz Ministerstwo pracy i polityki społecznej
10.   Elżbieta Rafalska (PiS)

(ur. 1955)

16 XI 2015 11 XII 2017 756 dni Rząd Beaty Szydło Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
(10.) 11 XII 2017 3 VI 2019 539 dni

(łącznie: 1295 dni)

Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
11.   Bożena Borys-Szopa (PiS)

(ur. 1954)

4 VI 2019 15 XI 2019 164 dni Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
12.   Marlena Maląg (PiS)

(ur. 1964)

15 XI 2019 6 X 2020 325 dni Drugi rząd Mateusza Morawieckiego Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
(12.) 6 X 2020 26 XI 2023 1146 dni

(łącznie: 1471 dni)

Drugi rząd Mateusza Morawieckiego Ministerstwo rodziny i polityki społecznej
13.   Dorota Bojemska (bezpartyjna)

(ur. 1976)

27 XI 2023 13 XII 2023 16 dni Trzeci rząd Mateusza Morawieckiego Ministerstwo rodziny i polityki społecznej
14.   Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (NL)

(ur. 1984)

13 XII 2023 nadal 158 dni Trzeci rząd Donalda Tuska Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1905)
 2. Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz.U. z 1918 r. nr 1, poz. 1)
 3. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1735)
 4. Dz.U. z 2021 r. poz. 1471
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2696)
 6. Aleksandra Gajewska [online], Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2024-02-21].
 7. Łukasz Krasoń Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych [online], Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 28 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-28].
 8. dr hab. Sebastian Gajewski [online], Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2024-02-21].
 9. Są nowi wiceministrowie rodziny. Resort potwierdza [online], Money.pl, 19 stycznia 2024 [dostęp 2024-02-21].
 10. dr Liwiusz Laska [online], Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2024-02-21].
 11. M.P. z 2024 r. poz. 6
 12. Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 13. a b M.P. z 2018 r. poz. 212
 14. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1015
 15. Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 2
 16. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1115
 17. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1116
 18. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1881
 19. Dz.U. z 2015 r. poz. 2056
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1736)

Linki zewnętrzne edytuj