Montefeltro (ród)

Montefeltro – włoski ród arystokratyczny panujący w księstwie Urbino w latach 1443-1502

Herb rodu Montefeltro

HistoriaEdytuj

Historia rodu Montefeltro rozpoczyna się w 1226, kiedy to Buonconte I da Montefeltro i jego brat Taddeo zostali wyniesieni do godności dziedzicznych panów feudalnych Urbino przez cesarza Fryderyka II. Zarówno oni jak i ich potomkowie byli liderami sprawy Gibelinów w tym rejonie Romanii

Po śmierci Bonconta I jego miejsce zajął jego syn Montefeltrano II (12141255) i wnuk Guido I (zm. 1298), który przejął całość rodzinnych posiadłości po śmierci wujów i był kapitanem Forlì w czasie wojny pomiędzy francuskimi a papieskimiarmiami. Bonifacy VIII zwolnił go z odpowiedzialności za czyny popełnione w czasie wojny i wysłał go na Palestrinę należącej do nienawidzących go Colonnów.[1]

Następca Guida, Fryderyk I (12961322) dołączył do dziedzicznych domen rodu miasta Fano, Osimo, Recanati, Gubbio, Spoleto i Asyż należące do tej pory do Państwa Kościelnego. Został zamordowany wkrótce po nałożeniu wysokich podatków na znajdujące się wówczas pod panowaniem papieskim Urbino. W 1323 jego syn Nolfo (13231359) został mianowany przez papieża panem Urbino, jednakże już w 1355 papieski legat kardynał Albornoz podróżujący po Włoszech w misji przywracania papieskiej supremacji nad półwyspe przyłączył Urbino do Państwa Kościelnego. Syn Nolfa Fryderyk podejmował działania mające na celu odzyskanie odebranej mu spuścizny, ale dopiero jego syn Antoni (13771403) zdołał przeprowadzić udaną rebelię w Marchii i Umbrii przeciwko Państwu Kościelnemu w 1375 i ostatecznie przejął Urbino.

Guidantonio (14031443) został wyniesiony do godności księcia Spoleto przez papieża Marcina V w 1419 roku i walczył z różnym szczęściem z Braccio da Montone. Jego syn Oddoantonio został zamordowany po kilku miesiącach samodzielnych rządów. Po jego śmierci Urbińczycy zaproponowali tronu księstwa Fryderykowi (14441482), nieślubnemu synowi Guidantonia, pod którego rządami Urbino stało się kulturowym ogniskiem renesansu. W czasie swojego panowania Fryderyk III prowadził wojny między innymi z Zygmuntem Pandolfem Malatestą z Rimini i Rene Andegaweńskim z Neapolu. Wdzięczny za dokonania na polu bitwy papież Sykstus IV w 1474 roku potwierdził jego prawo do tytułu księcia Urbino.

Guidobaldo I (14921508) został zmuszony do opuszczenia terytorium swojego księstwa w obawie przed armią Cezara Borgii. Będąc bezdzietnym adpotował syna swojej siostry Joanny, Franciszka Marię della Rovere (15081538) przez co połączył w przyszłości należące już do chłopca księstwo Senigaglii z Urbino.[2] Dołączył do Juliusza II podczas zdobywania przezeń Romanii. Papież Leon X przekazał księstwo Urbino swojemu bratankowi Wawrzyńcowi II de Medici, po którego śmierci księciem został Franciszek Maria I della Rovere.

GenealogiaEdytuj

Oddantonio
 
 
Antoni I
pan Nugo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BoconteMontefeltrino I
pan Montefeltrio
Cavaca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonconte I
zm. 1236
pan Urbino
Tadeo
1180-1251
pan Urbino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taddeo
Novello
Ugolino
1252
biskup San Leo
Montefeltrano II
zm. 1255
pan Urbino
Cavalca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OrlandoGuido
zm. 1298
pan Urbino
TaddioloMontefeltrano III
pan Montefeltrio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonconte
zm. 1289
UgolinoFryderyk I
12981322
hrabia Urbino
Leccio
zm. 1289
Corrado
zm. 1317
biskup Urbino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf
zm. 1359
Nolfo
1290-1364
 
 
Fryderyk II
hrabia Urbino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NolfoAntoni II
zm. 1404
hrabia Urbino i Gubbio
GuidoGalasso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guidantonio
1378-1443
książę Urbino
 
Katarzyna
Colonna
zm. 1438
Battista
 
Galeazzo
Malatesta
1385-1461
pan Pesaro
Anna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fryderyk III
1422-1482
książę Urbino
 
Baptysta
Sforza
1446-1472
Oddantonio II
1427-1444
książę Urbino
 
Cecylia
Gonzaga
1426-1451
Piotr
zm. 1439
Agnieszka
 
Alessandro
Gonzaga
1427-1466
markiz Castiglione
Jolanta
1430-1493
 
Dominik
Malatesta
1418-1465
pan Ceseny
RaffaelloSerafina
1434-1478
 
Aleksander
Sforza

1409-1473
pan Pesaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna
1463-1514
 
Jan
della Rovere

1457-1501
książę Sory i Arce
Elżbieta
1464-1510
 
Roberto
Malatesta
1440-1482
pan Rimini
Konstancja
1466-1518
 
Antonello
Sanseverino
1458-1499
książę Salerno
Agneieszka
1470-1523
 
Fabrycy I
Colonna
1460-1520
książę Paliano
Guidobaldo
1472-1508
książę
 
Elżbieta
Gonzaga

1471-1526
 
 
 
 
 
 
 
 
Książęta Urbino
z rodu Della Rovere
panowali do 1574 roku
wymarli w 1623

PrzypisyEdytuj

  1. Kazimierz Chłędowski: Rzym - ludzie Odrodzenia str. 28-29
  2. Kazimierz Chłędowski: Rzym - ludzie Odrodzenia str. 209

Zobacz teżEdytuj