Otwórz menu główne
Jerzy Pomianowski z Nagrodą im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia – nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 2001 za badania nad dziedzictwem paryskiejKultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki.

Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką”.

Wysokość nagrody wynosi 25 tysięcy złotych.

LaureaciEdytuj

 • 2001: „Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999 (Andrzej Friszke, t. 1: „Życie polityczne emigracji”; Paweł Machcewicz, t. 2: „Emigracja w polityce międzynarodowej”; Rafał Habielski, t. 3: „Życie społeczne i kulturalne emigracji”)
 • 2002: Tadeusz Wyrwa - „Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku”, PWN, Warszawa 2001.
 • 2003: Barbara Engelking, Jacek Leociak - „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001
 • 2004: Aleksandra Hnatiuk - „Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 • 2005: Marek Kornat - „Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)”, Księgarnia Akademicka, t. 1–2, Kraków 2003 i „Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003
 • 2006: Daniel Beauvois - „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
 • 2007: Robert Traba - „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec”, PTPN, Poznań 2005
 • 2008: Timothy Snyder - „Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006
 • 2009: Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska - „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918”, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 • 2010: Tomasz Rakowski - „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy”, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009
 • 2011: Mariusz Mazur - „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 • 2012: Dariusz Kosiński - „Teatra polskie. Historie”, PWN, Warszawa 2010
 • 2013: Jarosław Hrycak - „Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886)”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011
 • 2014:
  • Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran - „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Wydawnictwo Naukowe Scholar - Instytut Studiów Politycznych PAN - Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk - Warszawa 2012,
  • wyróżnienie Karol Modzelewski „Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca”, Iskry, Warszawa 2013
 • 2015:
  • Andrzej S. Kowalczyk „Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2014
  • wyróżnienie Bohdan Cywiński Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013
 • 2016
 • 2017
  • Joanna Krakowska, PRL. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016.

BibliografiaEdytuj