Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia – nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 2001 za badania nad dziedzictwem paryskiejKultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki.

Jerzy Pomianowski z Nagrodą im. Jerzego Giedroycia

Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką”.

Wysokość nagrody wynosi 25 tysięcy złotych.

LaureaciEdytuj

 • 2001: Druga Wielka Emigracja 1945–1990, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999 (Andrzej Friszke, t. 1: „Życie polityczne emigracji”; Paweł Machcewicz, t. 2: „Emigracja w polityce międzynarodowej”; Rafał Habielski, t. 3: „Życie społeczne i kulturalne emigracji”)
 • 2002: Tadeusz WyrwaKrytyczne eseje z historii Polski XX wieku, PWN, Warszawa 2001.
 • 2003: Barbara Engelking, Jacek LeociakGetto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001
 • 2004: Aleksandra HnatiukPożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 • 2005: Marek KornatBolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), Księgarnia Akademicka, t. 1–2, Kraków 2003 i Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003
 • 2006: Daniel BeauvoisTrójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
 • 2007: Robert TrabaWschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, PTPN, Poznań 2005
 • 2008: Timothy SnyderRekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006
 • 2009: Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska - Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 • 2010: Tomasz RakowskiŁowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009
 • 2011: Mariusz MazurO człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 • 2012: Dariusz KosińskiTeatra polskie. Historie, PWN, Warszawa 2010
 • 2013: Jarosław HrycakProrok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011
 • 2014:
  • Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran - Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Wydawnictwo Naukowe Scholar – Instytut Studiów Politycznych PAN – Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk – Warszawa 2012,
  • wyróżnienie Karol Modzelewski Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca, Iskry, Warszawa 2013
 • 2015:
  • Andrzej S. KowalczykWena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2014
  • wyróżnienie Bohdan Cywiński Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013
 • 2016
 • 2017: Joanna KrakowskaPRL. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016
 • 2018: Jerzy KochanowskiRewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, Znak Horyzont, Kraków 2017[1]
 • 2019: Łukasz GarbalJan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 1, 2, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018[1]

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj