Nazwy miejscowości w obwodzie królewieckim

lista w projekcie Wikimedia

Na terenie obwodu królewieckiego dokonano dwóch znaczących zmian nazw miejscowości. W latach trzydziestych XX wieku Niemcy zmienili nazwy wielu miejscowości (nie tylko w ówczesnych Prusach Wschodnich) na brzmiące bardziej "niemiecko". Na terenie obecnego obwodu królewieckiego, zmiany polegały głównie na zmianie nazw pochodzących z litewskiego i pruskiego, ale także niektórych nazw niemieckich (np. Judendorf na Hermannswalde). W roku 1946 władze radzieckie zmieniły nazwy praktycznie wszystkich miejscowości na terenie obwodu na rosyjskie, przeważnie niezwiązane z nazwami historycznymi.

Poniższe tabele zawierają współczesne nazwy miejscowości w obwodzie królewieckim, a także ich historyczne nazwy niemieckie, polskie i litewskie, które w przypadku dwóch ostatnich tworzone były najczęściej przez transkrypcję albo dosłowne tłumaczenie. W nawiasie przy nazwie niemieckiej podano także niemiecką nazwę miejscowości po zmianach w latach 30. XX wieku.

Główne miasta

nazwa rosyjska pisownia rosyjska nazwa niemiecka nazwa rosyjska do 1946 r. nazwa polska nazwa litewska
Bałtijsk Балтийск Pillau Пиллау Piława Piliava
Gusiew Гусев Gumbinnen Гумбиннен Gąbin Gumbinė
Kaliningrad Калининград Königsberg Кёнигсберг Królewiec Karaliaučius
Sowieck Советск Tilsit Тильзит Tylża Tilžė
Czerniachowsk Черняховск Insterburg Инстербург Wystruć Įsrutis

Pozostałe miejscowości

nazwa rosyjska pisownia rosyjska nazwa niemiecka nazwa polska nazwa litewska
Babuszkino Бабушкино Degesen Degiesy Degėsiai
Balga Бальга Balga Bałga Balga, Ballge, Balige, Balyge
Biełomorskoje Бeлomopcкоe Groß Friedrichsgraben (Forsthaus Groß Naujock, Hindenburg) Wielki Przekop Fryderycjański Kapinaičiai, Naujokai
Buchowo Бухово Juckeln (Buchhof) Jukiele Jukeliai
Bagrationowsk Багратионовск Preußisch Eylau Iława Pruska (Iławka) Prusų Yluva
Bolszakowo Большаково Groß Skaisgirren (Kreuzingen) Skajzgiry Skaistgiriai
Chołmogorowka Холмогоровка Fuchsberg Lisia Góra Lapės Kalnas
Chrabrowo Храброво Powunden Powiły Pavandenė
Czechowo Чехово Uderwangen Wydry Udravangis
Czernyszewskoje Чернышевское Eydtkuhnen Ejtkuny Eitkūnai
Czistyje Prudy Чистые Пруды Tollmingkehmen (Tollmingen) Tolminkiejmy (Tolmingiany) Tolminkiemis
Dobrowolsk Добровольск Pillkallen (Schloßberg) Pilkały Pilkalnis
Dołgorukowo Долгоруково Stablack Stabławki Stablaukis
Domnowo Домново Domnau Domnowo Dumnava
Donskoje Донское Groß-Dirschkeim Tryszkajmy, Dzierżkajmy Wielkie Didysis Diržkaimis
Drużba Дружба Allenburg Alembork (Alberga, Łynobork, Łyna) Alna
Dubki Дубки Paskalwen (Schalau) Skalwa Paskalviai
Dunajewka Дунаевка Thierenberg, Miguschen Migusze Migužiai
Frunzienskoje Фрунзенское Bokellen Bakuły Bakeliai
Furmanowo Фурманово Stannaitschen (Zweilinden) Stonajcie Stanaičiai
Gołowkino Головкино Nemonien (Elchwerder) Niemenin Nemanynas
Gromowo Гpomobo Lauknen (Hohenbruch) Laukny Lauknos
Groznoje Грозное Budehlischken (Hoheneiche) Budzieliszki Budeliškės
Gurjewsk Гурьевск Neuhausen Nowotki, Romnowo Noihauzenas, Romuva
Gwardiejsk Гвардейск Tapiau Tapiawa Tepliava
Gwardiejskoje Гвардейское Mühlhausen Młynary Miulhauzenas
Ilinskoje Илинское Kassuben Kaszuby Košūbai
Jabłoniewka Яблоневка Bartenhof Barty Bartai
Jantarnyj Янтарный Palmnicken Palmniki Palvininkai
Jasnaja Polana Ясная Поляна Trakehnen Trakeny Trakėnai
Jasnoje Ясное Kaukehmen (Kuckernsee) Kaukiejmy (Kukieny) Kaukėnai
Jelniaki Ельняки Frischenau Świeżewo -
Judino Юдинo Jurgaitschen Jurgajcze, Jurgajczyn Jurgaičiai
Jużnyj Южный Jesau Jazowo Jėzuva
Kalinino Калинино Mehlkehmen Mielkiejmy Mielkiemis
Kalinowka Калиновка Aulowönen (Aulenbach) Ulewo Aūlavėnai
Kamienskoje Каменское Saalau Zelwa Želva
Kanasz Канaш Jurgaitschen (Königskirch, Argenbrueck, Rokingen) Jurgajcze, Jurgajczyn (Królewski Kościół) Jurgaičiai
Kaszyno Кашино Kauschen Kusze Kaušiai
Kaszyrskoje Каширское Schaaksvitte Żakświta Šaksvytė (Šakvietė)
Komsomolsk Комсомольск Löwenhagen Lwowiany Liovenhagė
Komsomolskij Комсомольский Peyse Sosnowy Las Pejsė
Korniewo Корнево Zinten Cynty Cintai (Sintai)
Krasnoje Sieło Красное Село Klapaten Kłopoty Klapatai
Krasnolesje Краснолесье Gross Rominten Rominty Raminta
Krasnoznamiensk Краснознаменск Lasdehnen (Haselberg) Łazdyny Lazdėnai
Kryłowo Крылово Nordenburg Nordembork (Oświn) Ašvėnai
Kumaczowo Кумачёво Kumehnen Kumajny Kumėnai
Kurortnoje Курортное Wohnsdorf Wąsowo Unzatrapis
Kutuzowo Кутузово Schirwindt Szyrwinty Širvinta
Ładuszkin Ладушкин Ludwigsort Ludwikowo Liudvigsortas
Lesnoje Лесное Sarckau Sarkawa Šarkuva
Letnoje Летное Tenkitten Tenkity
Lublino Люблино Seerappen Karnyczewo (Żaropy) Karnyčiai
Majakowskoje Маяковское Nemmersdorf Niemierkiejmy Nemirkiemis
Matrosowo Матросово Gilge Gilia Gilija
Majowka Маёвка Georgenburg Jurbork Jurbarkas (Spargė)
Mieżdurieczje Междуречье Gut Norkitten Norkity Norkyčiai
Morskoje Морское Pillkoppen Piłkopa Pilkopa
Mozyr´ Мозырь Klein Gnie Małe Kniewo Mažieji Ginynai
Muromskoje Муромское Laptau Łaptawa Labota (Laptuva)
Mysowka Мысовка Karkeln Karkiele Karklė
Nieman Неман Ragnit Ragneta Ragainė
Niestierow Нестеров Stallupönen (Ebenrode) Stołupiany Stalupėnai
Nowaja Dieriewnia Новая Деревня Gertlauken Giertławki Gertlaukiai
Nowomoskowskoje Новомосковское Pörschken Popolity Popalyčiai
Nowostrojewo Новостроево Trempen Trępy Trempai
Ozierki-Wolnyje Озерки-Вольные Groß-Lindenau Lindenów Lindenava
Oziorsk Озёрск Darkehmen (Angerapp) Darkiejmy Darkiemis
Parusnoje Парусное Gaffken Gałdyki Gapkai
Piatidorożnoje Пятидорожное Bladiau Bledziewo Bladuva
Pionierskij Пионерский Neukuhren Kurowo Naujieji Kuršiai
Pobiedino Победино Schillehnen Szyleny Šilėnai
Pokrowskoje Покровское Buttkuhnen Butkuny Butkūnai
Polessk Полесск Labiau Labiawa Labguva
Prawdinsk Правдинск Friedland in Ostpreußen Frydląd Romuva
Pribrieżnyj Прибрежный Heyde-Waldburg (1938–1945 Heidewaldburg)
Primorsk Приморск Fischhausen Rybaki Žuvininkai
Prochładnoje Прохладное Kallningken Kałninki Kalnininkai
Puszkariewo Пушкарево Puschdorf Puszkiejmy Puškiemis
Razino Разино Doristhal Rodzyny Razinas
Rodniki Родники Arnau Ornowo Arnava
Russkoje Русское Germau Jerzmowo Girmava
Rybaczij Рыбачий Rossitten Rosity, Roszyce Rasytė
Sławsk Славск Heinrichswalde Jędrzychowo Gastos
Sławskoje Славское Kreuzburg Krzyżbork (Krujzbork) Kryžbarkas
Sławianskoje Славянское Pronitten Pronity Pronyčiai
Swietłoje Светлое Kobbelbude Kobyla Buda Kabeliai
Sosnowka Сосновка Augstagirren Auksztagiry Aukštagiriai
Swietłogorsk Светлогорск Rauschen Ruszowice (Ruskowo) Riaušiai
Swietłyj Светлый Zimmerbude Buda Cimerbūdė
Szypowka Шиповка Powayen Powoje Pavainiai
Mamonowo Мамоново Heiligenbeil Święta Siekierka (Świętomiejsce) Šventapilis
Timiriaziewo Тимирязево Neukirch Janiejkiszki Naujoji, Naujėnai
Uljanowo Ульяново Kraupischken (Breitenstein) Krupiszki Kraupiškas
Uszakowo Ушаково Brandenburg in Ostpreußen Pokarmin (Zgorzelice) Pokarviai
Uzłowoje Узловое Rautenberg Boroszele Rautenberkis (Barašėliai)
Władimirowo Владимирово Tharau Tarowo Toruva
Wzmorje Взморье Großheidekrug Zajazdowo Didžioji Geidė
Zalesje Залесье Mehlauken (Liebenfelde) Miłkowo Mielaukiai
Zaliwnoje Заливное Postnicken Pustniki Paustininkai
Zaostrowje Заостровье Rantau Rantowo Rantava
Zapowiednoje Заповедное Seckenburg Krzyżany Kryžionai
Zielenogradsk Зеленоградск Kranz Koronowo Krantas
Znamiensk Знаменск Wehlau Welawa Vėluva
Żaworonkowo Жаворонково Wirbeln Wierzboły Virbalai
Żeleznodorożnyj Железнодорожный Gerdauen Gierdawy Girdava
Żylino Жилино Schillen Szyle Žiliai