Nerol

związek chemiczny

Nerolorganiczny, związek chemiczny, terpen występujący w olejkach eterycznych: bergamotowym i nerolowym. Ma zapach róży.

Nerol
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C10H18O
Masa molowa 154,25 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 106-25-2
PubChem 643820
Podobne związki
Podobne związki geraniol
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Jest izomerem geometrycznym (o konfiguracji cis) geraniolu. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym.