Półpierścień

zbiór z dodawaniem i mnożeniem

Półpierścieństruktura algebraiczna podobna do pierścienia, która jednak nie musi być grupą względem dodawania. Oznacza to, że elementy półpierścienia nie muszą mieć elementu przeciwnego do siebie.

Definicja

edytuj

Półpierścień jest to zbiór R z ustalonymi działaniami + i · nazywanymi odpowiednio dodawaniem i mnożeniem, spełniającymi:

 1.   jest półgrupą przemienną z elementem neutralnym 0:
  1.  
  2.  
  3.  
 2.   jest półgrupą z elementem neutralnym 1:
  1.  
  2.  
 3. Mnożenie jest rozdzielne względem dodawania:
  1.  
  2.  
 4. Mnożenie elementów R przez 0 daje 0:
  1.  

Ostatni z powyższych aksjomatów jest pomijany w definicji pierścienia, ponieważ wynika z wcześniejszych aksjomatów pierścienia. Tutaj jednak jest on niezbędny.

Półpierścień jest więc przemienną półgrupą względem dodawanie i niekoniecznie przemienną półgrupą względem mnożenia. W szczególności elementy w półpierścieniu nie muszą mieć elementów przeciwnych.

Symbol mnożenia ( · ) jest zwykle pomijany w zapisie. Przykładowo: a·b może być zapisane jako ab. Stosowana jest też kolejność wykonywania działań, według której mnożenie ( · ) wykonywane jest przed dodawaniem (+).

Półpierścień przemienny jest to półpierścień, w którym mnożenie jest przemienne. Półpierścień idempotentny jest to półpierścień, w którym dodawanie jest idempotentne (czyli a+a=a).

Bibliografia

edytuj
 • François Baccelli, Guy Cohen, Geert Jan Olsder, Jean-Pierre Quadrat, Synchronization and Linearity (online version), Wiley, 1992, ISBN 0-471-93609-X
 • Golan, Jonathan S., Semirings and their applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999. xii+381 pp. ISBN 0-7923-5786-8

Linki zewnętrzne

edytuj
 • Eric W. Weisstein, Semiring, [w:] MathWorld, Wolfram Research (ang.). [dostęp 2024-03-07].
 •   Semi-ring (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2024-03-25].