Prokatedra

Prokatedra, kościół prokatedralnykościół tymczasowo pełniący funkcję katedry.

Prokatedra w Białymstoku w latach 1945–1991 (obecnie archikatedra)
Prokatedra w Poznaniu w latach 1950–1956 (obecnie bazylika farna)

Prokatedra jest ustanawiana, gdy właściwy kościół katedralny nie może pełnić swoich funkcji lub jest w budowie. Prokatedrą ustanawia się również świątynię, którą w przyszłości może zostać katedrą lub konkatedrą (na przykład prokatedra ustanowiona jako siedziba administratora apostolskiego).

Prokatedry w Polsce

edytuj

(prokatedry historyczne)

 1. prokatedra w Białymstoku, 1945–1991 (obecnie archidiecezja białostocka)
 2. prokatedra w Drohiczynie, 1945–1991 (obecnie diecezja drohiczyńska)
 3. prokatedra w Gorzowie Wielkopolskim, 1945–1972 (obecnie diecezja zielonogórsko-gorzowska)
 4. prokatedra w Kaliszu, 1818–1925 (obecnie diecezja kaliska)
 5. prokatedra w Katowicach, 1925–1955 (obecnie archidiecezja katowicka)
 6. prokatedra w Lubaczowie, 1945–1991 (obecnie diecezja zamojsko-lubaczowska)
 7. prokatedra w Olsztynie, 1945–1973 (obecnie archidiecezja warmińska)
 8. prokatedra w Opolu, 1945–1972 (obecnie diecezja opolska)
 9. prokatedra w Poznaniu, 1943–1950 (obecnie archidiecezja poznańska)
 10. prokatedra w Poznaniu, 1950–1956 (obecnie archidiecezja poznańska)
 11. prokatedra w Szczecinie, 1972–1974 (obecnie archidiecezja szczecińsko-kamieńska)
 12. prokatedra w Warszawie, 1945–1956 (obecnie archidiecezja warszawska)
 13. prokatedra we Wrocławiu, 1945–1951 (obecnie archidiecezja wrocławska)
 1. prokatedra w Kotłowie (diecezja wrocławska)
 2.  
  Prokatedra w Dublinie
  prokatedra w Strzyżowicach (diecezja krakowsko-częstochowska)
 1. prokatedra w Bielsku Podlaskim (diecezja warszawsko-bielska)
 2. prokatedra w Gdańsku (diecezja białostocko-gdańska)
 3. prokatedra w Chełmie (diecezja lubelsko-chełmska)
 4. prokatedra w Poznaniu (diecezja łódzko-poznańska)
 5. prokatedra w Przemyślu (diecezja przemysko-gorlicka)
 6. prokatedra w Szczecinie (diecezja wrocławsko-szczecińska)