Przestrzeń Frécheta (analiza funkcjonalna)

typ metryzowalnej przestrzeni liniowo-topologicznej

Przestrzeń Fréchetaprzestrzeń liniowo-topologiczna lokalnie wypukła, której topologia jest metryzowana przez niezmienniczą na przesunięcia metrykę zupełną. Nazwa pojęcia pochodzi od nazwiska matematyka Maurice’a Frécheta. Przestrzenie Frécheta są klasą przestrzeni rozszerzającą klasę przestrzeni Banacha[1]. Każda przestrzeń Frécheta może zostać opisana jako granica odwrotna systemu przestrzeni Banacha.

Uwaga terminologiczna: Niektórzy autorzy pomijają założenie lokalnej wypukłości i przestrzenią Frécheta nazywają każdą metryzowalną w sposób zupełny przestrzeń liniowo-topologiczną (tzw. F-przestrzeń).

Równoważna definicja edytuj

Założenie lokalnej wypukłości w definicji przestrzeni Frécheta implikuje, że topologia przestrzeni wyznaczona jest przez rodzinę półnorm. Przestrzeń liniowo-topologiczna jest przestrzenią Frécheta wtedy i tylko wtedy, gdy jej topologia jest wyznaczona przez przeliczalną rodzinę półnorm, względem której jest ona zupełna. Dokładniej, przestrzeń liniowo-topologiczna (Hausdorffa) X jest przestrzenią Frécheta wtedy i tylko wtedy

  • topologia przestrzeni X wyznaczona jest przez przeliczalną rodzinę półnorm   (k = 0, 1, 2, ...), tzn. niepusty zbiór U jest otwarty w X wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego elementu   istnieje stała dodatnia K oraz   o tej własności, że
 
jest zawarty w U;
  • jest zupełna ze względu na każdą z półnorm   (k = 0, 1, 2, ...);
  • jest przestrzenią Hausdorffa, co jest różnoważne temu, że
 

W tym ujęciu można opisać zbieżność ciągów w przestrzeniach Frécheta: ciąg elementów (xn) w przestrzeni Frécheta X jest zbieżny do x wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego k:

 

Przykłady edytuj

  • Przestrzeń   funkcji   nieskończenie razy różniczkowalnych jest przestrzenią Frécheta zadaną przez półnormy
 
W powyższym wzorze ƒ(k) oznacza k-tą pochodną funkcji ƒ, przy czym ƒ(0) = ƒ. W tej przestrzeni, ciąg funkcji   jest zbieżny do pewnej funkcji   wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego   ciąg   jest zbieżny jednostajnie do  
  • Przestrzeń   funkcji   nieskończenie wiele razy różniczkowalnych jest przestrzenią Frécheta zadaną przez półnormy:
 
Ciąg funkcji w tej przestrzeni jest zbieżny dokładnie wtedy, gdy jest zbieżny niemal jednostajnie, tj. jest zbieżny jednostajnie po zacieśnieniu do każdego zwartego podzbioru zbioru liczb rzeczywistych.
  • Przestrzeń   funkcji    -krotnie różniczkowalnych w sposób ciągły jest przestrzenią Frécheta zadaną przez półnormy
 

Przypisy edytuj

  1. przestrzeń Frécheta, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].

Bibliografia edytuj

  • Jürgen Voigt, A Course on Topological Vector Spaces, Compact Textbooks in Mathematics, Birkhäuser (2020). ISBN 978-3-030-32945-7.