Rzutnia (geometria)

Rzutniapowierzchnia, na której w wyniku rzutu powstaje odwzorowanie przestrzeni trójwymiarowej.

Najczęściej jest to płaszczyzna, jednak może nią być również powierzchnia sfery, walca, stożka lub inna.