Sąd Kasacyjny (Francja)

Sąd Kasacyjny (fr. Cour de cassation) – we francuskim porządku prawnym sąd pełniący funkcje sądu najwyższego.

Sąd Kasacyjny
Cour de cassation
Ilustracja
Obszar właściwości

Francja

Instancja wyższa wobec

sądy I instancji, sądy apelacyjne

Organizacja wewnętrzna
Przewodniczy

Pierwszy Prezes Sądu Kasacyjnego

Funkcjonowanie
Okres funkcjonowania

od 1790

Siedziba

Paryż

Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Gmach Sądu Kasacyjnego

Został ustanowiony w czasie rewolucji francuskiej w 1790 roku jako Trybunał Kasacyjny (fr. Tribunal de cassation), który nadzorował sądy niższej instancji. Obecnie w skład Sądu Kasacyjnego wchodzi około 125 sędziów (z czego ponad 80 to sędziowie procesowi conseillers, reszta ma status conseillers référendaires).

Struktura organizacyjna Sądu Kasacyjnego

edytuj

Sąd dzieli się na sześć izb (fr. chambre) o ściśle określonych kompetencjach:

Prokuratura Generalna przy Sądzie Kasacyjnym (Parquet général de la Cour de cassation)

edytuj

Kierowane jest przez Prokuratora Generalnego przy Sądzie Kasacyjnym (procureur général près la Cour de cassation), posiadający dwóch zastępców (premier avocat général). Ponadto wspierany jest przez grupę około 22 adwokatów generalnych (avocats généraux), 2 asystentów oraz 12 tzw. słuchaczy (auditeurs). Ich zadaniem jako urzędników sądowych jest zaprezentowanie sprawy przed sądem oraz pomoc w postępowaniu (np. poprzez odpowiadania na pytania sądu, wydawanie opinii itp.).

Osobnym organem jest Zgromadzenie Sędziów Sądu Kasacyjnego.

Zakres działalność Sądu Kasacyjnego

edytuj

Sąd Kasacyjny będący sądem ostatniej instancji w Republice Francuskiej dla spraw cywilnych i karnych rzadko zajmuje się sprawami obejmującymi powództwa względem państwa francuskiego, sprawy te rozstrzygają zwykle sądy administracyjne, od których rozstrzygnięć można się odwołać do francuskiej Rady Stanu.

Sąd Najwyższy może podtrzymać lub odrzucić rozstrzygniecie sądu niższej instancji na podstawie obowiązującego prawa.

Do zadań sądu należy ponadto publikowanie corocznego raportu o stanie systemu sądowniczego Francji z uwzględnieniem sugestii na temat zmian w prawie.

Zobacz też

edytuj