Spółgłoska szczelinowa z retrofleksją bezdźwięczna – Inne języki