Staw (anatomia)

Staw (łac. articulatio) – ruchome połączenie między składnikami szkieletu, zewnętrznego lub wewnętrznego (→połączenia kości). Stawy występują u stawonogów (Arthropoda) oraz kręgowców (Vertebrata). U tych ostatnich stawy są określane, ze względu na specyficzną budowę, jako połączenia maziowe (juncturae synoviales). W stawach (tak jak w łożyskach wielu maszyn) największym problemem jest tarcie i dlatego powierzchnie stawowe kości pokryte są bardzo odporną na ścieranie chrząstką szklistą.

Budowa stawu

Rodzaje stawów człowiekaEdytuj

 
Rodzaje stawów: 1 – kulisty, 2 – elipsoidalny, 3 – siodełkowaty, 4 – zawiasowy, 5 – obrotowy.

Kryterium podziału:

Liczba kości łączących się w stawie:

 • staw prosty (łac. articulatio simplex) – w budowie biorą udział tylko dwie kości
 • staw złożony (łac. articulatio composita) – w budowie bierze udział więcej niż dwie kości, np. staw łokciowy[1]

Liczba osi:

Staw zawiasowyEdytuj

kończyna dolna:

 • staw skokowo-goleniowy

kończyna górna i dolna:

 • stawy międzypaliczkowe stopy i dłoni

Staw obrotowyEdytuj

kręgosłup i czaszka:

 • staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy

kończyna górna:

 • staw promieniowo-łokciowy bliższy[4]

Staw zawiasowo-obrotowyEdytuj

kończyna górna:

 • staw łokciowy

kończyna dolna:

 • staw kolanowy

Staw śrubowyEdytuj

kręgosłup i czaszka:

 • stawy zęba kręgu obrotowego

Staw elipsoidalny (kłykciowy)Edytuj

kręgosłup i czaszka:

 • staw szczytowo-potyliczny

kończyna górna:

 • staw promieniowo-nadgarstkowy

Staw siodełkowatyEdytuj

kończyna górna:

 • staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka

Staw kulisty (staw kulisty wolny)Edytuj

obręcz kończyny górnej:

 • staw barkowo-obojczykowy
 • staw mostkowo-obojczykowy

kończyna górna:

 • staw ramienny
 • stawy śródręczno-paliczkowe

kończyna dolna:

 • staw skokowo-łódkowy
 • stawy śródstopno-paliczkowe

Staw panewkowy (staw kulisty panewkowy)Edytuj

kończyna dolna:

 • staw biodrowy

Staw płaskiEdytuj

kończyna górna:

 • staw śródnadgarstkowy
 • stawy międzynadgarstkowe
 • staw kości grochowatej
 • stawy nadgarstkowo-śródręczne
 • stawy międzyśródręczne

kończyna dolna:

 • staw piszczelowo-strzałkowy
 • staw klinowo-łódkowy
 • stawy stępowo-śródstopne
 • stawy międzyśródstopne

Budowa połączeń maziowychEdytuj

Typowymi elementami stawu są:

Staw może również zawierać:

Poszczególne stawy różnią się zadaniami biologicznymi, a więc mają odmienną budowę i ruchomość.

Na wykonywanie ruchów we wszystkich płaszczyznach pozwalają stawy wieloosiowe, np. kuliście uformowane stawy barkowy oraz biodrowy. Mniejsza ruchomość cechuje stawy dwuosiowe, np. siodełkowo ukształtowana powierzchnia stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka pozwala na jego ruchy w dwóch płaszczyznach. Stawy jednoosiowe umożliwiają ruch tylko w jednej płaszczyźnie. Przykładem może być zawiasowy staw ramienno-łokciowy czy też obrotowy staw między najwyższymi kręgami kręgosłupa.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Bochenek i Reicher 2019 ↓, s. 215.
 2. Bochenek i Reicher 2019 ↓, s. 215–219.
 3. Bochenek i Reicher 2019 ↓, s. 494.
 4. Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. Wyd. XIII. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016, s. 497. ISBN 978-83-200-4733-2.

BibliografiaEdytuj

 • Bogusław K. Gołąb, Podstawy anatomii człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, ISBN 978-83-200-3756-2.
 • Adam Krechowiecki, Florian Czerwiński, Zarys anatomii człowieka, wyd. VIII uaktualnione, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN 978-83-200-3873-6.
 • Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła, mięśnie, wyd. XIII, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019, ISBN 978-83-200-4323-5.