Stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej

lista w projekcie Wikimedia

Stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej – tytuły strażaków oznaczające miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii służbowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Korpus szeregowych

edytuj
oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym
   
nazwa stopnia
skrót
strażak
str.
starszy strażak
st. str.

Korpus podoficerów

edytuj
oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym
 
 
 
 
 
nazwa stopnia
skrót
sekcyjny
sekc.
starszy sekcyjny
st. sekc.
młodszy ogniomistrz
mł. ogn.
ogniomistrz
ogn.
starszy ogniomistrz
st. ogn.

Korpus aspirantów

edytuj
oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym
 
 
 
 
nazwa stopnia
skrót
młodszy aspirant
mł. asp.
aspirant
asp.
starszy aspirant

st. asp.

aspirant sztabowy
asp. sztab.

Korpus oficerów

edytuj
oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym
 
 
 
nazwa stopnia
skrót
młodszy kapitan
mł. kpt.
kapitan
kpt.
starszy kapitan
st. kpt.
oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym
 
 
 
nazwa stopnia
skrót
młodszy brygadier
mł. bryg.
brygadier
bryg.
starszy brygadier
st. bryg.
oznaka
stopnia

pochewka na
naramiennik
 
 
nazwa stopnia
skrót
nadbrygadier
nadbryg.
generał brygadier
gen. brygadier

Mianowanie na stopień

edytuj

Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej strażaka. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu:

 • starszego strażaka – 1 roku
 • sekcyjnego – 2 lat
 • starszego sekcyjnego – 2 lat
 • młodszego ogniomistrza – 3 lat
 • ogniomistrza – 3 lat
 • starszego ogniomistrza- 3 lat
 • młodszego aspiranta – 3 lat
 • aspiranta – 5 lat
 • starszego aspiranta – 5 lat
 • młodszego kapitana – 3 lat
 • kapitana – 4 lat
 • starszego kapitana – 5 lat
 • młodszego brygadiera – 5 lat
 • brygadiera – 5 lat
 • starszego brygadiera – 4 lat[1].

W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Straży Pożarnej, może mianować każdego strażaka na wyższy stopień.

Przypisy

edytuj
 1. Art. 54. Ustawy o Państwowej Straży pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969)

Bibliografia

edytuj
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1795)