Otwórz menu główne

Strč prst skrz krk [ˈstʧ ˈpst ˈsks ˈkk] posłuchaj iłamaniec językowy w językach czeskim i słowackim. Jest to poprawne gramatycznie, chociaż sztucznie skonstruowane zdanie, oznaczające „przełóż palec przez gardło”. Trudność w jego wymowie dla wielu obcokrajowców polega na całkowitym braku samogłosek – ich rolę zastępuje r zgłoskotwórcze.

Zdanie to często przywoływane jest podczas nauki języka czeskiego i słowackiego dla obcokrajowców.

Ponieważ w języku czeskim i słowackim spółgłoski r oraz l często pełnią rolę sylabotwórczą, można w tych językach ułożyć wiele innych wypowiedzeń bez samogłosek, np. czes. Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. = „Smardz cały w plamy (dosł. pełen plam) zwilgotniał od mgieł”.