Strażnica WOP Zasieki

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Zasieki – zlikwidowany podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-niemieckiej.

Strażnica WOP Zasieki
Strażnica SG w Zasiekach
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945[a]

Rozformowanie

2 stycznia 2003

Tradycje
Rodowód

25 strażnica WOP

Kontynuacja

GPK SG w Olszynie

Organizacja
Dyslokacja

Zasieki

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna

Podległość

5 komenda odcinka
30 batalion OP
91 batalion WOP
Lubuska Brygada WOP
bg WOP Gubin
Lubuska Brygada WOP
Łużycka Brygada WOP
Lubuski Oddział SG

Granica polsko-niemiecka, znak gran. w rej. Zasiek (wrzesień 2009)

Strażnica Straży Granicznej w Zasiekach – zlikwidowana graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Niemcami.

Formowanie i zmiany organizacyjne edytuj

Strażnica została sformowana w 1945 w strukturze 5 komendy odcinka Tuplice jako 25 strażnica WOP (Zasieki)[1]. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2]. W 1947 została przeformowania na strażnicę I kategorii – 55 wojskowych[3].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP 24 kwietnia 1948, strażnica została włączona w struktury 30 batalionu Ochrony Pogranicza, a 1 stycznia 1951 91 batalionu WOP w Tuplicach[4]. W 1954 wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Zasieki otrzymała nr 34 w skali kraju.

W 1955 rozformowana została Graniczna Placówka Kontrolna Zasieki (GPK Zasieki), a przejście graniczne Zasieki-Forst (kolejowe) podporządkowano strażnicyi. W związku z tym na strażnicy utworzono etaty starszego kontrolera i 2 kontrolerów [5]. W 1956 rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica WOP Zasieki I kategorii była 7. w 9 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1960 funkcjonowała jako 15 strażnica WOP Zasieki I kategorii w strukturach 91 batalionu WOP, a 1 stycznia 1964 jako strażnica WOP nr 14 II kategorii[6]. Natomiast w marcu 1968 była jako strażnica techniczna WOP nr 13 Zasieki typu I w strukturach ww. batalionu.

W 1976 Wojska Ochrony Pogranicza przeszły na dwuszczeblowy system zarządzania. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Lubuskiej Brygady WOP w Krośnie Odrzańskim[7]. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Lubuskiej Brygady WOP w Krośnie Odrzańskim[7], a w 1984 utworzonego batalionu granicznego WOP Gubin jako strażnica WOP Zasieki lądowa kategorii I. Po rozformowaniu Lubuskiej Brygady WOP, 1 listopada 1989 strażnica została włączona w struktury Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu Śląskim i tak funkcjonowała do 15 maja 1991[8].

Straż Graniczna:

Po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 przejęta została przez Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim[9] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Zasiekach.

W ramach reorganizacji struktur Straży Granicznej związanej z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 strażnica SG w Zasiekach została rozformowana i ochraniany odcinek wraz z obsadą etatową przejęła Graniczna Placówka Kontrolna SG w Olszynie kategorii I[b].

Ochrona granicy edytuj

W 1960 15 strażnica WOP Zasieki I kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 7 200 m.

Wydarzenia edytuj

 • 13 grudnia 1981–22 lipca 1983 – (stan wojenny w Polsce), normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe[10].

Strażnice sąsiednie edytuj

Dyslokacje
 
1957
 
1945
Straż Graniczna:

Komendanci/dowódcy strażnicy edytuj

 • por. Mieczysław Kręglicki (01.01.1951–14.02.1952)[11]
 • Czesław Kobis (od 16.03.1952)[12]
 • chor. Franciszek Szczepaniak (był w 1952)
 • por. Józef Salamoniak (1953–1955)
 • por. Henryk Kiszewski (1955–1958)
 • kpt. Adam Świetliokowski (1958–1962)
 • kpt. Jan Szwagier (1962–1966)
 • por. Henryk Pawski cz.p.o. (był w 1966)
 • kpt. Jan Pałka (był w 1968–był w 1973)
 • por. Tomasz Szymański (był w 1974–1976)
 • por. Juliusz Turek (był w 1977)
 • kpt. Jan Włodarkiewicz (1977–1980)
 • por. Bogdan Kudoń (1980–1981)
 • kpt. Jan Wrzeszcz (1981–1983)
 • por. Mieczysław Chalecki (1983–1988)
 • ppor. Mieczysław Kiszowara (20.02.1988–04.02.1990)[13]
 • ppor. Krzysztof Rządowski (05.02.1990–01.04.1991[c])
Komendanci strażnicy SG:
 • por. SG/kpt. SG Krzysztof Rządowski (02.04.1991–wiosna 1998)
 • por. SG Andrzej Miklaszewski p.o. (wiosna 1998–jesień 1998)
 • por. SG Mirosław Makarewicz (jesień 1998–01.01.2003) – do rozformowania.

Wykaz poniżej dowódców strażnicy podano za Józef Ostrowski: Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1989. Ludzie – wydarzenia.

 • kpt. Jan Włodarkiewicz
 • kpt. Jan Pałka
 • kpt. Jerzy Wrzeszcz
 • kpt. Mieczysław Chalecki.

Uwagi edytuj

 1. Od 1991 strażnica Straży Granicznej.
 2. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 3. Rozkaz nr 077 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.04.1991.

Przypisy edytuj

 1. ASGran., sygn. 217/143 ↓.
 2. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 3. Historia ŁBWOP ↓, s. 53–54.
 4. Ostrowski 2005 ↓, s. 18.
 5. Historia LBWOP ↓, s. 32.
 6. Wykazy dyslokacyjne WOP ↓.
 7. a b Jackiewicz 1998 ↓, s. 53.
 8. muzeumsg–Lubuska Brygada WOP ↓.
 9. Łach 2013 ↓, s. 294.
 10. Żurawlow 2011 ↓, s. 37.
 11. Mieczysław Kręglicki. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej IPN [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2020-01-19]. (pol.).
 12. Czesław Kobis. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej IPN [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2021-01-18]. (pol.).
 13. Mieczysław Kiszowara. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej IPN [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2020-01-24]. (pol.).

Bibliografia edytuj