Sztuka interpretacji

Sztuka interpretacji (wybór i opracowanie Henryk Markiewicz, wyd. Ossolineum, 1971, 1973) – dwutomowa antologia, grupująca analizy krytycznoliterackie najwybitniejszych dzieł literatury światowej, stworzone przez literaturoznawców w XX wieku. W 2011 ukazał się trzeci tom antologii, Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, również w wyborze i opracowaniu Henryka Markiewicza przy współudziale Teresy Walas (wyd. Universitas).

Zawartość edytuj

Omówione zostały następujące utwory oraz twórcy:

Tom 1 edytuj

Tom 2 edytuj

Tom 3 edytuj