Teoforyczne imiona w Biblii

lista w projekcie Wikimedia

Teoforyczne imiona w Biblii – hebrajskie imiona odnoszące się do Boga lub bóstwa, występujące w Starym Testamencie lub Nowym Testamencie. Większość imion zawiera w sobie wyraz El (Bóg) albo Jah, skróconą formę imienia własnego – Jahwe.

Imiona z ElEdytuj

Abdielsługa Boga
AbielBóg moim Ojcem
Abimaelojciec posłany od Boga
Adbeelzdyscyplinowany przez Boga
Adielświadek Boga
Adiraelwspaniałość Boga
Adrieltłum Boga
Adwachiel – szczęście Boga
Ambrielenergia Boża
Ammiellud Boży
Araelświatło Boga albo wizja Boża
Ariel, Auriel – lew Boży
Armisaelgóra sądu Bożego
Asmodelwielkość Boga
Azaelktóremu Bóg siłą
Azazelsiła Boża
Azraelpomoc Boża
Barakiel, Baraquiel – błyskawica Boga
Barbiel – oświecenia Boże
Barachielpromień Boga
Bardieluniżony syn Boga
Betheldom Boga
Betzalelścieżka Boga
Bithielcórka Boga
Boel – Bóg w nim
Chakelmądrość Boga
Chamuelten, który szuka Boga
Danielsąd Boga
EladBóg wieczny
Elimój Bóg
ElianaMój Bóg odpowiada
Eliasz (Elias) – któż jest jak Jah, Bóg Jah
EliszamaMój Bóg słyszy
ElizeuszBóg moim zbawieniem
EliezerBóg moją pomocą
ElimelekMój Bóg jest Królem
ElżbietaMój Bóg jest przysięgą
ElkanaBóg nawiedził
Emmanuel, Immanuel – Bóg z nami
EzeckielBóg umacnia
Ezraelpomoc Boża
Gabrielmąż Boży, bohater Boży
Gaghielrycząca bestia Boga
Gamalielnagroda Boża
Hamalielłaska Boża
Hanaelchwała Boża
Imriel
Iruelstrach Boży
Izmaelwysłuchany przez Boga
Izraelwalczący z Bogiem
JekuthielBóg będzie wspierał
JezreelBóg będzie siał
JoelJah jest Bogiem
Jofiel, Lofiel, Yofiel, Zofiel – piękno Boga
Kamaelktoś widzi Boga
KastielMoim schronieniem jest Bóg
Lee-El, Lee-el, Leeel – dla Boga
Lelielszczęki Boga [potrzebny przypis][1]
Lemuelpoświęcony Bogu
Mahalalelchwała Boża
Malahidaelkról Boży
Mataraelprzeczucie Boże
Mechujaelugodzony przez Boga
Metuszaelmąż Boży
Michałktóż jest jak Bóg?
Miszaelktóż jest tym, czym Bóg jest?
Natanael, Natanieldar Boży
Nemueldzień Boga
Otnielgodzina Boża
Penuel, Peniel, Phanuel – Oblicze Boga
PrielOwoc Boga
Ramielgrzmot Boga
RafałBóg jest uzdrowicielem
Razieltajemnica Boga
ReuelPrzyjaciel Boga

Abel, Jael (zawiera literę ayin) i Rachela (zawiera chet) nie są wliczane do imion teoforycznych.

Imiona z JahEdytuj

Abdiasz (עֹבַדְיָה) – sługa Jahwe
Abiasz (אֲבִיָּם) – Jahwe jest moim ojcem
AcaliaszJahwe jest wywyższony
Achaz
Achazjasz
Achiasz
Achzaj
Adajasz
Adoniasz (אֲדֹנִיָּה)
Aggeusz (חַגַּי)
Amariasz
Amazjasz
Ananiasz
Asajasz
Atajasz
Azaniasz
Azariasz
Azazjasz
Baasejasz
Bakbukiasz
Barachiasz
Bealiasz
Bedejasz
Benajasz
Berajasz, Berechiasz
Besodejasz
Chakaliasz
Charchajasz
Chasadiasz
Chaszabiasz
Chaszebnejasz
Chazajasz
Chilkiasz
Chuszaj
Delajasz
Eliasz (אֵלִיָּה)
Gedaliasz
Gemariasz
Hiskiasz, Ezechiasz
Hoszajasz
Izajasz (יְשַׁעְיָה)
Jaazaniasz
Jaazjasz
Jachzejasz
Jadon
Jahdaj
Jeberiechias
Jechdejasz
Jechiasz
Jechizkiasz
Jecholia
Jedajasz
Jedidiasz
Jehoachaz (יְהוֹאָחָז), Joachaz (יוֹאָחָז)
Jehoadda
Jehoaddin
Joasz (יוֹאָש), Jehoasz (יְהוֹאָש)
Jocadak (יוֹצָדָק), Jehocadak (יְהוֹצָדָק), Jehoadda (יְהוֹעַדָּה)
Jochanan (יוֹחָנָן), Jehochanan (יְהוֹחָנָן)
Jojada (יוֹיָדָע), Jehojada (יְהוֹיָדָע)
Jojakim (יוֹיָקִים), Jehojakim (יְהוֹיָקִים), Jakim
Jojakin (יוֹיָכִין), Jehojachin (יְהוֹיָכִין), Jachin
Jojarib (יוֹיָרִיב), Jehojarib (יְהוֹיָרִיב)
Jonadab (יוֹנָדָב), Jehonadab (יְהוֹנָדָב), Jahwe jest chętny [szlachetny, wspaniałomyślny]
Jonatan (יוֹנָתָן), Jehonatan (יְהוֹנָתָן)
Joram (יוֹרָם), Jehoram (יְהוֹרָם)
Jehozabad (יְהוֹזָבָד), Jozabad (יוֹזָבָד)
Jehoszafat (יְהוֹשָפָט), Joszafat (יוֹשָפָט)
Joszeba (יוֹזָבָד), Jehoszeba (יְהוֹזָבָד)
Jeszua (ישוע), Jehoszua (יהושע), Jezus (Ἰησοῦς) – Jahwe jest zbawieniem
Jehu
Jechuchal
Jekamiasz
Jeremiasz
Jeriasz, Jirijasz
Jeszajasz (יִרְמְיָה)
Jeszbab
Jezaniasz
Jezus (Ἰησοῦς) – Jahwe jest zbawieniem
Jabchar, Jibchar
Jibnejasz, Jibnijasz
Jidejasz
Jigdaliasz
Jismachiasz
Jiszi
Jiszmajasz
Jiszmeraj
Jiszsziasz, Jiszszijasz
Jizrachiasz
Jizzjasz
Joab
Joach
Joachim
Jochanan
Joanna
Jocha
Jochebed
Joed
Joel
Joela
Joezer
Jogli
Jokim
Josifiasz
Joszawiasz
Joszibiasz
Jotam
Jozachar
Jozes
Jozjasz
Józef
Juchal
Kelejasz
Keneniasz
Maadiasz
Maasejasz, Maazjasz
Mechsejasz
Mlkijasz
Mattaniasz, Melatiasz
Mattat
Mattatiasz
Mattenaj
Mattitiasz
Meszelemiasz
Michajasz
Miknejasz
Moadiasz
Neariasz
Nehemiasz (נְחֶמְיָה)
Neriasz
Netaniasz
Noadiasz
Ozeasz
Pedajasz
Pekachiasz
Pelajasz, Pelaliasz
Pelatiasz
Petachiasz
Piltaj
Raamiasz, Ramiasz
Reajasz
Rechabiasz
Reelajasz
Refajasz
Remaliasz
Sachiasz
Sedecjasz
Semachiasz
Sofoniasz
Szafat
Szebaniasz
Szechaniasz
Szechariasz
Szfatiasz
Szelemiasz
Szemajasz
Szemariasz
Szerebiasz
Szimej
Szymea
Tebaliasz
Tobiasz, Tobijasz
Uriasz, Urijasz
Uzzjasz
Zabbaj
Zachariasz
Zakkaj
Zebadiasz
Zerachiasz

Imiona baaliczneEdytuj

Beliad
Elpaal (prawdopodobnie od pierwotnego Elbaal)
Eszbaal
Iszbaal
Meribbaal

Biblijni autorzy niejednokrotnie zamieniali imiona baaliczne na inne, np. zamieniając człon „-baal” na „-boszet” (Iszboszet, Mefiboszet).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Przydałby się przypis, gdyż James Strong w „Strong’s Hebrew Dictionary” podaje, że " szczęka " to: "{3895} לחי — lchiy, lekh-ee'; from an unused root meaning to be soft; the cheek (from its fleshiness); hence, the jaw-bone: — cheek (bone), jaw (bone).", natomiast: "{3915} לַיְלָ — layil, lah'-yil; or (Isaiah 21:11) לַיְלָ leyl, lale; also לַיְלָה laylah, lah'- yel-aw; from the same as 3883; properly, a twist (away of the light), i.e. night; figuratively, adversity: — ((mid-)) night (season). see SH3883", to " noc ".

Linki zewnętrzneEdytuj