Otwórz menu główne

Teologia Polityczna (czasopismo)

Teologia Politycznarocznik filozoficzny reprezentujący dziedzinę z pogranicza teologii, polityki i filozofii, ukazujący się od 2003 roku, wydawany przez Fundację Świętego Mikołaja.

Teologia Polityczna
Częstotliwość rocznik
Państwo Polska
Wydawca Fundacja Świętego Mikołaja
Pierwsze wydanie 2003
Średni nakład 1300 egz.
ISSN 1731-4232
Strona internetowa

Rocznik został założony przez dwóch filozofów: Marka A. Cichockiego oraz Dariusza Karłowicza, którzy są jego redaktorami naczelnymi. Na swoich łamach podejmuje próbę łączenia spraw społecznych z ostatecznymi; Kościoła z życiem wspólnoty politycznej; władzy duchowej i świeckiej; różnych modeli legitymizacji, reprezentacji, hierarchii i autorytetu; różnych definicji wspólnoty i jej celów; odmiennych modeli racjonalności.

W „Teologii Politycznej” publikowali m.in.: Wojciech Bonowicz, Rémi Brague, Wojciech Chudy, Piotr Dardziński, Dobrochna Dembińska-Siury, Dariusz Gawin, Magdalena Gawin, Jarosław Gowin, Agnieszka Kołakowska, Paweł Kowal, Piotr Kłodkowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko, Winfried Lipscher, ks. Wincenty Myszor, ks. Henryk Paprocki, Jacek Salij OP, Jerzy Sosnowski, Jadwiga Staniszkis, Andrzej Waśkiewicz, George Weigel, ks. Tomasz Węcławski, Bronisław Wildstein, Edmund Wnuk-Lipiński, Maciej Zięba OP, Tomasz Żukowski.

Teologia Polityczna to też wydawnictwo oraz konserwatywny think-tank społeczno-polityczny, skupiający intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką oraz artystów z całej Polski.

Dotychczasowe numery rocznikaEdytuj

 • 1/2003-2004 „Sprawiedliwość, miłosierdzie, zdrada” – numer podejmował temat lustracji, zdrady i apostazji.
 • 2/2004-2005 „Misja Boża i ludzki porządek” – numer zawierał teksty poświęcone postaciom Abrahama, Antygony i Sokratesa oraz analizy relacji religii i państwa we współczesnym islamie i demokracjach.
 • 3/2005-2006 „Pierwszy rok bezkrólewia” – numer był w całości poświęcony Janowi Pawłowi II mówił o miejscu i roli Papieża w historii, polityce i doświadczeniu zbiorowym Polski oraz świata.
 • 4/2006-2007 „Mesjanizm i Polityka”– numer podejmuje temat roli teologii w historii i współczesnej myśli politycznej oraz potrzeba misji w polityce Polski, Europy i świata.
 • 5/2007-2008 „Złoty róg, czyli nieodzyskana podmiotowość”– numer porusza kwestię podmiotowości wspólnoty politycznej oraz jej znaczenia dla definiowania i realizowania przez republikę celów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • 6/2012 „Śmierć i polityka”– numer dotyczy sytuacji polskiej polityki w dwa lata po katastrofie smoleńskiej, zwłaszcza problemu wspólnoty politycznej podzielonej pod wpływem zaostrzającego się konfliktu politycznego.
 • 7/2013-2014 „Niech żyją fajne Niemcy!”– numer podejmuje temat niemieckiej polityki europejskiej oraz metod realizacji przez Niemcy swoich interesów.
 • 8/2015-2016 „My, Rzymianie” – numer poświęcony zagadnieniom polskiej kultury i polityki rozpatrywanym w układach odniesień: Północ-Południe oraz Wschód-Zachód.
 • 9/2016-2017 „1050”– numer poświęcony chrztowi Polski jako formacyjnemu i aktualnemu wydarzenie w dziejach Polaków.
 • 10/2017-2018 „Solidarność i miłosierdzie” – numer poświęcony dwóm najważniejszym ideom, jakie rozkwitły w XX-wiecznej Polsce – solidarności i miłosierdziu.

Teologia Polityczna jako think-tankEdytuj

Teologia Polityczna to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów. Jako konserwatywny think-tank wydaje książki, organizuje seminaria, debaty, wykłady, konferencje, spotkania promocyjne książek, pokazy filmowe, happeningi (w sumie zorganizowano już około 150 tego typu wydarzeń w różnych miastach Polski).

Redakcja „Teologii Politycznej” mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 24. Kluby „Teologii Politycznej” działają w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i na Górnym Śląsku.

WydawnictwoEdytuj

W ramach działalności wydawniczej Teologii Politycznej ukazały się książki:

 1. Eric Voegelin, Platon, Warszawa 2009.
 2. Jacob Taubes, Teologia polityczna św. Pawła, Warszawa 2010.
 3. Mateusz Matyszkowicz, Śmierć rycerza na uniwersytecie, Warszawa 2010.
 4. Agnieszka Kołakowska, Wojny kultur i inne wojny, Warszawa 2010.
 5. Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, red. Michał J. Czarnecki, Agata Miętek, Warszawa 2010.
 6. Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. Kinga Marulewska, Warszawa 2011.
 7. Eric Voegelin, Arystoteles, Warszawa 2011.
 8. Nieodzowność konserwatyzmu. Księga pamięci Tomasza Merty, Warszawa 2011.
 9. Tomasz Merta, Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane, Warszawa 2011.
 10. Rémi Brague, Europa, droga rzymska, Warszawa 2012.
 11. Alain Besançon, Święta Ruś, Warszawa 2012.
 12. Christian Meier, Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 2012.
 13. Konserwatyzm. Państwo. Pokolenie. Tom pokonferencyjny, red. Marek A. Cichocki, Warszawa 2013.
 14. Eric Voegelin, Świat Polis, Warszawa 2013.
 15. ks. Eugeniusz Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu, Warszawa 2013.
 16. Carl Schmitt, Nauka o konstytucji, Warszawa 2013.
 17. Eric Voegelin, Izrael i Objawienie, Warszawa 2014.
 18. Magdalena Gawin, Bilet do nowoczesności, Warszawa 2014.
 19. Andrzej Dobosz, Z różnych półek, Warszawa 2014.
 20. Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Warszawa 2014.
 21. Rémi Brague, Prawo Boga, Warszawa 2014.
 22. Paweł Paliwoda, Kambei Shimada, Warszawa, 2015
 23. Jakub Lubelski, Ssanie. Głód sacrum w literaturze polskiej, Warszawa 2015.
 24. Marta Kwaśnicka, Jadwiga, Warszawa 2015.
 25. Jarosław Kurek, Paideia rzymska, Warszawa, 2016.
 26. ks. Jacek Grzybowski, Uciec z krainy zapomnienia, Warszawa, 2016.
 27. Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Dariusz Karłowicz, Trzeci punkt widzenia, Warszawa 2016.
 28. Tomasz Stefanek, Być albo nie być, Warszawa 2016.
 29. Agnieszka Kołakowska, Plaga Słowików, Warszawa 2016
 30. Platon, Kriton, Warszawa, Kraków 2016
 31. Piotr Skwieciński, Kompleks Rosji, Warszawa 2017
 32. Dariusz Karłowicz, Polska jako Jason Bourne, Warszawa 2017
 33. Alain Besancon, Współczesne problemy religijne, Warszawa 2017
 34. Eric Voeglin, Epoka Ekumeniczna, Warszawa 2017
 35. Platon, Obrona Sokratesa, Warszawa, Kraków 2017
 36. Platon, Eutyfron, Warszawa, Kraków 2017
 37. Robin Alexander, Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu, Warszawa 2017
 38. ks. Jan Sochoń, Mowa Wewnętrzna, Warszawa 2017
 39. Ludwik Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, Warszawa 2017
 40. Eric Voegelin, Poszukiwanie ładu, Warszawa 2017
 41. Paweł Włodkowic i in, Prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Warszawa 2017
 42. Krzyżanowski i in, Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego, Warszawa 2017
 43. Richard Kraut, Sokrates i państwo, Warszawa 2017
 44. Platon, Fedon, Warszawa, Kraków 2017
 45. Marek A. Cichocki, Północ i południe, Warszawa 2018
 46. Joanna Paciorek, Mama w pracy, Warszawa 2018
 47. Gertrude Himmelfarb, Drogi do nowoczesności, Warszawa 2018
 48. Wojciech Tomczyk, Dramaty, Warszawa 2018
 49. ks. Jerzy Szymik, Zachwyt i inne skutki wiary, Warszawa 2018
 50. Tomasz Herbich, Pragnienie Królestwa, Warszawa 2019
 51. Leo Strauss, Sokrates i Arystofanes, Warszawa 2019
 52. Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Żuawi nicości, Warszawa 2019
 53. Ewa Thompson, Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej, Warszawa 2019

„Teologia Polityczna Co Tydzień”Edytuj

Od 2016 ukazuje się internetowy tygodnik idei Teologia Polityczna Co Tydzień, dostępny na http://www.teologiapolityczna.pl/teologia-polityczna-co-tydzien. Redaktorem naczelnym jest Jan Czerniecki, zastępcą redaktora naczelnego – Tomasz Herbich, sekretarzem redakcji – Krzysztof Wojciechowski.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj