VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej

VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – zwołana została 10 czerwca 1989 r.[1] Składała się ze 133 osób: 52 delegowanych przez stronnictwa i ugrupowania polityczne, 30 wybranych w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii, 11 wybranych w wyborach na obszarze Skandynawii (Szwecja, Norwegia i Dania), Holandii, Belgii i Luksemburga oraz Szwajcarii, Austrii i Włoch, 4 powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyznaniowych, 26 delegowanych przez naczelne organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe, 10 powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej z obszaru Wielkiej Brytanii[2]. Rada uległa rozwiązaniu po ukonstytuowaniu się Sejmu i Senatu wybranego w powszechnych, wolnych wyborach[3]. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 8 grudnia 1991 r.[4]

Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej[5]Edytuj

Z wyboruEdytuj

Wielka BrytaniaEdytuj

SzwecjaEdytuj

DaniaEdytuj

NorwegiaEdytuj

BelgiaEdytuj

HolandiaEdytuj

SzwajcariaEdytuj

Delegowani przez stronnictwa polityczneEdytuj

Liga Niepodległości PolskiEdytuj

Polskie Stronnictwo LudoweEdytuj

Niezależna Grupa SpołecznaEdytuj

Stronnictwo Chrześcijańskiej DemokracjiEdytuj

Polska Partia SocjalistycznaEdytuj

Komitet Zagraniczny Stronnictwa PracyEdytuj

Niezależny Ruch SpołecznyEdytuj

Powołani przez Prezydenta RP spośród organizacji wyznaniowychEdytuj

Instytut Polskiej Akcji KatolickiejEdytuj

 • vacat

Polski Kościół PrawosławnyEdytuj

 • vacat

Zrzeszenie Polaków EwangelikówEdytuj

Organizacja Wyznaniowa Żydów PolskichEdytuj

vacat

Delegowani przez organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżoweEdytuj

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej BrytaniiEdytuj

Zjednoczenie Polek na EmigracjiEdytuj

Obywatelski Związek Polek na UchodźstwieEdytuj

Stowarzyszenie Polskich KombatantówEdytuj

Rada Kół OddziałowychEdytuj

Stowarzyszenie Lotników PolskichEdytuj

Koło b. Żołnierzy AKEdytuj

Koło Kobiet Żołnierzy PSZEdytuj

Związek Inwalidów Wojennych PSZEdytuj

Polskie Towarzystwo Naukowe na ObczyźnieEdytuj

Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich na UchodźstwieEdytuj

 • vacat
 • vacat

Związek Rolników Polskich w Wielkiej BrytaniiEdytuj

Związek Ziem Wschodnich RPEdytuj

Koło LwowianEdytuj

Przedstawiciele organizacji po stanie wojennymEdytuj

Powołani przez Prezydenta RPEdytuj

Powołani przez Prezydenta RP z terenu Francji[7]Edytuj

Prezydium Rady Narodowej[8]Edytuj

 • Zygmunt Szadkowski - Przewodniczący
 • Teresa Affeltowicz - Zastępca Przewodniczącego
 • Miron Andryszewski - Zastępca Przewodniczącego
 • Lidia Ciołkoszowa - Zastępca Przewodniczącego
 • Jerzy Jaskowski - Zastępca Przewodniczącego
 • Lech Kantecki - Zastępca Przewodniczącego
 • Zdzisław kołodziejski - Zastępca Przewodniczącego
 • Halina Martinowa - Sekretarz
 • Anna Nowakowa - Sekretarz
 • Stefan Pietraszewski - Sekretarz
Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

PrzypisyEdytuj

 1. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 maja 1989 r. o zwołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji (Dz. U. z 1989 r. Nr 2, poz. 9)
 2. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1977 r. o zmianie Statutu Rady Narodowej R.P. i załącznika do Statutu (Dz. U. z 1977 r. Nr 3, poz. 3) zmieniony Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1983 r. o zmianie załącznika do Statutu Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 6), Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1988 r. o ordynacji wyborczej do Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1989 r. Nr 1, poz. 1)
 3. Protokół przekazania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku (Dz. U. z 1990 r. Nr 5, poz. 61)
 4. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 111. ISBN 83-7059-616-9.
 5. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 127-129. ISBN 83-7059-616-9.
 6. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 sierpnia 1989 roku o powołaniu członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 67-68, Nr 3 z 17 grudnia 1983. 
 7. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1989 r. o powołaniu członków Rady Narodowej R.P. z terenu Francji (Dz. U. z 1989 r. Nr 6, poz. 40)
 8. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 126. ISBN 83-7059-616-9.