VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej

VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – zwołana została 10 czerwca 1989 r.[1] Składała się ze 133 osób: 52 delegowanych przez stronnictwa i ugrupowania polityczne, 30 wybranych w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii, 11 wybranych w wyborach na obszarze Skandynawii (Szwecja, Norwegia i Dania), Holandii, Belgii i Luksemburga oraz Szwajcarii, Austrii i Włoch, 4 powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyznaniowych, 26 delegowanych przez naczelne organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe, 10 powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej z obszaru Wielkiej Brytanii[2]. Rada uległa rozwiązaniu po ukonstytuowaniu się Sejmu i Senatu wybranego w powszechnych, wolnych wyborach[3]. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 8 grudnia 1991 r.[4]

Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej[5]

edytuj

Z wyboru

edytuj

Wielka Brytania

edytuj

Szwecja

edytuj

Norwegia

edytuj

Belgia

edytuj

Holandia

edytuj
 • Stanisław Werner

Szwajcaria

edytuj

Delegowani przez stronnictwa polityczne

edytuj

Liga Niepodległości Polski

edytuj

Polskie Stronnictwo Ludowe

edytuj

Niezależna Grupa Społeczna

edytuj

Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

edytuj

Polska Partia Socjalistyczna

edytuj

Komitet Zagraniczny Stronnictwa Pracy

edytuj

Niezależny Ruch Społeczny

edytuj

Powołani przez Prezydenta RP spośród organizacji wyznaniowych

edytuj

Instytut Polskiej Akcji Katolickiej

edytuj
 • vacat

Polski Kościół Prawosławny

edytuj
 • vacat

Zrzeszenie Polaków Ewangelików

edytuj

Organizacja Wyznaniowa Żydów Polskich

edytuj

vacat

Delegowani przez organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe

edytuj

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

edytuj

Zjednoczenie Polek na Emigracji

edytuj

Obywatelski Związek Polek na Uchodźstwie

edytuj

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

edytuj

Rada Kół Oddziałowych

edytuj

Stowarzyszenie Lotników Polskich

edytuj

Koło b. Żołnierzy AK

edytuj

Koło Kobiet Żołnierzy PSZ

edytuj

Związek Inwalidów Wojennych PSZ

edytuj

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

edytuj

Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie

edytuj
 • vacat
 • vacat

Związek Rolników Polskich w Wielkiej Brytanii

edytuj
 • Jan Mazur

Związek Ziem Wschodnich RP

edytuj

Koło Lwowian

edytuj

Przedstawiciele organizacji po stanie wojennym

edytuj

Powołani przez Prezydenta RP

edytuj

Powołani przez Prezydenta RP z terenu Francji[7]

edytuj

Prezydium Rady Narodowej[8]

edytuj
 • Zygmunt Szadkowski - Przewodniczący
 • Teresa Affeltowicz - Zastępca Przewodniczącego
 • Miron Andryszewski - Zastępca Przewodniczącego
 • Lidia Ciołkoszowa - Zastępca Przewodniczącego
 • Jerzy Jaskowski - Zastępca Przewodniczącego
 • Lech Kantecki - Zastępca Przewodniczącego
 • Zdzisław kołodziejski - Zastępca Przewodniczącego
 • Halina Martinowa - Sekretarz
 • Anna Nowakowa - Sekretarz
 • Stefan Pietraszewski - Sekretarz
Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypisy

edytuj
 1. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 maja 1989 r. o zwołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji (Dz. U. z 1989 r. Nr 2, poz. 9)
 2. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1977 r. o zmianie Statutu Rady Narodowej R.P. i załącznika do Statutu (Dz. U. z 1977 r. Nr 3, poz. 3) zmieniony Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1983 r. o zmianie załącznika do Statutu Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 6), Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1988 r. o ordynacji wyborczej do Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1989 r. Nr 1, poz. 1)
 3. Protokół przekazania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku (Dz. U. z 1990 r. Nr 5, poz. 61)
 4. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 111. ISBN 83-7059-616-9.
 5. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 127-129. ISBN 83-7059-616-9.
 6. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 sierpnia 1989 roku o powołaniu członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 67-68, Nr 3 z 17 grudnia 1983. 
 7. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1989 r. o powołaniu członków Rady Narodowej R.P. z terenu Francji (Dz. U. z 1989 r. Nr 6, poz. 40)
 8. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 126. ISBN 83-7059-616-9.