VII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej

VII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – zwołana została 17 grudnia 1983 r.[1] Składała się ze 122 osób: 52 delegowanych przez stronnictwa i ugrupowania polityczne, 30 wybranych w wyborach powszecnych w Wielkiej Brytanii, 4 powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyznaniowych, 26 delegowanych przez naczelne organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe, 10 powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej z obszaru Wielkiej Brytanii[2]. Rada została rozwiązana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 17 grudnia 1988 r. wobec upływu jej kadencji[3].

Członkowie VII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej[4]Edytuj

Lp. Imię i Nazwisko Tytuł powołania
1 Teresa Affeltowicz z wyboru
2 Tadeusz Andersz Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
3 Miron Andryszewski Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
4 Jan Arciszewski z nominacji Prezydenta
5 Leszek Bełdowski z wyboru
6 Jacek Bernasiński z wyboru
7 Bolesław Bokszczanin z wyboru
8 Stanisław Borczyk Polska Partia Socjalistyczna
9 Walery Choroszewski Niezależna Grupa Społeczna
10 Lidia Ciołkoszowa Polska Partia Socjalistyczna
11 Irena Czarnecka z wyboru
12 Zygmunt Kubisz Niezależny Ruch Społeczny
13 Bolesław Dobski Niezależna Grupa Społeczna
14 Celina Domagała z wyboru
15 Stanisław Dydziński Chrześcijańska Demokracja
16 Tadeusz Drzewiecki Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
17 Wanda Dziedzicowa Związek Polaków na Uchodźstwie
18 Jan Gach z wyboru
19 Danuta Gradosielska z wyboru
20 Stefan Greiner Chrześcijańska Demokracja
21 vacat Zjednoczenie Polskie na Emigracji
22 Zdzisław Grudziński z wyboru
23 Bolesław Grzybowski Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
24 Bolesław Indyk z wyboru
25 Jerzy Jaskowski Chrześcijańska Demokracja
26 Kazimierz Jeremicz Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
27 Lech Kantecki Liga Niepodległości Polski
28 Piotr Kapusta Niezależna Grupa Społeczna
29 Wojciech Kawecki z wyboru
30 Tadeusz Kirschke z nominacji Prezydenta
31 Leonidas Kliszewicz z wyboru
32 Andrzej Kołodziej z wyboru
33 Jan Krasnodębski z wyboru
34 Jan Królicki Związek Inwalidów Wojskowych Polskich Sił Zbrojnych
35 Tadeusz Krzystek Niezależny Ruch Społeczny
36 Irena Krzyżanowska z wyboru
37 Bronisław Lasota Stowarzyszenie Lotników Polskich
38 Maria Leśniakowa Zjednoczenie Polskie na Emigracji
39 Maksymilian Lorenz Niezależna Grupa Społeczna
40 Zdzisław Luszowicz z wyboru
41 Ludwik Maria Łubieński z nominacji Prezydenta
42 Zygmunt Łuczak Chrześcijańska Demokracja
43 Jan Łukasiewicz z wyboru
44 Aleksander Łappo Związek Ziem Wschodnich
45 Władysław Maciejczyk Rada Wojskowa
46 Włodzimierz Olejnik Polska Partia Socjalistyczna
47 Halina Martinowa Zrzeszenie Ewangelików Polaków w Wielkiej Brytanii
48 Jerzy Masłowski Pomost
49 Stanisław Michałowski Chrześcijańska Demokracja
50 Maria Mirowska Armia Krajowa
51 Franciszek Miszczak Armia Krajowa
52 Tadeusz Musioł z wyboru
53 Jan Niedzielski Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
54 Anna Nowak Związek Ziem Wschodnich
55 Christopher Nowak z wyboru
56 Tadeusz Ograbisz z wyboru
57 Wojciech Olejnik Pomost
58 Barbara Orłowska z wyboru
59 Jerzy Ostoja-Koźniewski Liga Niepodległości Polski
60 Maria Palmer z wyboru
61 Maria Karolowa Koło Kombatantów Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
62 Władysław Pelc Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
63 Zofia Pelc Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
64 Stefan Pietraszewski Niezależny Ruch Społeczny
65 Tadeusz Podgórski Polska Partia Socjalistyczna
66 Andrzej Polniaszek Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
67 Bohdan Podoski Liga Niepodległości Polski
68 Józef Poniatowski Liga Niepodległości Polski
69 Stanisław Przebój-Stawicki Niezależna Grupa Społeczna
70 Artur Rynkiewicz z wyboru
71 Kazimierz Sabbat Niezależna Grupa Społeczna
72 Anna Sabbat z wyboru
73 Wiesław Samol Polska Partia Socjalistyczna
74 Mieczysław Sawicki Stowarzyszenie Lotników Polskich
75 Aleksander Snastin Chrześcijańska Demokracja
76 Zbigniew Scholtz Polska Partia Socjalistyczna
77 Mieczysław Sotowicz Niezależna Grupa Społeczna
78 Zygmunt Szadkowski z nominacji Prezydenta
79 Edward Szczepanik Polskie Towarzystwo Naukowe
80 Walter Szczepański Rada Wojskowa
81 Fuad Szehidowicz Liga Niepodległości Polski
82 Zygmunt Szkopiak z wyboru
83 Zdzisław Szopis z wyboru
84 Jerzy Szulc Niezależna Grupa Społeczna
85 Adam Stankiewicz Chrześcijańska Demokracja
86 Wiesław Strzałkowski Niezależny Ruch Społeczny
87 Maciej Szczytowski z wyboru
88 Gustaw Ślepokóra Koło Lwowian
89 Witold Ryser-Szymański Polska Partia Socjalistyczna
90 Wacław Świeszczowski Liga Niepodległości Polski
91 Bohdan Wendorff Liga Niepodległości Polski
92 Wiesław Wojnarowski z wyboru
93 Józef Wojtecki Zjednoczenie Polskie na Emigracji
94 Stanisław Wąsik Polska Partia Socjalistyczna
95 Jerzy Zaleski Liga Niepodległości Polski
96 Tomasz Zarowski Stronnictwo Pracy i Chrześcijańska Demokracja
97 Roman Zadarnowski z wyboru
98 Jacek Zawada z wyboru
99 Tadeusz Zieliński Związek Rolników Polskich
100 Dominik Zajączkowski Związek Ziem Wschodnich
101 Czesław Czapliński z nominacji Prezydenta
102 Jan Kazimierski z nominacji Prezydenta
103 Marian Kochan Polskie Stronnictwo Ludowe
104 Leon Łukowski Polskie Stronnictwo Ludowe
105 Stanisław Pola Polskie Stronnictwo Ludowe
106 Helena Stefańczykowa Polskie Stronnictwo Ludowe
107 Józef Sukiennik Polskie Stronnictwo Ludowe
108 Władysław Szkoda Polskie Stronnictwo Ludowe
109 Franciszek Wilk Polskie Stronnictwo Ludowe
110 Stanisław Wiszniewski Polskie Stronnictwo Ludowe
111 Maria Kaszyńska Chrześcijańska Demokracja
112 Stanisław Biegański z nominacji Prezydenta

Prezydium Rady Narodowej[5]Edytuj

 • Zygmunt Szadkowski - Przewodniczący
 • Teresa Affeltowicz - Wiceprzewodnicąca
 • Bohdan Podoski - Wiceprzewodnicący
 • Lidia Ciołkoszowa - Wiceprzewodnicąca
 • Zygmunt Szkopiak - Wiceprzewodnicący
 • Jan Niedzielski - Wiceprzewodnicący
 • Leonidas Kliszewicz - Wiceprzewodnicący
 • Wiesław Strzałkowski - Sekretarz
 • Anna Nowakowa - Sekretarz
 • Halina Martinowa - Sekretarz
 • Jacek Bernasiński - Sekretarz
Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie VII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

PrzypisyEdytuj

 1. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1983 r. o zwołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, s. 23)
 2. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1977 r. o zmianie Statutu Rady Narodowej R.P. i załącznika do Statutu (Dz. U. z 1977 r. Nr 3, poz. 3) zmieniony Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1983 r. o zmianie załącznika do Statutu Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 6)
 3. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1988 r. o rozwiązaniu Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1989 r. Nr 1, s. 12)
 4. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 123-125. ISBN 83-7059-616-9.
 5. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 122. ISBN 83-7059-616-9.