Władcy Brunszwiku i Hanoweru

lista w projekcie Wikimedia

Lista książąt Brunszwiku i Lüneburga, elektorów i królów Hanoweru z dynastii Welfów (hanowerskiej):

Książęta Brunszwiku i Lüneburga do 1409 edytuj

1235: księstwo Brunszwiku i Lüneburga:

1267: podział na księstwa Brunszwiku i Lüneburga:

Starsza linia na Lüneburgu edytuj

Starsza linia na Brunszwiku edytuj

1400: połączenie Brunszwiku i Lüneburga

  • 1388–1409 w Lüneburgu i 1400–1409 w Brunszwiku Henryk I i Bernard I (synowie Magnusa II)

1409: ostateczne rozdzielenie księstw Brunszwiku i Lüneburga

Książęta Lüneburga od 1409 do 1559 edytuj

Średnia linia na Lüneburgu edytuj

Książęta Brunszwiku od 1409 do 1634 edytuj

Średnia linia na Brunszwiku edytuj

1495: podział księstwa Brunszwiku na księstwa Calenberg i Wolfenbüttel

Linia na Calenbergu edytuj

Linia na Wolfenbüttel edytuj

 
Herby książąt Lüneburg i Wolfenbüttel w herbarzu J. Siebmachera, 1605 – pierwszy i drugi z lewej, dolny rząd

1634: Calenberg do Lüneburga, Wolfenbüttel do Dannenbergu

Książęta Lüneburga, elektorzy i królowie Hanoweru od 1559 edytuj

Nowa linia na Lüneburgu edytuj

Elektorzy Hanoweru edytuj

Królowie Hanoweru edytuj

1866: Hanower włączony do Prus

Książęta Brunszwiku od 1634 edytuj

Nowa linia na Brunszwiku edytuj

1666: podział Brunszwiku na księstwa Brunszwik-Wolfenbüttel i Brunszwik-Bevern

Linia na Wolfenbüttel edytuj

1735: Brunszwik-Wolfenbüttel do książąt Brunszwiku-Bevern (zjednoczenie księstwa Brunszwik)

Linia na Bevern edytuj

1807–1813: w granicach Królestwa Westfalii

  • 1813–1815 Fryderyk Wilhelm (ponownie)

Księstwo Brunszwiku (1815–1918) edytuj

Jako niezależne księstwo w ramach Związku Niemieckiego od 1815

  • 1815–1830 Karol II (syn Fryderyka Wilhelma, usunięty, zm. 1873)
  • 1831–1884 Wilhelm (brat, regent 1830–1831)
    • 1885–1906 Albrecht Pruski (regent)
    • 1907–1913 Jan Albrecht z Meklemburgii–Schwerin (regent, zrezygnował, zm. 1920)

Linia hanowerska edytuj

  • 1913–1918 Ernest August (wnuk Jerzego V, króla Hanoweru, usunięty, zm. 1953)

1918: republika, Brunszwik włączony do Niemiec

Uproszczony schemat podziałów księstwa Brunszwik-Lüneburg edytuj

Księstwo Brunszwiku-Lüneburga
1235–1267
Brunszwik
1267–1286
Lüneburg
1267–1692
Brunszwik-Wolfenbüttel
1286–1813
Getynga
1286–1495
Grubenhagen
1286–1617
Calenberg
1432–1495
Calenberg-Getynga
1495–1634
Danneberg
1559–1814
Bevern
1666–1813
Elektorat Brunszwik-Lüneburg (Hanoweru)
1692–1814
Księstwo Brunszwiku
1814–1918
Królestwo Hanoweru
1814–1866
(do Brunszwiku)