Wandalizm

umyślna destrukcja dóbr, również wspólnych

Wandalizm – umyślne niszczenie cudzego mienia, zwłaszcza publicznego[1][2][3]. Termin etymologicznie wywodzi się od nazwy germańskiego plemienia – Wandalów[a], którym przypisywano barbarzyńskie zniszczenie zdobytego Rzymu (w rzeczywistości nie zniszczyli oni miasta, a dokonali grabieży). W tym pejoratywnym znaczeniu, po raz pierwszy słowo wandalizm użyte zostało w XVIII-wiecznej Francji.

Zniszczenie rzeczy
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

występek

Przepis

art. 288 k.k.

Kara

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym

Odpowiedzialność od 15. roku życia

nie

Typ kwalifikowany

tak

Typ uprzywilejowany

ściganie na wniosek pokrzywdzonego

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Zniszczenie rzeczy
KW z 1971
Ciężar gatunkowy

wykroczenie

Przepis

art. 124 k.w.

Kara

aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym

Odpowiedzialność od 15. roku życia

nie

Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

 • ściganie na żądanie pokrzywdzonego,
 • karalne usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo,
 • możliwe orzeczenie obowiązku zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub przywrócenia stanu poprzedniego
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Niektóre wandalizmy mają podłoże kulturowe lub politycznie: np. identyfikacyjna grafika ścienna, której formą jest graffiti może np. stanowić oznaczenie terytorium, do którego pewna grupa (np. gang młodzieżowy albo szalikowcy) rości sobie prawa. Niekiedy (np. w Wikipedii) zachowanie kwalifikowane jest jako wandalizm w zależności od intencji autora[b].

Wandalizm z reguły przynosi wymierne szkody, a z racji masowego występowania szkody te bywają znaczne i powodują ubożenie firm i społeczeństw. Wandalizm jako przestępstwo albo wykroczenie jest przedmiotem zainteresowania prawa karnego i wykroczeń a jako masowe zachowanie patologiczne – kryminologii i psychologii społecznej. Definicja wandalizmu ma nieostry charakter: zniszczenie własności publicznej przez tłum pseudokibiców piłkarskich może być traktowane inaczej niż wybicie szyby w szkole przez uczniów; graffiti może być uznane za wandalizm lub sztukę w zależności od oceniającego. Pewne czyny mogą być społecznie sankcjonowane, np. niszczenie maszyn przez luddystów w XIX-wiecznej Anglii, zniszczenia dokonane w toku rewolucji i powstań, działań wojennych, niszczenie obrazów przez ikonoklastów, zniszczenie posągów Buddy przez talibów. Prawie zawsze efekt takiego postępowania nie jest trwały i po pewnym czasie pojawiają się czynniki dążące do przywrócenia stanu poprzedniego, co nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza w przypadku zabytków.

Ze względu na motywy i cel można wyróżnić[kto?] następujące typy wandalizmu:

 • zaborczy (acquisitive) – niszczenie w celu uzyskania korzyści majątkowej, np. okradanie automatów z monet, instalacji z miedzianych kabli (np. sieci trakcyjnych), kradzież papieru z toalet przenośnych itp.;
 • taktyczny (tactical) – zwracający uwagę na czyjeś postulaty, np. zniszczenie stołówki przez zbuntowanych więźniów, zniszczenie szyby przez bezdomnego w celu spędzenia zimy w areszcie, zepsucie lampy, aby w ciemności móc dokonać włamania;
 • ideologiczny (ideological) – protest o charakterze politycznym, np. namalowanie antyrządowych haseł na murach;
 • mściwy (vindictive) – mający na celu rewanż za domniemaną krzywdę, np. zniszczenie przedmiotu należącego do nasyłającego policję sąsiada, zniszczenie mienia szkolnego przez niesprawiedliwie – w swoim mniemaniu – ukaranych uczniów;
 • zabawowy (play) – niszczenie dla zabawy (dominującym motywem jest nuda), np. kto zbije najwięcej lamp ulicznych, przewróci najwięcej toalet publicznych, wszelkiego rodzaju napisy (np. tagi);
 • złośliwy (malicious) – wyrażenie złości i frustracji, np. demolowanie mienia przez kibiców po przegranym meczu, niszczenie narzędzi przez zdenerwowanych robotników;
 • religijny (religious) – niszczenie obcych miejsc kultu oraz przedmiotów kultu, będący jednym z przejawów fanatyzmu.

Galeria

edytuj

Zobacz też

edytuj
 1. Osoba dopuszczająca się wandalizmów określana jest współcześnie mianem „wandala” (l.mn. „wandale”), natomiast członkowie plemienia Wandalów to Wandalowie – nazwa własna odmieniająca się w języku polskim inaczej niż rzeczownik „wandal”.
 2. Porównaj zasadę Wikipedii, gdzie zdefiniowano wandalizm: Wikipedia:Wandalizm.

Przypisy

edytuj
 1. wandal – Słownik języka polskiego PWN [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2022-08-10] (pol.).
 2. wandalizm – Wielki słownik W. Doroszewskiego PWN [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2022-08-10] (pol.).
 3. wandalizm - definicja, synonimy, przykłady użycia [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2024-06-02] (pol.).