Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2009-09

Nominacje (1-7 września 2009 r.)

Wybór arbitrów (8-21 września 2009 r.)

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 5 głosów poparcia i potwierdzili chęć kandydowania.

Zasady wyboru arbitrów

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • 500 edycji w polskojęzycznej Wikipedii,
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 czerwca 2009 roku (3 miesiące przed nominacjami).

Arbitrami zostaje pięciu kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania.
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo głos wstrzymujący).

  • wybrani arbitrzy zastąpią pięciu arbitrów, którym kończy się kadencja i będą oni sprawowali funkcję arbitrów przez najbliższy rok, czyli do września 2010 roku.
  • dodatkowo wybrana zostanie szósta osoba na okres jednej kadencji (pół roku – do wyborów w marcu 2010) w zastępstwie odchodzącego arbitra (Przykuty).
  • w razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, przechodzi kandydat o dłuższym stażu w Wikipedii.

Głosowanie

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 21 wrz 2009 (CET)
Głosowanie zakończone
Kandydat Za Przeciw Wstrzymuje się Netto
Gytha 90 1 1 89
Pablo000 62 6 0 56
Loraine 64 8 2 56
Margoz 59 4 0 55
Karol007 56 3 2 53
Kicior99 57 8 4 49
Adamt 63 15 3 48
Nemo5576 29 1 2 28
Masti 41 13 1 28
Mat86 25 0 1 25
Bacus15 28 5 1 23
JDavid 29 8 2 21
Laforgue 29 14 0 15
Mrug 14 0 2 14
Zwiadowca21 13 2 1 11
Stefaniak 9 1 0 8
Albertus teolog 32 29 1 3
Klondek 6 19 3 -13
wszystkie głosy +/- na jednej stronie