Złota Bulla Karola IV

Złota Bulla Karola IV a. Złota Bulla Norymberska (łac. Bulla Aurea, niem. Goldene Bulle, wł. Bolla d’oro) – jeden z głównych aktów prawnych określających ustrój Świętego Cesarstwa Rzymskiego; wydany w randze złotej bulli cesarskiej 10 stycznia 1356 przez Karola IV Luksemburskiego. Bulla została przyjęta na Sejmie Rzeszy w Norymberdze i zatwierdzona w Metz 25 grudnia tegoż roku. Uznawana za akt protokonstytucyjny, który ustalił podstawowe prerogatywy Sejmu Rzeszy oraz ordynację elekcji cesarzy poprzez wprowadzenie siedmiu stałych, dziedzicznych i nieusuwalnych elektorów. Określała też sukcesję w krajach Rzeszy rządzonych przez świeckich elektorów, ustalając primogeniturę męską. Przestała obowiązywać w 1806 w wyniku powołania Związku Reńskiego w miejsce Cesarstwa.

Pieczęć przy trewirskiej kopii Złotej Bulli
Pierwsza karta Złotej Bulli (kopia z 1400 roku)

W 2013 została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata[1].

Elektorzy edytuj

Osobny artykuł: Elektorzy Rzeszy.

Bulla wprowadzała mandat elektora Rzeszy. Był on przydzielony siedmiu władcom państw wchodzących w skład Cesarstwa: królowi Czech i po jednym władcy dla każdego z „księstw narodowych” Rzeszy. Odtąd elektorzy sprawowali stałe urzędy dworu monarchy. Akt nadawał dziedziczność urzędów i prawo nieusuwalności tytułów ziemskich ich właścicielom. Ponadto ujednolicono primogenituralną zasadę sukcesji w świeckich państwach elektorskich, przy zasadzie rozdzielności rządów, ograniczając możliwość zawarcia przez elektora unii personalnej przez kraje znajdujące się w różnych „księstwach narodowych”, ale przy zachowaniu niepodzielności ziem elektorskich. Elektorzy uzyskali również prawo majestatu, tj. ceremoniał równy królom. Dla zapewnienia niezależności uzyskali również privilegium de non appellando – najwyższe sądownictwo z zakazem apelowania do króla (cesarza), oskarżenia poddanych przeciw elektorom mógł rozstrzygać tylko Sejm Rzeszy, nie sam król. Elektorowie mieli tworzyć osobną kurię Sejmu Rzeszy, która uzyskała prawo do formułowania projektów ustaw do rozpatrzenia przez Sejm Rzeszy – na równi z królem (cesarzem).

Klasa Elektor Urząd dworski Księstwo kamienne
elektorzy duchowni Arcybiskup Trewiru Arcykanclerz Burgundii pierwszy elektor kościelny
Arcybiskup Moguncji Arcykanclerz Niemiec drugi elektor kościelny
Arcybiskup Kolonii Arcykanclerz Włoch trzeci elektor kościelny
elektorzy świeccy Król Czech cześnik Rzeszy elektor Bawarczyków
Hrabia palatyn reński skarbnik Rzeszy elektor Franków
Książę Saksonii-Wittenbergi marszałek Rzeszy elektor Sasów
Margrabia Brandenburgii komornik Rzeszy elektor Szwabów

Pozostałe postanowienia edytuj

Bulla wprowadzała następujące postanowienia:

Przypisy edytuj