Zieleń paryska

związek chemiczny

Zieleń paryska (zieleń szwajnfurcka) – organiczny związek chemiczny, sól podwójna kwasu octowego, kwasu metaarsenowego(III) i miedzi na +2 stopniu utlenienia. Jest to zielone krystaliczne ciało stałe, słabo rozpuszczalne w wodzie. Stosowana jako insektycyd[4], np. przeciwko stonce ziemniaczanej (użycie w roku 1867), a także do konserwacji drewna[5].

Zieleń paryska
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H6As6Cu4O16
Inne wzory 3Cu(AsO2)3·Cu(CH3COO)2
Masa molowa 1013,79 g/mol
Wygląd zielony krystaliczny proszek[1]
Identyfikacja
Numer CAS 12002-03-8
PubChem 22833492
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Zieleń paryska (ZVG: 570168) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-09-29].
  2. a b Department of Chemistry, The University of Akron: Copper acetoarsenite (ang.). [dostęp 2011-09-29].
  3. a b związki arsenu z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  4. Mały słownik chemiczny. Jerzy Chodkowski (red.). Wyd. V. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976.
  5. zieleń paryska, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2011-08-12].