Zwierzęta wymarłe na wolności

lista w projekcie Wikimedia
Kategoria zagrożenia (CKGZ)
EX EW CR EN VU NT LC
Horizontal rule line (black-blue).gif
Kategoria: wymarły na wolności

Zwierzęta wymarłe na wolnościgatunki zwierząt uznane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów za wymarłe w stanie dzikim (extinct in the wild), czyli niewystępujące już w stanie dzikim w całym obszarze swego naturalnego występowania. Pojedyncze osobniki lub grupy osobników takiego gatunku żyją jeszcze w niewoli, zwykle w ogrodach zoologicznych.

Sortowanie alfabetyczne przyciskami w nagłówkach kolumn

Nazwa systematyczna Nazwa zwyczajowa Rodzina Gromada
Allotoca goslinei żyworódkowate promieniopłetwe
Anaxyrus baxteri ropuchowate płazy
Aylacostoma chloroticum Thiaridae ślimaki
Aylacostoma guaraniticum Thiaridae ślimaki
Aylacostoma stigmaticum Thiaridae ślimaki
Corvus hawaiiensis wrona ogorzała, kruk ogorzały krukowate ptaki
Cryptoblepharus egeriae scynkowate zauropsydy
Cyanopsitta spixii ara modra papugowate ptaki
Cyprinodon alvarezi karpieniec Alvareza karpieńcowate promieniopłetwe
Cyprinodon longidorsalis karpieńcowate promieniopłetwe
Cyprinodon veronicae karpieńcowate promieniopłetwe
Elaphurus davidianus milu chiński, milu, jeleń milu, jeleń Davida jeleniowate ssaki
Lepidodactylus listeri gekonowate zauropsydy
Leptogryllus deceptor świerszczowate owady
Mitu mitu czubacz garbonosy czubacze ptaki
Nectophrynoides asperginis ropuchowate płazy
Notropis amecae karpiowate promieniopłetwe
Oncorhynchus kawamurae łososiowate promieniopłetwe
Oryx dammah oryks szablorogi wołowate ssaki
Partula dentifera Partulidae ślimaki
Partula faba Partulidae ślimaki
Partula hebe Partulidae ślimaki
Partula mirabilis Partulidae ślimaki
Partula mooreana Partulidae ślimaki
Partula nodosa Partulidae ślimaki
Partula rosea Partulidae ślimaki
Partula suturalis Partulidae ślimaki
Partula tohiveana Partulidae ślimaki
Partula tristis Partulidae ślimaki
Partula varia Partulidae ślimaki
Skiffia francesae żyworódkowate promieniopłetwe
Stenodus leucichthys białorybica łososiowate promieniopłetwe
Thermosphaeroma thermophilum Sphaeromatidae pancerzowce
Todiramphus cinnamominus łowczyk cynamonowy zimorodkowate ptaki
Xiphophorus couchianus piękniczkowate promieniopłetwe
Xiphophorus meyeri zmienniak Meyera piękniczkowate promieniopłetwe
Zenaida graysoni gołębiak kasztanowaty gołębiowate ptaki

Zobacz teżEdytuj