1-Butyn

związek chemiczny

1-Butyn (but-1-yn), C
4
H
6
organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony z szeregu homologicznego alkinów. Jeden z dwóch izomerów butynu – drugim jest 2-butyn.

1-Butyn
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H6
Inne wzory CH≡CCH
2
CH
3
Masa molowa 54,09 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz o zapachu podobnym do acetylenu[1]
Identyfikacja
Numer CAS 107-00-6
PubChem 7846[2]
Podobne związki
Podobne związki 2-butyn, buten
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W warunkach normalnych jest łatwopalnym, bezbarwnym gazem, który tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. Wiązanie potrójne czyni go reaktywnym podobnie do innych alkinów. Łatwo ulega reakcjom addycji, np. z fluorowcami.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j k l 1-Butyn (ZVG: 25020) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2017-01-26].
  2. 1-Butyn (CID: 7846) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c d CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, s. 3-88, 9-60, ISBN 978-1-4987-5429-3.
  4. a b 1-Butyn (nr 633755) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2017-01-26].
  5. 1-Butyn (nr 633755) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych (ze względu na zmianę sposobu wywołania karty charakterystyki, aby pobrać kartę dla obszaru USA, na stronie produktu należy zmienić lokalizację na "United States" i ponownie pobrać kartę). [dostęp 2017-01-26].