1993 w Wojsku Polskim

Kalendarium Wojska Polskiego 1993 – strona przedstawia wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1993.

Luty edytuj

19 lutego

 • podpisano ustawę o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Marzec edytuj

8 marca

Kwiecień edytuj

1 kwietnia

6 kwietnia

 • na poligonie Czerwony Bór trwało ćwiczenia taktyczne batalionu Nadwiślańskich Jednostek MSW ze strzelaniem amunicją bojową. Strzelania obserwowali: prezydent RP Lech Wałęsa, wicepremier Henryk Goryszewski, minister SWi Andrzej Milczanowski, parlamentarzyści, szef Sztabu Generalnego WP gen, broni Tadeusz Wilecki i wiceminister ON Bronisław Komorowski[3]

24 kwietnia

 • szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jerzy Milewski przebywał wśród lotników 6 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego. Minister odbył lot na samolocie SU-22 i spotkał się z kadrą zawodową[3]

Maj edytuj

8 maja

11 maja

 • na morskim poligonie lotniczym z pilotami 1 pułku lotnictwa myśliwskiego spotkał się wicepremier Henryk Goryszewski. Wspólnie z pilotem roku kpt. Chołujem wykonał lot na samolocie MiG-29[3]

1113 maja

 • na poligonie drawskim odbyło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem "Aladyn 93". Ćwiczyły sztaby i dowództwa jednostek 8 Dywizji Zmechanizowanej we współdziałaniu z wojewódzkimi sztabami wojskowymi ze Szczecina, Koszalina i Słupska oraz grupy operacyjne z urzędów wojewódzkich Koszalina i Słupska. Ćwiczeniem kierował dowódca POW gen. dyw. Tadeusz Bazydło[3]

14 maja

 • na nowym trałowcu bazowym ORP "Wigry" podniesiono banderę. Matką chrzestną była Maria Buczma[3]

15 maja

 • 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego otrzymał nazwę wyróżniającą "Warszawa" i imię gen. bryg. Stefana Pawlikowskiego. Przejął też tradycje bojowe wszystkich jednostek lotnictwa myśliwskiego, które nosiły nazwę "warszawskich" lub "kościuszkowskich"[3]
 • na rynku w Opolu 102 Pułk Zmechanizowany przejął tradycje:
1, 2, 3 dywizjonów i szwadronów samochodów pancernych z lat 1920-1930, 4 Dywizjonu Pancernego z lat 1930-1933, 4 Batalionu Pancernego im. Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza z lat 1933-1939 oraz 4 Pułku Pancernego „Skorpion” z lat 1942-1947[3]

31 maja

 • ćwiczących na drawskim poligonie żołnierzy 8 Dywizji Zmechanizowanej odwiedzili: wicepremier Henryk Goryszewski, minister ON Janusz Onyszkiewicz wraz z wiceministrami Komorowskim i Grudzińskim. Goście obserwowali ćwiczenie taktyczne batalionu 32 pułku zmechanizowanego oraz strzelania czołgistów i piechoty 16 pułku zmechanizowanego, pokazy sprzętu lotniczego oraz sprzętu wojsk lądowych polskiej produkcji[3]

Czerwiec edytuj

2 czerwca

 • trwały ćwiczenia Marynarki Wojennej p.k. "Rekin 93".Żołnierzy odwiedzili minister stanu Jerzy Milewski i szef Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusz Wilecki[3]

3 czerwca

 • na poligonie morskim w Ustce zakończyły się pierwsze ostre strzelania do celów powietrznych rakietami średniego zasięgu jednostek rakietowych z Czech, Węgier i Polski[3]

21 czerwca

2123 czerwca

 • w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, na bazie 16 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Wielkopolskich, dowódca POW gen. dyw. Tadeusz Bazydło przeprowadził instruktażowo-metodyczne ćwiczenia pułkowe p.k. "Agat 93"[3]

24 czerwca

 • w Akademii Obrony Narodowej przebywała delegacja analogicznej uczelni sił zbrojnych Indii. Goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną oraz funkcjonowaniem uczelni. Zwiedzili też 1 pułk zmechanizowany[3]

? czerwca

 • po raz pierwszy polski okręt ORP "Lech" uczestniczył w międzynarodowych manewrach Baltops na Bałtyku[5].

Lipiec edytuj

6 lipca

15 lipca

 • na Polach Grunwaldzkich, w obecności ministrów Janusza Onyszkiewicza i A. Butkevićiusa dokonano przekazania nowo tworzonej armii litewskiej 10 transporterów opancerzonych, karabiny maszynowe oraz inne uzbrojenie i wyposażenie[6]

21 lipca

23 lipca

31 lipca

Sierpień edytuj

11 sierpnia

2425 sierpnia

 • amerykański zespół inspekcyjny przeprowadził w 10 pułku zmechanizowanym w Opolu kontrolę przestrzegania traktatu "O konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie"[6]

25 sierpnia

28 sierpnia

Wrzesień edytuj

4 września

 • w 50. rocznicę swego powstania, 1 Mazurska Brygada Artylerii Armat im. Generała Józefa Bema przejęła dziedzictwo tradycji swoich poprzedniczek[6]

12 września

 • na Skarpie Potockiej na Żoliborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika 27 Wołyńskiej Dywizji AK i ofiar masowej eksterminacji Polaków na Wołyniu oraz wręczenie sztandaru środowisku żołnierzy dywizji
 • w Kamiennej Starej spoczęły prochy, zmarłego w 1954 roku, dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty gen. bryg. Nikodama Sulika i jego żony Anieli, które powróciły do kraju z londyńskiego cmentarza Brompton[6]

1317 września

 • w Wielkiej Brytanii i Polsce trwały uroczystości ekshumacji i powrotu do kraju prochów Nnaczelnego wodza gen. broni Władysława Sikorskiego. W kościele św. Magdaleny w Newark generała pożegnali: były prezydent Rządu RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, były dowódca 1 Dywizji Pancernej gen. J. Sobolewski, minister w rządzie Wielkiej Brytanii D. Hogg, prezes Zjednoczenia Polskiego w Anglii Z. Szkopiak. Z wojskowej bazy w Waddington prochy generała powróciły do kraju. W mszy żałobnej w katedrze polowej WP uczestniczyli: prezydent RP L. Wałęsa, premier H. Suchocka, ministrowie J. Onyszkiewicz i J. Milewski, szef Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusz Wilecki, dowódcy OW i RSZ, generalicja. Naczelnego Wodza pożegnał w katedrze prymas Polski kardynał Józef Glemp. Na pokładzie wojskowego śmigłowca trumnę przewieziono do Krakowa. Z kościoła Mariackiego na Wawel w kondukcie pogrzebowym uczestniczyli: prezydent RP Lech Wałęsa, Filip ks. Edynburga, premier Hanna Suchocka, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, biskupi z prymasem Józefem Glempem, generalicja z szefem Sztabu Generalnego gen. broni T. Wileckim, władze Krakowa, poczty sztandarowe. Przy dźwiękach srebrnych dzwonów wawelskich trumna z prochami spoczęła na Wawelu w krypcie św. Leonarda[6].

15 września

17 września

 • prezydent Lech Wałęsa przyjął w Belwederze meldunek pełnomocnika rządu rosyjskiego ds. pobytu wojsk rosyjskich w Polsce gen. płk. L. Kowalewa o opuszczeniu Polski przez ostatnią 21-osobową grupę żołnierzy Federacji Rosyjskiej[6]

25 września

25 września

Listopad edytuj

30 listopada

Grudzień edytuj

8 grudnia

Przypisy edytuj

 1. a b Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 268
 2. Decyzja nr 14/MON z 8 marca 1993 roku
 3. a b c d e f g h i j k l Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 4/1993. s. 309-313. 
 4. Decyzja nr 39/MON z 21 czerwca 1993 roku
 5. Robert Rochowicz, Andrzej Kiński, Międzynarodowe ćwiczenia morskie BALTOPS'97, "Nowa Technika Wojskowa" nr 7/1997, s. 58
 6. a b c d e f g h i j k l m n Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1i2/94. s. 267-272. 
 7. Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 059 z 21 lipca 1993
 8. Decyzja nr 48/MON z 23 lipca 1993 roku
 9. a b 1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema
 10. a b c d Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 269

Bibliografia edytuj

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 267-273. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 2, 4, 1993. Warszawa: Wydawnictwo "Czasopisma Wojskowe". ISSN 0043-7182. 
 • Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1/2, 1994. Warszawa: Wydawnictwo "Czasopisma Wojskowe". ISSN 0043-7182.