Benzen Dewara

związek chemiczny

Benzen Dewara, C6H6organiczny związek chemiczny z grupy olefin, nietrwały bicykliczny dien, nienasycony izomer benzenu, o budowie zaproponowanej w 1867 roku przez Jamesa Dewara jako jedna z 7 możliwych struktur dla benzenu. W temperaturze pokojowej jego czas połowicznego rozpadu wynosi 2 dni[1].

Benzen Dewara
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C6H6
Masa molowa 78,11 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 5649-95-6
PubChem 98808

Otrzymany jako pochodna tert-butylowa w 1962 roku[2], a jako związek niepodstawiony w 1963 roku przez fotolizę cis-1,2-dihydro pochodnej bezwodnika ftalowego i utlenienie produktu fotolizy za pomocą tetraoctanu ołowiu[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Małgorzata Galus: Tablice chemiczne. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2008. ISBN 978-83-7350-105-8.
  2. E.E. Van Tamelen, S.P. Pappas, Chemistry of Dewar Benzene. 1,2,5-Tri-t-Butylbicyclo[2.2.0]Hexa-2,5-Diene, „Journal of the American Chemical Society”, 84 (19), 1962, s. 3789–3791, DOI10.1021/ja00878a054, ISSN 0002-7863.c?
  3. Eugene E. van Tamelen, Socrates P. Pappas, Bicyclo [2.2.0]hexa-2,5-diene, „Journal of the American Chemical Society”, 85 (20), 1963, s. 3297–3298, DOI10.1021/ja00903a056, ISSN 0002-7863.c?