Związki nienasycone

związek chemiczny, w którym występuje co najmniej jedno wiązanie wielokrotne

Związki nienasyconezwiązki chemiczne, których cząsteczki zawierają jedno lub więcej wiązań wielokrotnych, podwójnych (np. >C=C<, >C=C=C<, −N=N−, >Si=C<, >Si=Si<) lub potrójnych (−C≡C−, −Si≡Si−)[1][2].

Przykładem związków nienasyconych są np. alkeny, alkiny, aldehydy, kwasy tłuszczowe i ich pochodne, np. estry lub nitryle, ketony, związki diazowe, dieny. Charakterystyczną cechą związków nienasyconych jest zdolność do reakcji przyłączania wodoru lub fluorowców i przechodzenia w związki nasycone. Związki nienasycone łatwo polimeryzują, przez co są stosowane w przemyśle chemicznym do otrzymywania tworzyw sztucznych[3][1].

Przykłady związków nienasyconychEdytuj

Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny SMILES Nazwa związku
C2H4 CH2=CH2 C=C eten
C2H2 CH≡CH C#C etyn (acetylen)
C3H4O CH2=CH–CHO C=CC=O akroleina
C3H5NO CH2=CH–CO(NH2) NC(=O)C=C akrylamid
C3H3N CH2=CH−C≡N C=CC#N akrylonitryl
C3H4O HC≡C−CH2−OH lub HO−CH2−C≡CH C#CCO lub OCC#C alkohol propargilowy
C4H3N CH3−C≡N CC#N acetonitryl
C3H4O2 CH2=CH–COOH OC(=O)C=C kwas akrylowy
C4H6O2 CH3−COO−CH=CH2 C=COC(C)=O octan winylu
C8H8 C6H5–CH=CH2 C=CC1=CC=CC=C1 styren
C4H6 CH2=CH−CH=CH2 C=CC=C 1,3-butadien
C4H6 CH2=C=CH2−CH3 C=C=CC 1,2-butadien
C5H8 CH2=CH−C(CH3)=CH2 C=C(C)C=C lub CC(=C)C=C izopren
C10H12O CH3−O−C6H4−CH=CH−CH3 CC=CC1=CC=C(OC)C=C1 anetol
C9H8O C6H5−CH=CHCHO cynamal
C9H8O2 C6H5−CH=CH−COOH kwas cynamonowy
C4H4O4 HOOC−CH=CH−COOH OC(=O)/C=C\C(O)(=O) kwas maleinowy
C14H12 C6H5CH=CHC6H5 c1(/C=C/c2ccccc2)ccccc1 stylben
C4H8N2O CC=NN(C)C=O gyromitryna

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Encyklopedia techniki CHEMIA. Warszawa: WNT, 1965.
  2. Raabe, Gerhard, Michl, Josef. Multiple bonding to silicon. „Chemical Reviews”. 85 (5), s. 419-509, 1985. DOI: 10.1021/cr00069a005. 
  3. Jerzy Chodkowski (red.): Mały słownik chemiczny. Wyd. V. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976.