DCF77sygnał radiowy, wzorzec czasu. Nadawany w paśmie fal długich na częstotliwości 77,5 kHz z miejscowości Mainflingen, około 25 km na południowy wschód od Frankfurtu nad Menem w Niemczech.

Anteny nadawcze sygnału DCF77 w Mainflingen

Sygnał ten jest stabilizowany za pomocą cezowego zegara atomowego znajdującego się w laboratoriach Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w Brunszwiku. Nadajnik w Mainflingen nadaje z mocą 50 kW, dzięki czemu zasięg sygnału rozciąga się w promieniu do 2000 km od nadajnika i obejmuje swoim zasięgiem Europę Zachodnią i Środkową.

Teoretyczna dokładność zastosowanego zegara atomowego to różnica 1 sekundy na 1 milion lat pracy.

Zastosowanie edytuj

 
Zegar domowy „radio controlled” – synchronizowany radiowo
 
Zasięg sygnału DCF77
 
Casio Wave Ceptor WV-200DE – zegarek naręczny synchronizowany drogą radiową

Sygnał DCF77 stosuje się wszędzie tam gdzie potrzebna jest dokładna synchronizacja czasu, na przykład w kolejnictwie, stacjach radiowych i telewizyjnych, systemach komputerowych, łączności i przemyśle. Sygnał DCF77 stosuje się także do synchronizacji zegarów domowych, a nawet niektórych zegarków na rękę. Urządzenia korzystające z sygnału DCF77 mogą automatycznie przestawiać się z czasu letniego na czas zimowy i odwrotnie. Ze względu na wspólną z Niemcami strefę czasową z sygnału DCF77 można z powodzeniem korzystać w Polsce.

Sposób kodowania sygnału DCF77 edytuj

 
Kodowanie amplitudowe sygnału DCF77.

Informacje kodowane są w ramce danych (zwanej też pakietem telekomunikacyjnym) o rozmiarze 59 bitów, z transferem 59 bitów na minutę (efektywnie 0,98333 bodów). Transmisja kolejnych ramek zaczyna się w każdej zerowej sekundzie. Każde zero kodowane jest impulsem o czasie trwania 100 ms, natomiast każda jedynka to impuls trwający 200 ms. Aby uchronić urządzenia korzystające z tego sygnału przed błędami powstającymi podczas zakłóceń radiowych dodano bity parzystości dla informacji czasowej. Transmisja danych dotyczy każdej następnej minuty.

Znaczenie bitów:

Bit
(sekunda)
Znaczenie
0 początek transmisji, zawsze 0
1–14 informacje pogodowe (od listopada 2006)
15 antena normalna – 0, antena pomocnicza – 1
16 normalnie – 0, zapowiedź zmiany czasu (przez godzinę przed zmianą) – 1
17–18 czas zimowy – 10, czas letni – 01 (w kolejności bity 18, 17)
19 normalnie – 0, zapowiedź dodatkowej sekundy – 1
20 start informacji czasowej, zawsze 1
21–24 jednostki minut w BCD (w kolejności bity 24, 23, 22, 21)
25–27 dziesiątki minut w BCD (w kolejności bity 27, 26, 25)
28 bit parzystości dla bitów 21–27
29–32 jednostki godzin w BCD (w kolejności bity 32, 31, 30, 29)
33–34 dziesiątki godzin w BCD (w kolejności bity 34, 33)
35 bit parzystości dla bitów 29–34
36–39 jednostki dni miesiąca w BCD (w kolejności bity 39, 38, 37, 36)
40–41 dziesiątki dni miesiąca w BCD (w kolejności bity 41, 40)
42–44 dni tygodnia w BCD (1 = poniedziałek; 7 = niedziela) (w kolejności bity 44, 43, 42)
45–48 jednostki miesiąca w BCD (w kolejności bity 48, 47, 46, 45)
49 dziesiątki miesiąca w BCD
50–53 jednostki lat w BCD (w kolejności bity 53, 52, 51, 50)
54–57 dziesiątki lat w BCD (w kolejności bity 57, 56, 55, 54)
58 bit parzystości dla bitów 36–57
(59) brak impulsu – zapowiedź następnej ramki

Linki zewnętrzne edytuj