Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

lista w projekcie Wikimedia

Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • 1975
  • prof. dr hab. Stanisław Turski – matematyk (promocja − 2 października 1975)
  • dr Edmund Jan Osmańczyk – doktor nauk politycznych, pisarz, publicysta, korespondent (promocja − 2 października 1975)
 • 1977
  • generał brygady Jerzy Ziętek – wojewoda śląski, uczestnik powstań śląskich i drugiej wojny światowej (promocja – 1 października 1977)
  • prof. dr hab. Kazimierz Popiołek – historyk, pierwszy rektor Uniwersytetu Śląskiego (promocja – 1 października 1977)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski – chemik (promocja – 1 października 1977)
  • prof. dr hab. Witold Taszycki – historyk języka, badacz onomastyki i dialektologii historycznej (promocja – 5 października 1977)
  • prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski – geograf, geomorfolog (promocja – 5 października 1977)
 • 1978
 • 1985
  • prof. dr hab. Rudolf Ranoszek – egiptolog, semitolog, orientalista, filolog, asyrolog, hetytolog, sumerolog (promocja – 8 maja 1985)
  • prof. dr hab. Jan Szczepański – humanista, socjolog (promocja – 7 października 1985)
 • 1988
  • prof. dr hab. Manfred Lachs – prawnik (promocja – 3 października 1988)
 • 1992
  • Eugène Ionesco – humanista, pisarz, sceptyk i analityk współczesnej kultury cywilizacji i społeczeństwa (wręczenie aktu nadania – 27 listopada 1992 w Paryżu)
  • Hans-Dietrich Genscher – prawnik, ekonomista, polityk (promocja – 7 października 1992)
 • 1993
 • 1994
  • prof. dr Jean Nicod – geograf, geomorfolog (promocja – 7 lutego 1994)
  • prof. Richard Pipes – historyk, politolog, filozof (promocja – 19 maja 1994)
  • prof. Pierre Sadran – prawnik, politolog (promocja – 3 listopada 1994)
 • 1995
  • prof. dr hab. Stanisław Barańczak – poeta, tłumacz, krytyk i teoretyk literatury (promocja – 5 czerwca 1995)
  • prof. Douve Wesselin Fokkema – badacz sinologii, niderlandystyki, amerykanistyki, epoki modernizmu i postmodernizmu zachodnioeuropejskiego (promocja – 7 grudnia 1995)
 • 1996
 • 1997
  • Ryszard Kapuściński – pisarz, dziennikarz, reporter, publicysta (promocja – 17 października 1997)
  • prof. Jacques Derrida – filozof, twórca dekonstrukcjonizmu (promocja – 11 grudnia 1997)
 • 1999
  • Tadeusz Różewicz – poeta, dramatopisarz, prozaik, eseista (promocja – 22 stycznia 1999)
 • 2000
  • prof. DDr. H. C Dr. Franz Bydlinski – prawnik, cywilista (promocja – 6 kwietnia 2000)
 • 2001
  • prof. dr hab. Andrzej Lasota – matematyk (promocja – 10 listopada 2001)
 • 2003
  • prof. Józef Szajna – artysta malarz, grafik, scenograf, reżyser, teoretyk sztuki, pedagog, twórca teatru autorskiego (promocja – 22 maja 2003)
 • 2005
 • 2006
  • prof. zw. dr Wincenty Okoń – humanista, pedagog, dydaktyk, pedeutolog (promocja – 5 grudnia 2006)
 • 2007
  • prof. dr Johannes Georg Bednorz – fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1987 roku (promocja – 25 kwietnia 2007)
  • prof. Jerzy Stuhr – aktor teatralny i filmowy, reżyser (promocja – 9 listopada 2007)
  • abp dr Damian Zimoń – autor wybitnych dzieł o tematyce teologicznej i społecznej (promocja – 27 listopada 2007)
 • 2008
  • prof. Jon Ove Hagen – światowej sławy badacz lodowców i środowiska przyrodniczego obszarów polarnych (promocja – 20 maja 2008)
  • prof. dr hab. inż. Jan Węglarz – światowej sławy informatyk, twórca infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego w Polsce (promocja – 2 lipca 2008)
  • prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa – badaczka dziejów języka polskiego (promocja – 4 grudnia 2008)
  • prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański – językoznawca, współtwórca polskiej terminologii językoznawczej (promocja – 18 grudnia 2008)
 • 2010
  • Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek – polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, a od 14 lipca 2009 r. jego przewodniczący (promocja - 11 czerwca 2010)
  • Kardynał Zenon Grocholewski – prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, ekspert prawa kanonicznego, współtwórca obecnego Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła katolickiego (promocja - 25 listopada 2010)
 • 2011
  • prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – jeden z najwybitniejszych polskich cywilistów (promocja - 18 października 2011)
  • prof. dr hab. Walery Pisarek – prasoznawca i komunikolog (promocja - 7 grudnia 2011)
 • 2012
  • Sławomir Mrożek – polski dramaturg i prozaik (promocja - 23 marca 2012)
  • Wojciech Kilar – kompozytor, twórca utworów orkiestrowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych, muzyki filmowej, współtwórca polskiej szkoły awangardowej (promocja - 18 czerwca 2012)
  • Christian von Bar – profesor prawa cywilnego, prawa międzynarodowego oraz prawa porównawczego niemieckiego obszaru prawnego (promocja - 12 października 2012)
 • 2014
  • Zbigniew Kwieciński - humanista, twórca polskiej szkoły socjologii edukacji (promocja - 20 maja 2014)
  • Wojciech Radecki - prawnik, współtwórca polskiej nauki prawa ochrony środowiska (promocja - 16 czerwca 2014)
  • Tomas Tranströmer - poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2011 roku (promocja - 12 września 2014)
 • 2015
  • Szczepan Wesoły - opiekun i duszpasterz Polonii na świecie, delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji (promocja - 14 stycznia 2015)
  • Rainer Waser - specjalista z zakresu fizyki nieporządku w sieciach krystalicznych ciał stałych oraz światowej klasy ekspert z zakresu fizycznych mechanizmów przełączania rezystywnego w pojedynczych i podwójnych tlenkach metali przejściowych (promocja - 22 stycznia 2015)
  • Michał Heller - laureat nagrody J. Templetona, członek m.in.: Papieskiej Akademii Nauk, Obserwatorium Watykańskiego, European Society for the Study of Science and Theology, The Center for Theology and the Natural Sciences, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Astronomicznego i Towarzystwa Teologicznego, Kawaler Orderu Orła Białego i Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski (promocja - 11 marca 2015)
  • John M. Swales - humanista, uczony, twórca naukowych podstaw nowoczesnej analizy gatunków dyskursów wspólnoty akademickiej (promocja - 24 września 2015)
 • 2016
  • Maria Delaperrière ˜– badaczka nowoczesnej kultury i literatury polskiej, komparatystka, popularyzatorka kultury i literatury polskiej w kręgach zagranicznych badaczy i wśród czytelników, zwłaszcza w obszarze recepcji francuskiej (promocja ˜– 22 czerwca 2016)
 • 2017
  • Jerzy Mikułowski Pomorski – uczony, medioznawca i komunikolog, autor licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej (promocja ˜– 15 listopada 2017)

BibliografiaEdytuj

 • „Wyrósł z dobrego drzewa…”. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998.

Linki zewnętrzneEdytuj