Edmund Konrad Ignacy Antoni Józef Krasicki z Siecina[a] herbu Rogala (ur. 25 listopada 1808 w Bachórzcu, zm. 24 grudnia 1894 w Lisku) – polski hrabia, oficer, właściciel ziemski.

Edmund Krasicki
Ilustracja
kapitan
Data i miejsce urodzenia

25 listopada 1808
Bachórzec

Data i miejsce śmierci

24 grudnia 1894
Lisko

Przebieg służby
Siły zbrojne

Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego,
Gwardia Narodowa

Jednostki

4 Bateria Lekkokonna,
5 Pułk Strzelców Konnych

Główne wojny i bitwy

powstanie listopadowe,
Wiosna Ludów

Odznaczenia
Krzyż Wielki Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego

Życiorys

edytuj
 
Zamek w Lesku
 
Epitafium Edmunda Krasickiego w kościele leskim

Edmund Konrad Ignacy Antoni Józef Krasicki z Siecina[1][2][3] urodził się 25[4] listopada 1808 w Bachórzcu[1][5][6][7][8]. Był synem gen. Franciszka Ksawerego Krasickiego[7][9][8] (1774–1844) i Julii Teresy Wandalin-Mniszech (1777–1845). Miał brata Ksawerego (ur. 1800 lub 1802, zm. 1843, nie założył rodziny)[1][5]. Legitymował się tytułem hrabiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego[1][6][3][9].

Po wybuchu powstania listopadowego udał się do Warszawy, wstąpił do korpusu artylerii Wojsk Polskich i służył jako kanonier w 4 baterii lekkokonnej (w składzie Brygady Artylerii Lekkokonnej) pod dowództwem mjr. Józefa Bema[10][7][11]. Służył w stolicy[7]. Pełnił stanowisko bombardiera granatów sześciofuntowych, dokonując zniszczeń po stronie wroga[12]. Rozkazem z 10 sierpnia 1831 mianowany podporucznikiem i przeniesiony do 5 Pułku Strzelców Konnych, w szeregach którego dotrwał do końca powstania[7][13][14] (według innych źródeł był porucznikiem[1][5][8] w szeregach 5 Pułku Szwoleżerów[6][9][15]). Po jego upadku przeszedł z armią pod Górznem do Prus 6 października 1831[7]. W latach 70. był pomysłodawcą spisania pamiętników z czasu powstania listopadowego byłych uczestników, Wincentego Ścibora-Rylskiego, Tymona Bala, Mikołaja Korwina[16]. Swoje przeżycia powstańcze spisał w zeszycie zatytułowanym Moje wspomnienia z 1830-31 r., przechowywanym na zamku leskim[17].

W grudniu 1831 powrócił do majątku rodziców w Lisku. Po śmierci ojca objął tamtejsze gospodarstwo wraz z zamkiem leskim oraz odziedziczył inne dobra[7][9]. Został dziedzicem majątków rodzinnych: Bachórzec (od około 1838 do lat 70.)[18][19][20][21][22][23][b][1][c][5], Lisko (uprzednio właścicielem Liska był jego ojciec, figurujący jako Franz Krasicki[24][d], od około 1848 do lat 90.[25][26][27][28][29][30][31][32][1][33][34][35][5] i Posada Liska (od około 1856 do lat 90.)[26][27][28][29][36][37][38], Poraż (od około 1848 do lat 90.)[e][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49], a poza tym Bachońce (około 1853-1855)[50][19], Bezmiechowa Dolna[51][52][53][54][55][56], Choceń[57][58][59][60][61][62][63], Huzele[64][65][f][66][67][68], Kalnica Niżna[69][70][1][71][72] (w drugiej połowie lat 50. i w 60. w Szematyzmach wymieniany jako właściciel Kalnicy Górnej, prawdopodobnie zamiennie z Berezniackimi/Brześciańskimi[73][74][75],) Kamionki[76][73][74][77][75][70][78][72], Łukawica[79][80][81][82][83][84], Manasterzec z Podsobieniem[85][86][87][88][89][90], Podbukowina[91][92][g][93][h], Połchowa koło Bachórzca[94][42][95][i][96][j], Postołów i Postołowska Wola[97][98][44][45][99][47][100][38], Przedmieście[101], Serednie Wielkie[102][103][k][l], Słonne[m][104][n][o][105][p], Sukowate[106][107][q][108][109][110], Weremień i Łączki[111][112][r][113][114][115][14].

Podczas Wiosny Ludów w stopniu kapitana zorganizował w Lesku kompanię Gwardii Narodowej i dokonał jej uzbrojenia w karabiny skałkowe[9][116]. Po wybuchu powstania styczniowego organizował pomoc, gromadzenie funduszy i broni[117]. Wyprawił z Bachórca do walk późniejszych uczestników tej insurekcji[118].

Był członkiem Stanów Galicyjskich z grona magnatów[1][5][14]. Był członkiem Wydziału Krajowego (Landesausschuss) w grupie stanu panów w gronie hrabiów w latach od około 1839 do około 1861[119]. Jako właściciel Liska z przyległościami w 1873 był wyborcą uprawnionym do wyboru posła na Sejm Krajowy Galicji z większych posiadłości w okręgu wyborczym Sanok[120]. Był członkiem Rady c. k. powiatu liskiego, w 1867 wybrany jako reprezentant grupy większych posiadłości, od tego czasu sprawował stanowisko prezesa wydziału powiatowego[14] (określanego niekiedy marszałkiem[11])[121], około 1870 ponownie wybrany, tym razem z grupy gmin wiejskich, pozostawał prezesem wydziału przez około 10 kolejnych lat[122] (ponownie wybrany w 1874[123])[124], ponownie w 1877[125]. Następnie, od około 1881 do około 1890 pozostawał tylko członkiem rady, wybierany w tym dziesięcioleciu z grupy gmin wiejskich[126][15].

30 czerwca 1847 został mianowany czynnym członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego i pozostawał nim w kolejnych latach[127] oraz należał do oddziałów GTG: sanocko-lisko-brzozowsko-krośnieńskiego w latach 70. do około 1885[128] i następnie do sanocko-lisko-krośnieńskiego do końca życia[129]. Od około 1871 do około 1882 był prezesem (przełożonym) wydziału okręgowego w Lisku Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego[130].

W dniu 19 września 1880 na stacji kolejowej Lesko Łukawica witał podróżującego po Galicji cesarza Austrii Franciszka Józefa I[131].

9 lutego 1836 we Lwowie jego żoną została Maria Aniela Brzostowska z Brzostowa herbu Strzemię (1816-1903, córka podpułkownika wojsk polskich Michała Brzostowskiego z Mołotkowa i Konstancji z Krasickich herbu Rogala z Liska; dziedziczka dóbr Stratyn (w tym tamtejszy zamek), Białozórka, Bobulińce, Kujdanóws)[1][5][14]. Ich dziećmi byli Michał (1836-1917), Maria (1837-1855), Ignacy (1839-1924), Stanisław (1842-1887, właściciel dóbr Stratyn, nie założył rodziny)[132][5][14].

Był patronem (kolatorem) kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku[116]. Wspierał ludność wiejską[133][15][134]. Za życia uważano go za patriotę i miłośnika ludu[11]. Pod koniec życia 6 listopada 1893 dokonał zapisów (legatów) testamentowych, w których rozporządził swym majątkiem na szereg celów społecznych na rzecz Liska i okolicznych wsi, w tym miejscowych włościan i oficjalistów[11], m.in. polecił utworzyć kasy pożyczkowe dla niezamożnych gospodarzy religii rzymskokatolickiej pod nazwą „Kasa lub fundacja pożyczkowa polska imienia Tadeusza Kościuszki”[3]. Był znajomym Zygmunta Kaczkowskiego, który m.in. podjął spisanie jego nekrologu[9][135]. Zarządcą dóbr hrabiego Edmunda Krasickiego był Julian Smólski (powstaniec styczniowy, zm. 1898 w Kalnicy w wieku 57 lat)[136].

Edmund Krasicki zmarł w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 24 grudnia 1894 w Lisku w wieku 87 lat[11][3][15][137][14]. Został pochowany w tym mieście[6][138]. Edmund i Maria Aniela Krasiccy zostali upamiętnieni osobnymi epitafiami, ustanowionymi w kościele w Lesku[116]. Według inskrypcji na nich umieszczonych oboje zostali pochowani w Bachórzcu.

Jego wnukiem był August Krasicki, który poświęcił mu swój Dziennik z kampanji rosyjskiej Krasickiego Augusta, porucznika w Sztabie Komendy Polskich Legjonów 1914-1916, spisywany podczas służby w szeregach Legionów Polskich (wyd. 1934)[17].

Odznaczenia

edytuj
 • Krzyż Wielki Orderu św. Grzegorza Wielkiego (1886, przyznany przez papieża Leona XIII)[5][14]
 • Według Andrzeja Potockiego został odznaczony Orderem Virtuti Militari za udział w powstaniu listopadowym[139], czego nie potwierdziła publikacja pt. Xsięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów, tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymż roku Krzyżem Wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych[140].
 1. W ewidencji Cesarstwa Austrii był określany w języku niemieckim jako „Edmund Graf Krasicki”.
 2. Według stanu z 1886 właścicielem Bachórzca był Ignacy Krasicki. Skorowidz 1886 ↓, s. 11
 3. Według stanu z 1890 właścicielką Bachórzca była Elżbieta Krasicka. Skorowidz 1890 ↓, s. 4
 4. Franz Krasicki figurował jeszcze jako właściciel w Szematyzmie z 1848. Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1848. Lwów: 1848, s. 397.
 5. Do około 1848 jako właściciele Poraża figurowali Franz Karny i spadkobiercy Łempickich. Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1848. Lwów: 1848, s. 422.
 6. Według stanu z 1868 właścicielem był Stanisław Krasicki. Skorowidz 1868 ↓, s. 71
 7. Według stanu z 1868 właścicielem był Ignacy Krasicki. Skorowidz 1868 ↓, s. 163
 8. Według stanu z 1886 właścicielem ponownie był Ignacy Krasicki. Skorowidz 1886 ↓, s. 147
 9. Według stanu z 1868 właścicielem był Ignacy Krasicki. Skorowidz 1868 ↓, s. 165
 10. Według stanu z 1886 właścicielem był Ignacy Krasicki. Skorowidz 1886 ↓, s. 152
 11. Według stanu z 1868 właścicielem był Stanisław Krasicki. Skorowidz 1868 ↓, s. 193
 12. Według stanu z 1872 właścicielem był Stanisław Krasicki. Skorowidz 1872 ↓, s. 74 Według stanu z 1886 właścicielem był Stanisław Krasicki. Skorowidz 1886 ↓, s. 173
 13. Według stanu z 1855 właścicielką była Eleonora Krasicka. Skorowidz 1855 ↓, s. 201
 14. Według stanu z 1860 właścicielką była Maria Krasicka. Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 531.
 15. Według stanu z 1868 właścicielką była Maria Krasicka. Skorowidz 1868 ↓, s. 201
 16. Według stanu z 1886 właścicielem był Ignacy Krasicki. Skorowidz 1886 ↓, s. 179
 17. Według stanu z 1868 właścicielem był Stanisław Krasicki. Skorowidz 1868 ↓, s. 213
 18. Według stanu z 1868 właścicielem był Stanisław Krasicki. Skorowidz 1868 ↓, s. 235

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e f g h i j Rocznik szlachty (I) 1881 ↓, s. 246.
 2. Almanach 1908 ↓, s. 485.
 3. a b c d Kronika. „Gazeta Sanocka”. Nr 45, s. 4, 9 lutego 1896. 
 4. Almanach 1908 ↓, s. 486. Tu podano 26 listopada 1808.
 5. a b c d e f g h i Herbarz polski (12) 1908 ↓, s. 177.
 6. a b c d Józef Białynia Chołodecki: Cmentarzyska i groby naszych Bohaterów z lat 1794–1864 na terenie Wschodniej Małopolski. Lwów: Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów we Lwowie, 1928, s. 13.
 7. a b c d e f g Onufry Hieronim Kunaszowski: Życiorysy uczestników Powstania Listopadowego zebrane na pamiątkę obchodu jubileuszowego pięćdziesięcioletniej rocznicy tego powstania. Lwów: 1880, s. 120-121.
 8. a b c Fastnacht, Granatowski 1971 ↓, s. 210.
 9. a b c d e f Ks. Władysław Lutecki: Historie niektóre Ziemi Sanockiej. Warszawa: Wiadomości Turystyczne, 1938, s. 21.
 10. August. Dziennik 1934 ↓, s. 454.
 11. a b c d e Kronika. Nekrologia. „Gazeta Sanocka”. Nr 1, s. 3, 6 stycznia 1895. 
 12. Fastnacht, Granatowski 1971 ↓, s. 178-179.
 13. August. Dziennik 1934 ↓, s. 5, 36-37, 375.
 14. a b c d e f g h Almanach 1908 ↓, s. 486.
 15. a b c d Zmarli. „Gazeta Lwowska”. Nr 296, s. 3, 29 grudnia 1894. 
 16. Fastnacht, Granatowski 1971 ↓, s. 173.
 17. a b August. Dziennik 1934 ↓, s. 7.
 18. Do około 1838 jako właściciel Bachórzca figurował Ksawery Krasicki. Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1838. Lwów: 1838, s. 220.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1839. Lwów: 1839, s. 239.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1840. Lwów: 1840, s. 242.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1841. Lwów: 1841, s. 244.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1842. Lwów: 1842, s. 246.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1843. Lwów: 1843, s. 259.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1844. Lwów: 1844, s. 256.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1845. Lwów: 1845, s. 272.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1846. Lwów: 1846, s. 276.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1847. Lwów: 1847, s. 283.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1848. Lwów: 1848, s. 341.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1849. Lwów: 1849, s. 294.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1850. Lwów: 1850, s. 318.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1851. Lwów: 1851, s. 358.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1852. Lwów: 1852, s. 341.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1853. Lwów: 1853, s. 346.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1854. Lwów: 1854, s. 355.
 19. a b Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1855. Lwów: 1855, s. 272.
 20. Skorowidz 1855 ↓, s. 7.
 21. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1856. Lwów: 1856, s. 293.
  Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 405.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 309.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 339.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 347.
 22. Skorowidz 1868 ↓, s. 5.
 23. Skorowidz 1872 ↓, s. 1.
 24. Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1838. Lwów: 1838, s. 271.
 25. Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1849. Lwów: 1849, s. 352.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1850. Lwów: 1850, s. 376.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1851. Lwów: 1851, s. 417.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1852. Lwów: 1852, s. 400.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1853. Lwów: 1853, s. 405.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1854. Lwów: 1854, s. 413.
  Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1855. Lwów: 1855, s. 308.
  Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1856. Lwów: 1856, s. 308.
 26. a b Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 523.
 27. a b Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 409.
 28. a b Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 443.
 29. a b Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 451f.
 30. Skorowidz 1855 ↓, s. 116.
 31. Skorowidz 1868 ↓, s. 117.
 32. Skorowidz 1872 ↓, s. 45.
 33. Skorowidz 1886 ↓, s. 108.
 34. Skorowidz 1890 ↓, s. 108.
 35. Obwieszczenie. „Gazeta Lwowska”. Nr 264, s. 10, 19 listopada 1893. 
 36. Skorowidz 1872 ↓, s. 45, 65.
 37. Skorowidz 1886 ↓, s. 154.
 38. a b Skorowidz 1890 ↓, s. 162.
 39. Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1849. Lwów: 1849, s. 378.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1850. Lwów: 1850, s. 402.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1851. Lwów: 1851, s. 443.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1852. Lwów: 1852, s. 426.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1853. Lwów: 1853, s. 431.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1854. Lwów: 1854, s. 439.
  Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1855. Lwów: 1855, s. 325.
 40. Skorowidz 1855 ↓, s. 169.
 41. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1856. Lwów: 1856, s. 315.
 42. a b Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 575.
 43. Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 457.
 44. a b Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 495.
 45. a b Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 503.
 46. Skorowidz 1868 ↓, s. 169.
 47. a b Skorowidz 1872 ↓, s. 65.
 48. Skorowidz 1886 ↓, s. 153.
 49. Skorowidz 1890 ↓, s. 160.
 50. Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1854. Lwów: 1854, s. 354.
 51. Skorowidz 1855 ↓, s. 13.
 52. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 411.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 313.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 345.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 353.
 53. Skorowidz 1868 ↓, s. 9.
 54. Skorowidz 1872 ↓, s. 4.
 55. Skorowidz 1886 ↓, s. 16.
 56. Skorowidz 1890 ↓, s. 8.
 57. Skorowidz 1855 ↓, s. 32.
 58. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 431.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 331.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 363.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 371.
 59. Skorowidz 1868 ↓, s. 29.
 60. Skorowidz 1872 ↓, s. 12.
 61. Skorowidz 1886 ↓, s. 34.
 62. Skorowidz 1890 ↓, s. 28.
 63. Choceń podlega pod Średnie Wielkie.
 64. Skorowidz 1855 ↓, s. 67.
 65. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 477.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 369.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 403.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 411.
 66. Skorowidz 1872 ↓, s. 28.
 67. Skorowidz 1886 ↓, s. 69.
 68. Skorowidz 1890 ↓, s. 68.
 69. Skorowidz 1855 ↓, s. 82.
 70. a b Skorowidz 1872 ↓, s. 32.
 71. Skorowidz 1886 ↓, s. 79.
 72. a b Skorowidz 1890 ↓, s. 80.
 73. a b Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 489.
 74. a b Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 381.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 413.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 421.
 75. a b Skorowidz 1868 ↓, s. 83.
 76. Skorowidz 1855 ↓, s. 83.
 77. Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 415.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 423.
 78. Skorowidz 1886 ↓, s. 80.
 79. Skorowidz 1855 ↓, s. 122.
 80. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 529.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 415.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 449.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 457.
 81. Skorowidz 1868 ↓, s. 121.
 82. Skorowidz 1872 ↓, s. 46.
 83. Skorowidz 1886 ↓, s. 112.
 84. Skorowidz 1890 ↓, s. 116.
 85. Skorowidz 1855 ↓, s. 136.
 86. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 533.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 419.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 455.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 463.
 87. Skorowidz 1868 ↓, s. 125.
 88. Skorowidz 1872 ↓, s. 48.
 89. Skorowidz 1886 ↓, s. 117.
 90. Skorowidz 1890 ↓, s. 120, 156.
 91. Skorowidz 1855 ↓, s. 163.
 92. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 369.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 451.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 487.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 495.
 93. Skorowidz 1872 ↓, s. 62.
 94. Skorowidz 1855 ↓, s. 168.
 95. Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 455.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 493.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 501.
 96. Skorowidz 1872 ↓, s. 64.
 97. Skorowidz 1855 ↓, s. 170.
 98. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 579.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 459.
 99. Skorowidz 1868 ↓, s. 171.
 100. Skorowidz 1886 ↓, s. 155.
 101. Skorowidz 1855 ↓, s. 173.
 102. Skorowidz 1855 ↓, s. 193.
 103. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 601.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 477.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 515.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 523.
 104. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 609.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 485.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 523.
 105. Skorowidz 1872 ↓, s. 76.
 106. Skorowidz 1855 ↓, s. 213.
 107. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 623.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 497.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 535.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 543.
 108. Skorowidz 1872 ↓, s. 81.
 109. Skorowidz 1886 ↓, s. 189.
 110. Skorowidz 1890 ↓, s. 204.
 111. Skorowidz 1855 ↓, s. 234.
 112. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 645.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 517.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 557.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 565.
 113. Skorowidz 1872 ↓, s. 88.
 114. Skorowidz 1886 ↓, s. 207.
 115. Skorowidz 1890 ↓, s. 224.
 116. a b c Józef Budziak. Leskie cmentarze. „Nowiny”. Nr 255, s. 4, 31 października, 1, 2 listopada 1986. 
 117. Maciej Augustyn. Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym. „Bieszczad”. Nr 6, s. 152, 1999. 
 118. August. Dziennik 1934 ↓, s. 9-10.
 119. Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1840. Lwów: 1840, s. 170.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1841. Lwów: 1841, s. 172.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1842. Lwów: 1842, s. 173.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1843. Lwów: 1843, s. 184.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1844. Lwów: 1844, s. 178.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1845. Lwów: 1845, s. 193.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1846. Lwów: 1846, s. 192.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1847. Lwów: 1847, s. 198.
  Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1848. Lwów: 1848, s. 239.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1849. Lwów: 1849, s. 196.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1850. Lwów: 1850, s. 212.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1851. Lwów: 1851, s. 239.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1852. Lwów: 1852, s. 225.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1853. Lwów: 1853, s. 228.
  Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1854. Lwów: 1854, s. 235.
  Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1855. Lwów: 1855, s. 259.
  Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1856. Lwów: 1856, s. 149.
  Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 149.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 101.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 110.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 107.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1861. Lwów: 1861, s. 160.
 120. Lista wyborców uprawnionych do wyboru posła sejmowego z większych posiadłości. „Gazeta Lwowska”. Nr 248, s. 5, 23 października 1873. 
 121. Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1868. Lwów: 1868, s. 401.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1869. Lwów: 1869, s. 257.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1870. Lwów: 1870, s. 264.
 122. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 263.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1872. Lwów: 1872, s. 259.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1873. Lwów: 1873, s. 257.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1874. Lwów: 1874, s. 281, 282.
 123. Wynik wyborów do Rad powiatowych. „Gazeta Lwowska”. Nr 91, s. 2, 22 kwietnia 1874. 
 124. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1875. Lwów: 1875, s. 280, 281.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1876. Lwów: 1876, s. 286, 287.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1877. Lwów: 1877, s. 265.
 125. Wiadomości urzędowe. Mianowania. „Przegląd Sądowy i Administracyjny”. Nr 41, s. 335, 10 października 1877. 
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1878. Lwów: 1878, s. 253.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1879. Lwów: 1879, s. 242.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1880. Lwów: 1880, s. 248.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1881. Lwów: 1881, s. 247, 248.
 126. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882. Lwów: 1882, s. 250.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1883. Lwów: 1883, s. 254.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1884. Lwów: 1884, s. 233.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1885. Lwów: 1885, s. 233.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1886. Lwów: 1886, s. 233.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1887. Lwów: 1887, s. 233.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: 1888, s. 233.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: 1889, s. 259.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 259.
 127. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lwów: 1857, s. 360.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858. Lwów: 1858, s. 254.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lwów: 1859, s. 272.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860. Lwów: 1860, s. 275.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1863. Lwów: 1863, s. 432.
  Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1864. Lwów: 1864, s. 441.
 128. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1874. Lwów: 1874, s. 574.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1875. Lwów: 1875, s. 576.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1876. Lwów: 1876, s. 586.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1877. Lwów: 1877, s. 561.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1878. Lwów: 1878, s. 550.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1879. Lwów: 1879, s. 546.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1880. Lwów: 1880, s. 552.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1881. Lwów: 1881, s. 568.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882. Lwów: 1882, s. 570.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1883. Lwów: 1883, s. 570.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1884. Lwów: 1884, s. 554.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1885. Lwów: 1885, s. 554.
 129. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1886. Lwów: 1886, s. 554.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1887. Lwów: 1887, s. 555.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: 1888, s. 555.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: 1889, s. 647.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 647.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1891. Lwów: 1891, s. 647.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1892. Lwów: 1892, s. 648.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1893. Lwów: 1893, s. 649.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894. Lwów: 1894, s. 650.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 650.
 130. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1870. Lwów: 1870, s. 535.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 475.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1872. Lwów: 1872, s. 462.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1873. Lwów: 1873, s. 472.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1874. Lwów: 1874, s. 512.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1875. Lwów: 1875, s. 527.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1876. Lwów: 1876, s. 527.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1877. Lwów: 1877, s. 509.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1878. Lwów: 1878, s. 500.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1879. Lwów: 1879, s. 494.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1880. Lwów: 1880, s. 499.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1881. Lwów: 1881, s. 511.
  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882. Lwów: 1882, s. 512.
 131. Aleksander Nowolecki: Pamiątka podróży cesarza Franciszka Józefa I po Galicyi i dwudziesto-dniowego pobytu jego w tym kraju. Kraków: Wydawnictwo Czytelni Ludowej H. Nowoleckiego, 1881, s. 213.
 132. Rocznik szlachty (I) 1881 ↓, s. 246-247.
 133. Kronika. „Gazeta Lwowska”. Nr 168, s. 4, 25 lipca 1874. 
 134. Zmarli. „Kurjer Lwowski”. Nr 360, s. 4, 29 grudnia 1894. 
 135. Notatki literacko-artystyczne. Towarzystwo historyczne. „Gazeta Lwowska”. Nr 48, s. 3, 2 marca 1898. 
 136. Kronika. Zmarli. „Gazeta Lwowska”. Nr 54, s. 3, 9 marca 1898. 
 137. Kronika. Zmarli. „Kurjer Lwowski”. Nr 360, s. 4, 29 grudnia 1894. 
 138. Edward Zając: Szkice z dziejów Sanoka. Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, 1998, s. 168. ISBN 83-909787-0-9.
 139. Andrzej Potocki: Wstęp. Lesko. W: Ryszard Nater, Zygmunt Nater: Lesko. Nasze miasto. Lesko: 2001, s. 12. ISBN 83-910156-3-7.
 140. Stanisław Tarnowski: Xsięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów, tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymż roku Krzyżem Wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych. Lwów: 1881, s. 193.

Bibliografia

edytuj