Elektrodynamika

Elektrodynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem zachowania się ciał obdarzonych ładunkiem elektrycznym, w szczególności:

  • wytwarzaniem pól przez ładunki
    • polami pochodzącymi od spoczywających ładunków elektrycznych (elektrostatyka)
    • polami pochodzącymi od ładunków w ruchu (magnetyzm)
  • oddziaływaniami ww. pól z ładunkami elektrycznymi (stąd człon dynamika w nazwie)

Elektrodynamikę dzieli się na dwie odrębne teorie:

Najistotniejszą różnicą między powyższymi teoriami są odmienne formalizmy opisujące te teorie: