Erupcja ropy w Karlinie

Erupcja ropy w Karlinie – erupcja ropy naftowej, do której doszło podczas odwiertów 9 grudnia 1980 roku w Karlinie, a odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie.

Erupcja ropy w Karlinie
Ilustracja
Prewenter z szybu Daszewo 1, Muzeum w Bóbrce
Państwo  PRL
Miejsce Karlino
Rodzaj zdarzenia erupcja ropy naftowej
Data 9 grudnia 1980
brak współrzędnych

Przebieg wydarzeńEdytuj

  • 9 grudnia 1980 około godziny 17:30 we wsi Krzywopłoty tuż przy granicy Karlina na wiertni „Daszewo-1” w czasie wiercenia na głębokości 2800 m doszło do erupcji ropy naftowej, która następnie zapaliła się. Czterej robotnicy z kilkunastoosobowej grupy dokonującej odwiertu zostali poparzeni; przewieziono ich do szpitala w Białogardzie. Na miejsce pożaru przybyło 18 jednostek straży pożarnej. Nastąpiła ewakuacja mieszkańców pobliskiego gospodarstwa. Zamknięta została szosa (obecnie droga krajowa nr 6) w kierunku Szczecina. Baraki mieszkalne robotników pracujących przy odwiercie i sprzęt spłonęły.
  • 10 grudnia 1980: Na miejsce pożaru przybyły pierwsze ekipy ratownicze.
  • 11 grudnia 1980: Trwały prace zabezpieczające przed pożarem i zniszczeniem pobliskich zabudowań oraz nawierzchni szosy. Na miejscu erupcji pracowały wyspecjalizowane jednostki wojsk Pomorskiego Okręgu Wojskowego, straż pożarna, milicja, drużyna ratownictwa górniczego z Krakowa, specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej.
  • 16 grudnia 1980: Przybyła ekipa ratowników radzieckich i węgierskich. Kierownictwo akcji ratowniczej (inż. Adam Kilar i ekspert radziecki Leon Kałyna) rozpoczęło przygotowania do wszystkich wariantów robót ratunkowych.
  • 18 grudnia 1980: Ostateczne oczyszczenie terenu pożaru ze spalonych i zniszczonych elementów stalowych. Trwała budowa drogi dojazdowej do miejsc, gdzie miały być wiercone dwa nowe szyby ratownicze.
  • 2 stycznia 1981: Trwały końcowe prace przygotowawcze do ugaszenia pożaru: budowano drogi, spawano rurociągi wodne i parowe, koncentrowano sprzęt gaśniczy, budowano ropociąg do odprowadzenia ropy po ugaszeniu pożaru.
  • 10 stycznia 1981 o godzinie 15:38 założono nowy prewenter, który pozwolił ujarzmić wydostającą się ropę, tym samym uznano akcję gaszenia erupcji ropy za zakończoną po 32 dniach ciężkich zmagań.

W akcji gaszenia pożaru i opanowania erupcji ropy brało udział około 1000 osób (strażacy z całej Polski, wojsko, osoby cywilne), ropa wytryskiwała pod ciśnieniem około 560 atmosfer na wysokość ok. 30–40 m, łuna widoczna była z odległości kilkunastu km. Była to największa dotychczasowa erupcja ropy w Europie. Powstała pierwsza kopalnia ropy Karlino. 16 stycznia 1981 roku o godzinie 15:55 wyruszył ze stacji w Karlinie pierwszy pociąg, składający się z siedemnastu cystern ropy. Łącznie do rafinerii ropy w Trzebini pojechało po raz pierwszy ponad siedemset osiemdziesiąt ton ropy, mniej niż planowano.

Erupcja i pożar sprawiły, że Karlino stało się sławne. Miasto przeżywało najazd dziennikarzy. Euforia, niepokój i nadzieja na rozwój przemysłu wydobywczego okazały się przedwczesne. Z powodu małej wydajności złoża w połowie 1983 roku zaprzestano wydobycia ropy.

BibliografiaEdytuj

  • Katarzyna Łukaszewicz, Karlino, Omega Bydgoszcz, 2001, ​ISBN 83-7263-834-9​.
  • Roman Lercher, Karlińska batalia, Wydawnictwo MON 1981.