Flekainid

lek przeciwarytmiczny

Flekainid (łac. flecainidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pochodna benzamidu, lek przeciwarytmiczny klasy Ic według klasyfikacji Vaughana Williamsa, stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca, zwalniający przewodzenie we wszystkich częściach układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca, poprzez blokadę kanałów sodowych.

Flekainid
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C17H20F6N2O3
Masa molowa 414,34 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 54143-55-4
PubChem 3356[1]
DrugBank DB01195[2]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC C01BC04
Stosowanie w ciąży kategoria C[4][5]

Mechanizm działaniaEdytuj

Flekainid jest lekiem przeciwarytmicznym klasy Ic według klasyfikacji Vaughana Williamsa[5][7]. Flekainid najsilniej działa w pęczku Hisa, jednakże zwalnia przewodzenie we wszystkich częściach układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca[5]. Mechanizm działania antyarytmicznego flekainidu następuje poprzez blokadę kanałów sodowych, czego efektem jest zmniejszenie gromadzenia się jonów wapnia w komórkach[7].

ZastosowanieEdytuj

 • nawrotny częstoskurcz węzłowy; arytmie związane z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a i podobnymi zespołami, wynikającymi z obecności dodatkowych dróg przewodzenia[8]
 • objawowe napadowe migotanie przedsionków, jeżeli ustalono wskazania do leczenia i nie stwierdza się dysfunkcji lewej komory serca[8]
 • objawowy utrwalony częstoskurcz komorowy[8]
 • przedwczesne komorowe skurcze dodatkowe lub nieutrwalony częstoskurcz komorowy, powodujące objawy upośledzające jakość życia, jeżeli są oporne na inne rodzaje leczenia lub pacjent nie toleruje innych rodzajów leczenia[8]

W 2016 roku flekainid nie był dopuszczony do obrotu w Polsce[9].

Działania niepożądaneEdytuj

Flekainid może powodować następujące działania niepożądane, występujące ≥1/1000 (bardzo często, często i niezbyt często)[6]:

PrzypisyEdytuj

 1. a b Flekainid (CID: 3356) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 2. a b c d Flekainid (DB01195) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
 3. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Flecainide acetate SC-203581 (ang.). Santa Cruz Biotechnology. [dostęp 2016-05-06].
 4. Drugs and Supplements Flecainide (Oral Route) (ang.). Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2016-01-01. [dostęp 2016-05-07].
 5. a b c d e f Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska: Leki współczesnej terapii. T. 1. Warszawa: Medical Tribune, 2010, s. 313. ISBN 978-83-60135-94-5.
 6. a b Summary of Product Characteristics Tambocor 50mg Tablets (Charakterystyka Produktu Leczniczego) (ang.). Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, 2015-01-19. [dostęp 2016-05-07].
 7. a b   G.K. Andrikopoulos, S. Pastromas, S. Tzeis. Flecainide: Current status and perspectives in arrhythmia management. „World J Cardiol”. 7 (2), s. 76–85, 2015. DOI: 10.4330/wjc.v7.i2.76. PMID: 25717355. 
 8. a b c d Stanowisko Rady Przejrzystości nr 37/2013 z dnia 4 lutego 2013 w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Tambocor (flecainidum) tabletki 100mg, we wskazaniu: napadowe migotanie przedsionków. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. [dostęp 2016-05-07].
 9. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, 2016-04-06. [dostęp 2016-05-06].