Gondor

fikcyjne królestwo z Legendarium J. R. R. Tolkiena

Gondor (sin. Kamienny Kraj) – kraina i państwo ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Gondor
Flaga
Herb Gondoru
Flaga Herb
Położenie Gondoru
Lokalizacja Gondoru na mapie Śródziemia.
Stolica

Minas Tirith

Głowa państwa

królowie Gondoru

Założenie przez Elendila

3320 DE

Królestwo Gondoru zostało założone razem z królestwem Arnoru przez Elendila w 3320 Drugiej Ery po zatopieniu Númenoru. W czasie Wojny o Pierścień Gondor leżał na południe od Rohanu i na zachód od Mordoru, nad Zatoką Belfalas, jednak w czasach swojej największej świetności, które przypadają na jedenasty wiek Trzeciej Ery, rozciągał się od Pól Celebrantu na północy do Umbaru na południu i od Morza Rhûn na wschodzie po Gwathló na zachodzie.

Władza w GondorzeEdytuj

Królowie z rodu Anáriona władali Gondorem do roku 2050 Trzeciej Ery, kiedy to zaginął ostatni potomek tej linii, Eärnur. Od tego czasu krajem rządziła dynastia Namiestników. Pod koniec Trzeciej Ery, w czasach, w których toczy się akcja Władcy Pierścieni Namiestnikiem Gondoru był Denethor II. Po jego śmierci władzę w Gondorze przejął król Elessar, dziedzic Isildura, który ponownie zjednoczył oba królestwa Dúnedainów na wygnaniu. Kolejnym namiestnikiem, na usługach króla Elessara, został Faramir, syn Denethora II.

Ciałem doradczym była Rada Gondoru.

Składała się z wysokich dostojników oraz władców poszczególnych lenn na ziemiach królestwa. Niewątpliwie również każdy namiestnik był członkiem tej rady. Miała ona głos doradczy i mogła sugerować monarsze sposób podjęcia jakiejś decyzji (pełniła rolę analogiczną jak Rada Berła w Númenorze czy Rada Królestwa Północy w Arnorze).

Jednak w latach 1944–1945 Trzeciej Ery znaczenie Rady wzrosło: kiedy bowiem w bitwie zginął król Ondoher i jego synowie (Artamir oraz Faramir), to właśnie Rada zadecydowała o objęciu tronu przez Eärnila II i odrzuceniu roszczeń księcia Arvedui z Arthedainu.

Za czasów namiestników rządzących Gondorem (od 2050 do 3019 roku Trzeciej Ery) Rada istniała nadal. Odgrywała taką samą rolę, jak za panowania monarchów. Namiestnik jednak nie musiał postępować zgodnie z tymi wskazówkami. Szczególnie znany z tego był Denethor II: (...) zazwyczaj narzucał swoją wolę Radzie[1], (...) słuchał rad, ale potem robił zawsze wszystko wedle własnej myśli[2] (tak było podczas narad w trakcie oblężenia Minas Tirith).

Król Elessar, przywróciwszy monarsze rządy w Gondorze, również miał u swego boku radę[3]. Zwano ją Wielką Radą Gondoru. Miała ona prawo wypowiadać się we wszystkich ważnych kwestiach, dotyczących zarówno kraju, jak i zagranicy. W jej skład wchodzili dowódcy wojskowi, władcy lenn oraz (jako główny doradca) namiestnik.

KulturaEdytuj

 
Wyobrażenie Gondorczyka zaatakowanego przez trzech Haradrimów

Mieszkańcy tego państwa (Gondorczycy[4], Gondorianie[5]) nie byli jednorodni pod względem pochodzenia, w związku z czym dzieli się ich pod tym względem na trzy grupy.

Pierwszą z nich, stosunkowo najmniej liczną, stanowili czystej krwi Dúnedainowie. Wśród nich byli przedstawiciele dynastii królewskiej (Linii Południowej) oraz najmożniejszych rodów szlacheckich, takich jak książęta Dol Amrothu czy Ród Húrina, dynastia namiestników Gondoru. Jednak z biegiem czasu długość życia tych Dúnedainów uległa pewnemu skróceniu, w porównaniu do ich pobratymców z dawnego Arnoru.

Drugą grupę stanowili ci mieszkańcy Gondoru, którzy pochodzili od dawnej ludności zamieszkującej te obszary w Drugiej Erze, lecz w swoich żyłach mieli również krew Númenorejczyków. Byli oni szczególnie liczni w Minas Tirith i okolicach tego miasta oraz w Belfalas.

Trzecia grupa to Gondorczycy pochodzący tylko od dawnych mieszkańców dolin w Ered Nimrais. Zaliczano do nich ludzi z Lossarnach czy też górali z Lamedonu. Sporo mieszkańców królestwa było też potomkami Nortów, którzy osiedlali się w Gondorze zwłaszcza po wojnie domowej z XV wieku Trzeciej Ery (tzw. Waśń Rodzinna).

Podczas Wojny o Pierścień, w końcu Trzeciej Ery, językiem większości mieszkańców Gondoru była Wspólna Mowa. Zresztą właśnie w Gondorze przetrwał w najczystszym starym stylu i najpiękniejszym brzmieniu[6]. Niektórzy spośród Gondorczyków znali i posługiwali się sindarinem.

GeografiaEdytuj

LasyEdytuj

MiastaEdytuj

CalembelEdytuj

Pojawia się w Powrocie króla, trzeciej części Władcy Pierścieni. Jest zaznaczone i podpisane na mapie Gondoru dołączonej (nie we wszystkich wydaniach) do trzeciego tomu powieści[7].

Było położone u brodu na rzece Ciril. Było głównym ośrodkiem Lamedonu i najpewniej tam rezydował władca tego lenna (pod koniec Trzeciej Ery był nim Angbor).

Podczas Wojny o Pierścień, 9 marca 3019 roku Trzeciej Ery[8], przez miasto, z którego uciekli mieszkańcy, przemaszerował Aragorn na czele Szarej Drużyny i Armii Umarłych.

Nazwa Calembel pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Zielony gród[9]. W przekładzie Władcy Pierścieni Jerzego Łozińskiego oraz w starych wydaniach (sprzed 1996) w przekładzie Marii Skibniewskiej występuje pisownia Kalembel.

Dol AmrothEdytuj

 
Flaga Dol Amroth

Zamek i port, główne miasto Belfalasu w Gondorze nad północnymi brzegami zatoki Belfalas. Herbem książąt Dol Amroth był Statek i Srebrny Łabędź, sztandary zaś miały barwę błękitną. W czasie Wojny o Pierścień władcą tej krainy był Imrahil, syn Adrahila.

W mieście wznosiła się Morska Wieża (ang. Sea-ward Tower, sin. Tirith Aear).

EdhellondEdytuj

Edhellond (sin., Przystań elfów[10]) – elficka przystań w Belfalas, położona u zbiegu rzek Morthond i Ringló. Założona została przez grupę elfów, którym na trzech statkach udało się uciec (w 474 roku Pierwszej Ery)[11] ze zniszczonych przez wojska Morgotha portów Brithombar i Eglarest w Beleriandzie[12]. W późniejszych latach przystań rozbudowali elfowie przybywający głównie z Lothlórien. Stamtąd odpływały ich statki kierujące się na Zachód. Ostatecznie Edhellond (zwany też Przystanią Amrotha) został opuszczony w 1981 roku Trzeciej Ery.

EthringEdytuj

Ethring było głównym miejscem przeprawy przez Ringló, usytuowane w pobliżu wejścia do doliny Ringló, pięćdziesiąt mil poniżej źródła rzeki w Ered Nimrais. Miasto przecinał gościniec zaczynający się w Górach Białych, później przechodzący przez Calembel, a dalej prowadzący do portowego Linhir. Z tego wynika, że Aragorn wraz z Szarą Drużyną musiał przechodzić przez Ethring dążąc do Minas Tirith na Wojnę o Pierścień.

HarlondEdytuj

Pojawia się w Powrocie króla.

Była to przystań położona nad Anduiną naprzeciw Emyn Arnen, w odległości około jednej stai od Minas Tirith. Była portem tego miasta (włączonym w obręb fortyfikacji Rammas Echor) dla pełnomorskich statków przypływających z południa Gondoru[13].

W czasie bitwy na polach Pelennoru właśnie tam przybiła flota Aragorna II.

Nazwa Harlond pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Południowa przystań[14].

Przystań Harlond pokazana została w ekranizacji powieści (w reżyserii Petera Jacksona), w filmie Powrót króla, w scenie przybicia floty Aragorna.

LinhirEdytuj

Jest zaznaczone i podpisane na mapie Gondoru dołączonej (nie we wszystkich wydaniach) do trzeciego tomu powieści[7].

Było to miasto portowe położone u zbiegu rzek Gilrainy i Serni. Znajdowało się w granicach Lebenninu. Podczas Wojny o Pierścień doszło tam do bitwy pomiędzy Gondorczykami a Korsarzami z Umbaru.

Nazwa Linhir pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Dźwięczna rzeka[15].

KrainyEdytuj

AndrastEdytuj

Był to półwysep wyznaczający granicę między Zatoką Belfalas a Wielkim Morzem Belegaër. Zakończony był przylądkiem o tej samej nazwie.

Nazwa przylądka pochodzi z sindarinu i znaczy Długie wybrzeże[16].

AnfalasEdytuj

Informacje na jej temat znajdują się w Powrocie króla, trzeciej części Władcy Pierścieni. Anfalas jest zaznaczone i podpisane na mapach Środziemia dołączonych do powieści[17].

Była to nadmorska prowincja Gondoru położona na południe od Pinnath Gelin, pomiędzy ujściami rzek Lefnui i Morthond. Do Gondoru ziemie te włączono zapewne za rządów Królów Żeglarzy. W późniejszych wiekach ustanowiono tam lenno. Podczas Wojny o Pierścień władcą Anfalas był Golasgil.

Jak się zdaje, pod koniec Trzeciej Ery była to niezbyt bogata prowincja, zamieszkana w większości przez myśliwych, rybaków i pasterzy.

Nazwa w języku westron, Długie Wybrzeże, jest dosłownym tłumaczeniem sindarińskiej nazwy Anfalas[18].

AnórienEdytuj

Położone na północ od Minas Tirith i Ered Nimrais, było jedyną krainą Calenardhonu nie oddaną pod kontrolę Rohirrimów. Mering i Las Firien były jego zachodnią granicą, a ujście Rzeki Entów – północną. Jego wschodnią granicę tworzyła Anduina. Na północnym wschodzie znajdowała się ufortyfikowana wyspa Cair Andros ze stałą załogą. Nie było tam większych miast.

Podczas Wojny o Pierścień do Anórien wtargnęła armia Mordoru, która miała zablokować drogę idącym z odsieczą Gondorowi Rohirrimom. Armia króla Théodena wyminęła ową armię przeprawiając się przez Las Druadan porastający północne zbocza Białych Gór. Przez leśne ostępy prowadzili ich Dzicy Ludzie.

BelfalasEdytuj

Informacje na jej temat znajdują się w trzecim tomie Władcy Pierścieni oraz w Niedokończonych opowieściach. Belfalas jest zaznaczone i podpisane na mapach Śródziemia dołączonych do powieści[19].

Była to nadmorska prowincja położona pomiędzy rzekami Morthondą i Gilrainą. Jej głównym ośrodkiem było Dol Amroth. Do Gondoru obszar ten należał już od początku jego istnienia (3320 rok Drugiej Ery).

Dużo wcześniej, jeszcze przed Upadkiem Númenoru, osiedlały się w Belfalas liczne grupy Dúnedainów ze stronnictwa Wiernych. Dlatego też w żyłach mieszkających tam Gondorczyków płynęło więcej czystej krwi númenorejskiej niż wśród ludności innych regionów. Ich codzienną mową był sindarin. Wyróżniali się wysokim wzrostem, ciemnymi włosami i siwą barwą oczu. Z tej prowincji pochodzili znakomici harfiarze, najlepsi muzycy Gondoru.

Całe Belfalas było lennem książąt Dol Amrothu. Podczas Wojny o Pierścień przedstawicielem tego rodu był książę Imrahil.

Do 1981 roku Trzeciej Ery istniała w Belfalas przystań elfów zwana Edhellond. Częściami tej prowincji było również Harfalas i Dor-en-Ernil.

Nazwa Belfalas pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Wybrzeże Bel[20]. Słowo Bel wywodzi się z języka ludzi z czasów przed przybyciem Númenorejczyków do Śródziemia. Jego znaczenie zostało z czasem zapomniane.

CalenardhonEdytuj

Był to region równin i niewielkich wzgórz, położony w północnej części Gondoru, między Anduiną a Iseną; być może także na zachód od Iseny. Za czasów panowania króla Telemnara mieszkańcy tego regionu zostali zdziesiątkowani przez Wielki Mór. Następne najechany przez Balków w 2510 roku Trzeciej Ery, którzy wymordowali lub wzięli w niewolę i uprowadzili pozostałą ludność.

Po bitwie na polach Celebrantu, w podzięce za odsiecz Éothéodów, namiestnik Cirion dał im Calenardhon, by tam zamieszkali, w zamian za wieczyste zobowiązanie sojuszu. Po osiedleniu się tam Éothéodów kraj został nazwany Rohanem[21][22].

HarondorEdytuj

Informacje na jej temat znajdują się w Dodatkach do trzeciego tomu Władcy Pierścieni. Harondor jest zaznaczony i podpisany na mapach Śródziemia dołączonych do powieści[23].

Była to prowincja położona pomiędzy rzekami Poros i Harnen. Przez jej obszar biegła droga z Pelargiru do Haradu. Ziemie te włączono do Gondoru najpewniej za rządów Królów Żeglarzy (ostatecznie zapewne około 1050 roku Trzeciej Ery). Od 1448 roku toczyły się tam ustawiczne walki Gondorczyków z Korsarzami i Haradrimami. Ci ostatni zajęli tę prowincję dopiero za rządów namiestnika Túrina II (około 2885 roku). Później zapewne dalej miały tam miejsca starcia i pod koniec Trzeciej Ery określano Harondor jako kraj opustoszały i sporny[24]. Niewątpliwie król Elessar włączył tę prowincję do Zjednoczonego Królestwa Arnoru i Gondoru.

Nazwa Harondor pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Południowy Gondor. W westronie zwano ten obszar Gondorem Południowym[25].

IthilienEdytuj

Osobny artykuł: Ithilien.

LamedonEdytuj

Informacje na jej temat znajdują się w Powrocie króla, trzeciej części Władcy Pierścieni. Lamedon jest zaznaczony i podpisany na mapach Śródziemia dołączonych do powieści[19].

Była to prowincja położona u podnóży Ered Nimrais, między górnym biegiem rzek Ciril i Ringló. Jej głównym ośrodkiem było miasto Calembel. Do Gondoru włączono te ziemie w bliżej nieznanym czasie i ustanowiono tam lenno. Podczas Wojny o Pierścień władcą Lamedonu był Angbor.

Jak się zdaje znaczną część ludności tej prowincji stanowili bitni górale.

Nazwa Lamedon pochodzi z sindarinu i (prawdopodobnie) znaczy w tej mowie Szeroki, podmokły kraj[26].

LebenninEdytuj

Kraina ta leżała w południowym Gondorze, mniej więcej w dorzeczu Gilrainy, Serni, Celosu, Sirith i Erui, słynnych pięciu rzek Lebennin. Jej mieszkańcy byli spokrewnieni z Dúnedainami i pomniejszymi plemionami. Stolicą Lebenninu był Pelargir. Podczas Wojny o Pierścień zostało zaatakowane przez Korsarzy z Umbaru, ocalili je Aragorn z Umarłymi podczas marszu do oblężonego Minas Tirith.

LossarnachEdytuj

Informacje na jej temat znajdują się w Powrocie króla, trzeciego tomu powieści Władca Pierścieni. Lossarnach jest zaznaczone i podpisane na mapie Gondoru dołączonej (nie we wszystkich wydaniach) do tej książki[27].

Była to prowincja położona na północ od Lebennin, u źródeł rzeki Erui i podnóży Ered Nimrais. Obejmowała głównie górskie doliny. Do Gondoru należała zapewne od początku istnienia tego państwa (rok 3320 Drugiej Ery). Ustanowiono tam lenno. Pod koniec Trzeciej Ery władcą Lossarnach był Forlong.

W większości mieszkańcy Lossarnach byli potomkami dawnej ludności Ered Nimrais, żyjącej tam przed założeniem królestwa Gondoru. W porównaniu do mieszkańców Minas Tirith byli oni niżsi i mieli bardziej ciemną cerę. W tej prowincji żyło też sporo, jak się zdaje, rodzin dawnych mieszkańców Ithilien.

Przed Wojną o Pierscień przywożono stąd zioła lecznicze do Minas Tirith[28].

Nazwa Lossarnach pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Kwietny Arnach. Słowo Arnach pochodzi z języka ludzi z czasów przed przybycia Númenorejczyków. Z biegiem czasu jego znaczenie zostało zapomniane[29].

Pinnath GelinEdytuj

Informacje na jej temat znajdują się w Powrocie króla. Pinnath Gelin jest zaznaczone i podpisane na mapach Śródziemia dołączonych do Władcy Pierścieni[30].

Było to pasmo wzgórz położone na północ od Anfalas. Do Południowego Królestwa włączono te ziemie zapewne za rządów Królów Żeglarzy. W bliżej nieznanym czasie ustanowiono tam lenno. Podczas Wojny o Pierścień władcą Pinnath Gelin był Hirluin.

Nazwa Pinnath Gelin pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Zielone grzbiety. W westronie zwano tę prowincję Zielonymi Wzgórzami[31].

TumladenEdytuj

Była to dolina, znajdująca się w południowym Gondorze, blisko Arnach. Tumladen jest zaznaczone przez Tolkiena na mapie należącej do Pauline Baynes.

Podczas Wojny o Pierścień Tumladen było schroniskiem dla kobiet, dzieci i starców z Minas Tirith[32].

Imloth MeluiEdytuj

Informacje na jej temat znajdują się w Powrocie króla. Opowiada o niej Ioreth, uzdrowicielka z Domów Uzdrowień w Minas Tirith[32].

Była to kraina, w której rosły niezwykle aromatyczne róże, zapachem przypominające mielony athelas.

RzekiEdytuj

CirilEdytuj

Płynęła przez Lamedon, stanowiła dopływ Ringló[33].

EruiEdytuj

Pewne wzmianki na jej temat znajdują się w Dodatkach do trzeciego tomu Władcy Pierścieni. Rzeka ta jest zaznaczona i podpisana na mapach Śródziemia dołączonych do powieści[27].

Jej źródła znajdowały się w Ered Nimrais, wśród górskich dolin Lossarnach. Płynęła w kierunku południowym i wpadała do Anduiny. Erui stanowiła granicę pomiędzy prowincjami Lebennin i Anórien. Rzekę, w miejscu gdzie znajdowały się brody, przecinał Gościniec Południowy z Minas Tirith do Pelargiru.

Nazwa Erui pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Pierwszy. Rzeka nosiła takie miano, bowiem była pierwszą (licząc od wschodu) z rzek Gondoru, które wpadały bądź do Anduiny, bądź do Zatoki Belfalas[34].

MeringEdytuj

Graniczna rzeka między Rohanem a Gondorem. Strumień ten tworzył granicę między Wschodnią Bruzdą, prowincją Rohanu, a Anórien, prowincją Gondoru. Przepływał przez Las Firien rosnący wokół wzgórza Halifirien.

MorthondEdytuj

Inaczej zwana Czarnym Korzeniem. Morthond był długą, zimną rzeką biorącą początek w Ered Nimrais. Źródło znajdowało się blisko południowego wyjścia ze Ścieżki Umarłych i tworzyła serię kaskad wodnych wpływając do Doliny Czarnego Korzenia. Droga od Ścieżki do Głazu Isildura w Erech prowadziła wzdłuż strumienia, a później go przekraczała.

Po minięciu Erech rzeka płynęła w kierunku południowo-zachodnim, a następnie na południowy wschód wymijając Pinnath Gelin. Następnie wpadała do Ringló i uchodziła niedaleko Edhellondu do Morza.

PorosEdytuj

Wspominana w tekście Władcy Pierścieni. Jest zaznaczona i podpisana na mapach Śródziemia załączonych do powieści[19].

Jej źródła znajdują się w południowej części Gór Cienia, na granicy Mordoru. Płynie na zachód, przez Ithilien i Harondor, i wpada do Anduiny od wschodu, tuż przed jej ujściem do morza. Poros oddziela Gondor właściwy (północny), od opustoszałego Gondoru Południowego. Jego długość to w przybliżeniu 400 númenorejskich mil. W jej górnym biegu położone były brody, przez które prowadził trakt do Haradwaith. W pobliżu Brodu znajdował się grobowiec Haudh in Gwanûr.

Nazwa Poros pochodzi zapewne z sindarinu[35].

RinglóEdytuj

Był to największy dopływ Morthondu. Płynęła przez Lamedon, gdzie dołączała do niej Ciril[36].

SerniEdytuj

Płynęła przez Lebennin, wpływała do Gilrainy w pobliżu Linhiru. Jej nazwę zapisywano także jako Sernui.

Jej nazwa pochodzi z sindarinu i znaczy Kamienny.

LefnuiEdytuj

Była najbardziej wysuniętą na zachód rzeką Gondoru. Źródło znajdowało się w Białych Górach. Dalej płynęła wzdłuż Andrastu i przy Pinnath Gelin.

Jej nazwa pochodzi z sindarinu i znaczy „Piąty”.

SirithEdytuj

Wspominana jest w tekście Władcy Pierścieni oraz w Dodatkach do trzeciego tomu tej powieści. Sirith jest zaznaczona i podpisana na mapach Śródziemia dołączonych do Władcy Pierścieni[19].

Jej źródła znajdowały się w górach Ered Nimrais. Płynęła w kierunku południowym i do Anduiny wpadała w Pelargirze.

Jej nazwa pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Płynący strumień[37].

PrzypisyEdytuj

 1. Cytat z Powrotu króla (księga 5, rozdział 4 Oblężenie Gondoru) w przekładzie Marii Skibniewskiej.
 2. Cytat z Powrotu króla (Dodatek A, podrozdział 4 Gondor i spadkobiercy Anáriona) w przekładzie Marii Skibniewskiej.
 3. Informacje na temat Rady za czasów Elessara Tolkien podał w jednym z listów do czytelników (list 244 w: Listy, wybrane i opracowane przez H. Carpentera przy współpracy Ch. Tolkiena, przełożyła Agnieszka Sylwanowicz, Poznań 2000)
 4. W przekładach Marii Skibniewskiej oraz Marii i Cezarego Frąców
 5. W przekładzie Jerzego Łozińskiego
 6. Cytat z Dodatku F do trzeciego tomu Władcy pierścieni w przekładzie Marii Skibniewskiej.
 7. a b Zobacz: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 3 Powrót Króla, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 2002, s. 12.
 8. Według Kalendarza Namiestników miesiąc ten zwał się Súlimë.
 9. Tłumaczenie nazwy podano za: hasło „Calembel” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 28.
 10. J.R.R. Tolkien: Niedokończone opowieści. Warszawa: 2005, s. 385.
 11. Datę podano za hipotetyczną chronologią Pierwszej Ery autorstwa Roberta Fostera, opracowaną tylko na podstawie Silmarillionu, patrz: Robert Foster: Encyklopedia Śródziemia. Warszawa: 2003, s. 309-313.
 12. Inna relacja mówi o grupie Sindarów, uchodźców z Doriath, którzy na początku Drugiej Ery wypłynęli z Szarych Przystani i założyli Edhellond w miejscu porzuconej przez rybaków osady, zob. J.R.R. Tolkien: Niedokończone opowieści. Warszawa: 2005, s. 217-218.
 13. Położenie portu na obszarze wokół Minas Tirith patrz: K.W. Fonstad, Atlas Śródziemia, przeł. Tadeusz A. Olszański, Warszawa 2007, s. 153.
 14. Tłumaczenie nazwy podano za: hasło „Harolond” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 72.
 15. Tłumaczenie nazwy podano za: hasło „Linhir” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 87.
 16. R. Foster, Encyklopedia Śródziemia, s. 20.
 17. Patrz: J.R.R. Tolkien: Władca Pierścieni. przeł. Maria Skibniewska. T. 1: Drużyna Pierścienia. Warszawa: 2002, s. 539.
 18. Tłumaczenie podano za: A. Kubala: Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena. Warszawa: 2003, s. 17 (hasło „Anfalas”).
 19. a b c d Zobacz: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 1 Drużyna Pierścienia, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 2002, s. 539.
 20. W kwestii znaczenia nazwy patrz: J.R.R. Tolkien, Niedokończone opowieści, przeł. Radosław Kot, Warszawa 2005, s.217-218.
 21. Robert Foster: Encyklopedia Śródziemia. Warszawa: Amber, 1998. ISBN 83-7169-695-7.
 22. J.R.R. Tolkien: Niedokończone opowieści. Amber, 2002, s. 255 – 257. ISBN 83-7245-943-6.
 23. Zobacz: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 1 Drużyna Pierścienia, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 2002, s. 535.
 24. J.R.R. Tolkien, op.cit., s. 535.
 25. Tłumaczenie nazwy podano za: hasło „Harondor” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 72.
 26. Pierwotnie nazwa ta brzmiała Lamedond, lecz uległa ona skróceniu. Tłumaczenie podano za: hasło „Lamedon” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 85.
 27. a b Zobacz: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 3 Powrót Króla, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 2002, s. 13.
 28. Zobacz: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 3 Powrót Króla, przeł. Maria Skibniewska, „Domy Uzdrowień”
 29. Tłumaczenie nazwy podano za: hasło „Lossarnach” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 89. W Encyklopedii Śródziemia R. Fostera i Tolkien. Przewodnik encyklopedyczny J. E.A. Tylera nazwa błędnie tłumaczona jako Śnieżny Aranch, patrz: hasło „Lossarnach” (w:) R. Foster, Encyklopedia Śródziemia, Warszawa 2003, s. 170.
 30. Zobacz: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 1 Drużyna Pierścienia, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 2002, s. 538.
 31. Tłumaczenie podano za: hasło „Pinnath Gelin” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 111.
 32. a b Zobacz: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 3 Powrót Króla, przeł. Maria Skibniewska, „Minas Tirith”
 33. Robert Foster: Encyklopedia Śródziemia, s. 67.
 34. Tłumaczenie nazwy podano za: hasło „Erui” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 52.
 35. Informacje za: hasło „Poros” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 112. W haśle tym autor stwierdza, iż w tomie VIII Historii Śródziemia Christopher Tolkien zakłada, iż znaczy to granica, bowiem na jednej z notatek ojca widnieje takie słowo obok nazwy Poros.
 36. Robert Foster: Encyklopedia Śródziemia, s. 232.
 37. Tłumaczenie nazwy według hasła „Sirith” (w:) A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia czyli Tłumaczenie i etymologia nazw miejscowych Śródziemia Trzeciej i Czwartej Ery według J.R.R. Tolkiena, Warszawa 2003, s. 122.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj