Guanozyno-5′-trifosforan

związek chemiczny

Guanozyno-5′-trifosforan (GTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce. Pełni podobne funkcje do adenozynotrifosforanu (ATP), zawiera dwa wiązania wysokoenergetyczne. GTP bierze udział w reakcjach fosforylacji, a także dostarcza energię w procesie translacji oraz transkrypcji. Powstaje w cyklu Krebsa.

Guanozyno-5′-trifosforan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C10H16N5O14P3
Masa molowa 523,18 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 86-01-1
PubChem 6830
DrugBank DB04137
Podobne związki
Podobne związki GMP, GDP, ATP


Zobacz teżEdytuj