Guanozyno-5′-trifosforan

związek chemiczny

Guanozyno-5′-trifosforan (GTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce. Pełni podobne funkcje do adenozynotrifosforanu (ATP), zawiera dwa wiązania wysokoenergetyczne. GTP bierze udział w reakcjach fosforylacji, a także dostarcza energię w procesie translacji oraz transkrypcji. Powstaje w cyklu Krebsa.

Guanozyno-5′-trifosforan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C10H16N5O14P3

Masa molowa

523,18 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

86-01-1

PubChem

6830

DrugBank

DB04137

Podobne związki
Podobne związki

GMP, GDP, ATP


Zobacz teżEdytuj