HVAC

regulacja klimatu wewnętrznego

HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) – branża inżynierii sanitarnej zajmująca się:

W Polsce odpowiednik COWiG – ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo, specjalizacja kierunku inżynierii środowiska. Przyjęto dwa sposoby wymawiania tego skrótu: [eɪvӕk] (z ang.) lub [xfaːk] (z niem.) i obie wersje uznawane są za poprawne.[potrzebny przypis] Oprócz określenia branży budowlanej skrót HVAC służy również do określaniu zawodu (inżynier HVAC lub inaczej mechanical engineer) oraz rodzaju instalacji sanitarnych.

Obecność w budownictwie edytuj

W Polsce ogólnie branża budowlana dzieli się na (podział ogólny):

  • architekturę,
  • konstrukcję,
  • infrastrukturę,
  • instalacje sanitarne,
  • instalacje elektryczne.

Na instalacje sanitarne składają się:

  • instalacje odpowiedzialne za doprowadzenie wody do budynku i odprowadzenie ścieków (czyli instalacja wodno-kanalizacyjna);
  • wodne instalacje przeciwpożarowe (czyli instalacja tryskaczowa i hydrantowa);
  • instalacje zapewniające odczucie komfortu cieplnego w pomieszczeniach (czyli wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie = HVAC);
  • instalacja gazowa;
  • inne instalacje technologiczne (np. sprężonego powietrza, olejowa, parowa itd.).

Organizacje edytuj

Najprężniejszą organizacją HVAC (również w Polsce) jest amerykańska ASHRAE skupiająca inżynierów z całego świata. W Polsce nie ma dokładnego odpowiednika – istniejące organizacje (np. NOT-owskie PZITS czyli Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) integrują wszystkich inżynierów sanitarnych (bez względu na specjalizację), podobnie jak np. angielska CIBSE(inne języki). Podobnie polskie wyższe uczelnie kształcą inżynierów sanitarnych (specjalność określa tylko tok studiów i nie ma wpływu na uzyskanie końcowego tytułu).

Zobacz też edytuj