Papież Franciszek - głowa Stolicy Apostolskiej i Suwerenny Władca Państwa Watykańskiego
Sayed Ali Chamenei - Ajatollah Iranu

Hierokracja (gr. hierós ‘święty, potężny’ + krátos ‘władza’) – w naukach politycznych termin, określający system ustrojowy państwa, w którym władzę sprawują kapłani. Uzyskiwali oni legitymizację swojej władzy z samego faktu bycia religijnymi przedstawicielami. Hierokracja powstała w pierwszych wspólnotach o charakterze państwowym, które miały swój początek w rejonie Mezopotamii.

Hierokracja współcześnieEdytuj

Obecnie ustrój hierokratyczny (określany również mianem teokracji) występuje sporadycznie w następujących państwach i terytoriach autonomicznych:

Rząd bez międzynarodowego uznania:

Duchowni jako głowy państw niemających ustroju hierokratycznego:

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1572-1764 każdorazowy prymas Polski pełnił funkcję interrexa - tymczasowej głowy państwa sprawującej regencję w okresie bezkrólewia.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Prezydent Iranu formalnie nie jest głową państwa (jest nią ajatollah), lecz szefem rządu reprezentującym kraj przed społecznością międzynarodową, stąd też powszechnie jego funkcja jest utożsamiana z głową państwa.

BibliografiaEdytuj

  • „Historia doktryn politycznych i prawnych” prof. J. Baszkiewicz, prof. F. Ryszka – w interpretacji mgr A. Madei