III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Stanisławowie

III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Stanisławowiepolska szkoła z siedzibą w Stanisławowie w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Stanisławowie
gimnazjum / liceum ogólnokształcące
Ilustracja
Budynek gimnazjum ok. 1930
Państwo

 Polska

Miejscowość

Stanisławów

Adres

ul. Sapieżyńska 17

Data założenia

1874

Patron

Stanisław Staszic

brak współrzędnych

Historia edytuj

W okresie zaboru austriackiego w 1874 powstała wyższa szkoła realna, działająca od 1 września tego roku[1][2]. W 1878 odbył się pierwszy egzamin dojrzałości[1].

Po zakończeniu I wojny światowej kontynuowano naukę od 1918[1]. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze II Rzeczypospolitej reskryptem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 19 marca 1920 wyższa szkoła realna została zastąpiona przez gimnazjum matematyczno-przyrodnicze[1]. W 1926 w gimnazjum w typie matematyczno-fizycznym prowadzono osiem klas w 14 oddziałach, w których uczyło się 499 uczniów wyłącznie płci męskiej[2]. Wówczas gimnazjum mieściło się w gmachu przy ulicy Sapieżyńskiej 17[2], potem pod numerem 17a[3], później ponownie 17[4]. W 1926 nadano nazwę „Państwowe gimnazjum III im. Stanisława Staszica typu matematyczno-przyrodniczego w Stanisławowie”[1]. Od 1930 remontowano gruntownie budynek szkoły[1].

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 „III Państwowe Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Stanisławowie” zostało przekształcone w „III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Stanisławowie” (państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matematyczno-fizycznym[5].

Dyrektorzy edytuj

W wyżej wymienionym mordzie w Czarnym Lesie zostali zamordowani także inni nauczyciele szkoły[9].

Nauczyciele edytuj

Absolwenci i uczniowie edytuj

Absolwenci
Uczniowie
  • Henryk Gumol – kawaler Orderu Virtuti Militari (1908–1914)

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f g Dzieje założenia i krótka historja zakładu. W: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum III. matematyczno-przyrodniczego im. Stanisława Staszica w Stanisławowie za rok szkolny 1930/31. Stanisławów: 1931, s. 3-9.
  2. a b c d e f g Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 161.
  3. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum III. matematyczno-przyrodniczego im. Stanisława Staszica w Stanisławowie za rok szkolny 1930/31. Stanisławów: 1931, s. 14.
  4. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum III. matematyczno-przyrodniczego im. Stanisława Staszica w Stanisławowie za rok szkolny 1933/34. Stanisławów: 1934, s. 9.
  5. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 264, 30 czerwca 1938. 
  6. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum III. matematyczno-przyrodniczego im. Stanisława Staszica w Stanisławowie za rok szkolny 1933/34. Stanisławów: 1934, s. 5.
  7. a b Ruch służbowy. Przeniesieni. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 7, s. 411, 25 lipca 1936. 
  8. Tu sprostowanie redakcyjne. Ruch służbowy. Przeniesieni. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 9, s. 550, 10 października 1936. 
  9. a b Józef Zieliński. Stanisławów 1941. „Biuletyn”. Nr 43, s. 5, Czerwiec 1982. Koło Lwowian w Londynie.  Za: Józef Zieliński. Stanisławów 1941. „Tygodnik Powszechny”. Nr 49 (567), 6 grudnia 1959. Koło Lwowian w Londynie. 

Linki zewnętrzne edytuj