Jacek Juliusz Jadacki

(Przekierowano z Jacek Jadacki)

Jacek Juliusz Jadacki (ur. 11 września 1946 roku w Puchaczowie) – polski filozof, logik i pianista, profesor tytularny.

Jacek Jadacki

ŻyciorysEdytuj

W latach 1974–2016 – pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, którego w latach 2005–2008 był dyrektorem; w latach 1994–2013 – kierownik Zakładu Semiotyki Logicznej. W latach 2001–2009 pracował również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim semiotyką logiczną i historią filozofii polskiej, a w szczególności Szkołą Lwowsko-Warszawską. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Naukowego KUL; członek honorowy Collegium Invisibile[1]. Jego uczniami są m.in.: Anna Brożek, Mariusz Grygianiec, Aleksandra Horecka, Joanna Odrowąż-Sypniewska i Mieszko Tałasiewicz.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001)[2].

Został członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010[3].

Publikacje książkoweEdytuj

 • Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii, 1985
 • Semiotyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Główne pojęcia, w: Michał Hempoliński [red.], Polska filozofia analityczna, 1987
 • O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki, 1989
 • (Ze Zdzisławem Augustynkiem) Possible ontologies, 1993
 • Sławni Wilnianie. Filozofowie, 1994
 • Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne, 1996
 • Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej, 1998
 • Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki, 2003
 • From the viewpoint of the Lvov-Warsaw School, 2003
 • Polish analytical philosophy. Studies on its heritage, 2009
 • Metodologia i semiotyka. Idee – metody – problemy, 2010
 • (Z Anną Brożek) Fryderyk Chopin: środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze, 2010 [wersja angielska – Frederick Chopin: social background – personality – worldview – artistic principles, 2011; wersja francuska – Frédéric Chopin: son milieu social – sa personnalité – sa vision du mond – ses principes de création artistique, 2011]
 • (Z Anną Brożek i Marianem Przełęckim) W poszukiwaniu najwyższych wartości, 2011
 • Byt i powinność. Wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm, 2012
 • Being and duty. The contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms, 2013
 • Filozofia polska XIX i XX wieku. T. I–II, 2015
 • Polish philosophy of the 19th and 20th centuries. Heritage studies, 2015
 • Filozofia wileńska XIX i XX wieku, 2016
 • Stanisław Leśniewski, geniusz logiki, 2016
 • Метафізика i семіотика. Прототеоретичні дослідження, 2019

PodręcznikiEdytuj

 • Wybrane zagadnienia interpretacji w grze fortepianowej według Joan Last Interpretation for the piano student, w: Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, 1972
 • Propedeutyka filozofii (materiały pomocnicze). Zeszyt 1–2, 1982
 • Jak studiować filozofię, 1994, 1996, 1997
 • Spór o granice istnienia, 1998
 • Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, 2001, 2002, 2005, 2010
 • Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii, 2003, 2007
 • Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach, 2004

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj