Jacek Juliusz Jadacki

polski filozof, logik, pianista

Jacek Juliusz Jadacki (ur. 11 września 1946 w Puchaczowie)[1] – polski filozof, logik i pianista, profesor tytularny.

Jacek Juliusz Jadacki
Ilustracja
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

11 września 1946
Puchaczów

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: semiotyka logiczna
Alma Mater

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1977
UW

Habilitacja

1989
UW

Profesura

24 marca 1995

Polska Akademia Nauk
Status

członek Komitetu Nauk Filozoficznych

Nauczyciel akademicki
uczelnia

Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Strona internetowa

Życiorys edytuj

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu Natalii Hornowskiej oraz studiów filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim. W zakresie filozofii i logiki – uczeń m.in. Jerzego Pelca i Mariana Przełęckiego. W 1977 obronił napisaną pod kierunkiem Janusza Kuczyńskiego dysertację doktorską O granicach poznania. Spór Romana Ingardena z Edmundem Husserlem. W 1989 habilitował się na podstawie rozprawy Filozoficzne podstawy semiotyki[2].

W latach 1974–2016 – pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, którego w latach 2005–2008 był dyrektorem; w latach 1994–2013 – kierownik Zakładu Semiotyki Logicznej. W latach 2001–2009 pracował również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Założył i wydawał w latach 1993–2001 kwartalnik Filozofia Nauki. Zajmuje się przede wszystkim semiotyką logiczną i historią filozofii polskiej, a w szczególności Szkołą Lwowsko-Warszawską. Jest autorem hasła Logika w Encyklopedii PWN[3]. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Naukowego KUL; skarbnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członek honorowy Collegium Invisibile[4].

Jego doktorantami są m.in.: Anna Brożek, Mariusz Grygianiec, Aleksandra Horecka, Joanna Odrowąż-Sypniewska i Mieszko Tałasiewicz. Za jego uczniów uważają się ponadto m.in.: Tomasz Bigaj, Anna Jedynak, Kordula Świętorzecka, Jacek Wojtysiak, Anna Wójtowicz i Krzysztof Wójtowicz.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001)[5].

Został członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010[6].

Monografie książkowe własne edytuj

 • Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii, 1985
 • Semiotyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Główne pojęcia, w: Michał Hempoliński [red.], Polska filozofia analityczna, 1987
 • O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki, 1989
 • (Ze Zdzisławem Augustynkiem) Possible ontologies, 1993
 • Sławni Wilnianie. Filozofowie, 1994
 • Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne, 1996
 • Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej, 1998
 • Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki, 2003
 • From the viewpoint of the Lvov-Warsaw School, 2003
 • Polish analytical philosophy. Studies on its heritage, 2009
 • Metodologia i semiotyka. Idee – metody – problemy, 2010
 • (Z Anną Brożek) Fryderyk Chopin: środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze, 2010 [wersja angielska – Frederick Chopin: social background – personality – worldview – artistic principles, 2011; wersja francuska – Frédéric Chopin: son milieu social – sa personnalité – sa vision du mond – ses principes de création artistique, 2011]
 • (Z Anną Brożek i Marianem Przełęckim) W poszukiwaniu najwyższych wartości, 2011
 • Byt i powinność. Wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm, 2012
 • Being and duty. The contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms, 2013
 • Filozofia polska XIX i XX wieku. T. I–II, 2015
 • Polish philosophy of the 19th and 20th centuries. Heritage studies, 2015
 • Filozofia wileńska XIX i XX wieku, 2016
 • Stanisław Leśniewski: geniusz logiki, 2016
 • Метафізика i семіотика. Прототеоретичні дослідження, 2019
 • Stanisław Leśniewski: Genius of logic, 2020

Edycje i koedycje książek edytuj

 • (Z Barbarą Markiewicz) '…A mądrości zło nie przemoże, 1993
 • (Z Barbarą Markiewicz) Próg istnienia. Cz. I. Zdziesiątkowane pokolenie, 1995
 • (Z Barbarą Markiewicz) Próg istnienia. Cz. II. Dzieło niedokończone, 1996
 • (Z Tomaszem Bigajem & Anną Lissowską) Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. T. I–II, 1996
 • (Z Witoldem Strawińskim) W świecie znaków. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Pelca, 1996
 • Zdzisław Augustynek, Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne, 1997
 • (Z Kordulą Świętorzecką) Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne, 1997
 • (Z Witoldem Strawińskim) In the world of signs. Essays in honour of Professor Jerzy Pelc, 1998
 • (Z Krzysztofem Wojtowiczem) Człowiek – nauka – wiara, 1999
 • Człowiek współczesny: rozum a wiara, 1999
 • Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka, 1999
 • (Z Barbarą Markiewicz & Ryszardem Jadczakiem) Polskie Towarzystwo Filozoficzne – czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej, 1999
 • Joanna Odrowąż-Sypniewska, Zagadnienie nieostrości, 2000
 • Marian Przełęcki, Lektury Platońskie, 2000
 • Mieszko Tałasiewicz, Pojęcie racjonalności nauk empirycznych, 2000
 • (Z Aleksandrą Białecką) U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara, 2001
 • Marian Przełęcki, O rozumności i dobroci. Propozycje i morały, 2002
 • Alfred Tarski: dedukcja i semantyka [déduction et sémantique], 2003
 • Analiza pojęcia informacji, 2003.
 • (Z Kordulą Świętorzecką) Jan Salamucha, Knowledge and faith, 2003
 • Kazimierz Twardowski, Filozofia i muzyka, 2005
 • (Z Anną Brożek & Witoldem Strawińskim) Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University (2), 2005
 • (Z Anną Brożek) Marian Przełęcki, Intuicje moralne, 2005
 • (Z Mikołajem Olszewskim) Stefan Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii. Wyd. 2, 2005
 • (Z Jackiem Paśniczkiem) The Lvov-Warsaw School. The new generation, 2006
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Warszawa, 15-20 września 2008 roku. Księga streszczeń, 2008
 • (Z Anną Brożek) VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Program, 2008
 • (Z Іваном Вакарчуком)] Філософсвкі проблеми науки / Filozoficzne problemy nauki, 2010
 • Marian Przełęcki, Within and beyond the limits of science. Logical studies of scientific and philosophical knowledge, 2010
 • Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, 2010
 • Kazimierz Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (Teoria poznania – logika – metafizyka – teoria wartości. Antologia z komentarzami dla szkół średnich i wyższych, 2011
 • (Z Anną Brożek & Berislavem Žarniciem) Theory of imperatives from different points of view (1). Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University (6), 2011
 • (Z Piotrem Surmą) Jan Łukasiewicz, Pamiętnik, 2013
 • (Z Anną Brożek & Berislavem Žarniciem) Theory of imperatives from different points of view (2). Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (7), 2013
 • (Z Anną Brożek) Kazimierz Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część I, 2013
 • Anioł Dowgird, Zdrowy rozsądek i kraina marzeń. Pisma wybrane, 2014
 • (Z Anną Brożek) Kazimierz Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część II, 2014
 • (Z Anną Brożek) Kazimierz Twardowski, On prejudices, judgments and other topics in philosophy, 2014
 • (Z Anną Brożek) Nauka i język (seria druga). Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, 2014
 • (Z Anną Brożek) Izydora Dąmbska, Knowledge, language and silence. Selected papers, 2015
 • Stanisław Leśniewski, Pisma zebrane. T. I–II, 2015
 • Anioł Dowgird, Kurs filozofii. T. I. Logika. T. II. Psychologia. Teologia przyrodzona. Filozofia moralna, 2016
 • (Z Anną Brożek, Alicją Chybińską & Janem Woleńskim) Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations, 2016
 • (Z Anną Brożek & Friedrichem Stadlerem) Kasimir Twardowski, Gassammelte deutsche Werke, 2017
 • Krystyn Lach-Szyrma, Fragmenty filozoficzne, 2021
 • Stanisław Leszczyński, Esquisses, réflexions et maximes philosophiques / Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne, 2021

Podręczniki edytuj

 • Wybrane zagadnienia interpretacji w grze fortepianowej według Joan Last Interpretation for the piano student [w:] Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, 1972
 • Propedeutyka filozofii (materiały pomocnicze). Zeszyt 1–2, 1982
 • Jak studiować filozofię, 1994, 1996, 1997
 • Spór o granice istnienia, 1998
 • Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, 2001, 2002, 2005, 2010
 • Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii, 2003, 2007
 • Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach, 2004

Inne publikacje książkowe edytuj

 • Bajki dla mądrych dzieci. Księga zwierząt, 2012
 • Mełgiew podczas II Wojny Światowej, 2020

Przypisy edytuj

 1. Biogram na stronie Jacka Jadackiego
 2. Biogram [dostęp 2022-02-23].
 3. Logika, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-09-17].
 4. Lista tutorów Collegium Invisibile. ci.edu.pl. [dostęp 2011-04-02].
 5. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2001 r. nr 38, poz. 620).
 6. Warszawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. jaroslawkaczynski.info. [dostęp 2017-09-19].

Linki zewnętrzne edytuj